5 สิ่งที่คนใช้รถเกียร์ธรรมดา ไม่ควรทำ หล า ยคนไม่เคยรู้

วันนี้เราจะพาคุณไปเรียนรู้การใช้รถเกีย์ธรรมดาให้ถูกต้อง เพื่อที่จะไม่ให้รถของคุณนั้นพังเร็ว กับ 5 สิ่งที่คนใช้รถเกียร์ธรรมดา ไม่ควรทำ หล า ยคนไม่เคยรู้ ไปดูกันว่าจะต้องทำอย่ า งไรบ้าง

รถยนต์ที่ใช้เกียร์ธรรมดาหรือรถเกียร์กระปุกที่เรียกกัน จะมีหลักการใช้และวิธีการขับอ ย่ า งถูกต้องเพื่อความปลอ ด ภั ย และเป็นการถนอมสภาพรถไม่ให้เ สื่ อ ม ส ภ า พ เร็วจนเกินไป เป็นเรื่องของ 5 นิสัยที่ต้องเปลี่ยนสำหรับคนขับรถเกียร์ธรรมดา

1 อ ย่ าใช้เกียร์สูงๆขณะที่ความเร็วไม่ถึง

การขับรถช้าแต่ใช้เกียร์สูง เช่น ใส่เกียร์ 5 ในขณะที่รถวิ่งด้วยความเร็ว 40 กม./ชม. แล้วเร่งเครื่องด้วยการเหยียบคันเร่งจนมิดจะเป็นการฉุ ดเ ค รื่ อ ง ย นต์ อ ย่ า งมาก จะสังเกตว่าหากทำแบบนี้รถมักจะเร่งไม่ขึ้นและต้องใช้เวลานานกว่ารถจะกลับมามีความเร็วที่เหมาะสมได้ นอ กจากจะฉุดเครื่องยนต์แล้ว ยังทำให้กินน้ำมันอ ย่ า งมากอีกด้วย

2 ไม่วางมือคาบนเกียร์รถ

นิสัยนี้เชื่อว่าเป็นกันหล า ยคนทั้งคนขับรถเกียร์ธรรมดาและเกียร์ออโต้ แม้ดูเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่น้ำหนักของมือที่กดลงบนเกียร์นั้น หากเกิดขึ้นบ่อยๆเป็นประจำ โดยเฉพาะกับรถเกียร์กระปุกจะทำให้ก้ามปูเกียร์เสื่อมสภาพไวกว่าความเป็นจริง หากใครยังติดนิสัยวางมือบนเกียร์อยู่ก็ขอให้เปลี่ยนเสียเพื่อรถของเราจะได้ไม่เก่าหรือเสียเร็ว

3 นิสัยเหยียบคลัทช์ตลอ ด

การเหยียบคลัทช์บ่อยๆโดยไม่จำเป็นนี้ เชื่อว่าหล า ยคนคงเคยทำ การเหยียบคลัทช์ตลอ ดเวลาหรือเหยียบค้างไว้เมื่อจอ ดติดไฟแดงเพื่อจะได้ออ กตัวได้เร็วขึ้น จะส่ งผลให้ปืนคลัทช์เสื่อมไวขึ้น ทำให้การใช้งานมีประสิทธิภาพน้อยลง

4 ไม่ควรพักเท้าไว้บนคลัทช์

การที่เท้าของเราแตะหรือวางไว้ที่คลัทช์ตลอ ดเวลาน้ันไม่เป็นผลดีต่อรถของเรา เพราะน้ำหนักของเท้าที่พักเอาไว้เป็นเวลานาน บ่อยๆเข้า จะทำให้ชุดคลัทช์เสียดสีกัน ทำให้การทำงานลดประสิทธภาพลงและทำให้เสียเร็วกว่าที่ควร

5 อ ย่ าเร่งเครื่องยนต์ขณะขับขึ้นทางชัน

ในขณะที่ขับขึ้นเนินแล้วจำเป็นต้องชะลอหรือพักรถไว้ หล า ยคนใช้วิธีเหยียบคันเร่งเพื่อเร่งเครื่องค้างเอาไว้ เพื่อไม่ให้รถไหลลงด้านหลัง การทำแบบนี้อาจทำให้คลัทช์ไหม้ได้ หากเรามีความจำเป็นที่จะต้องพักรถบนเนินหรือทางชั้นให้เราใช้วิธี เหยียบเบรค ใส่เกียร์ว่างแล้วดึงเบรคมือขึ้น หากกังวลว่าจะไม่อยู่ให้ดึงเบรคมือขึ้นให้สุดแล้วเร่งเครื่องปกติเอาไว้แล้วค่อยปลดเบรคมือลง

ทั้ง 5 นิสัยนี้เชื่อว่าหล า ยคนอาจเป็นบ้างในบางข้อ หรือทั้งหมด อ ย่ า ง ไรก็ดีการขับรถเกียร์ธรรมดานี้เป็นเรื่องของการทำความเข้าใจระบบการทำงานของรถซึ่งไม่ได้ซับซ้อน มากนัก เราสามารถเปลี่ยนนิสัยในการใช้รถได้และจะทำให้รถคงสภาพเครื่องใหม่อยู่เสมอและยังประหยัดเงินค่าน้ำมันรวมทั้งค่าซ่อมบำรุงได้อีกด้วย

ที่มา : krustory