5 สิ่งที่ควรปฎิเสธ ช่วยให้เราทำงาน มีความสุขขึ้นเยอะ

หากวันนี้การทำงานในทุกวันและถูกรบกวนจากบุคคลอื่นๆ ทำให้การทำงานทำได้อย่ างไม่เต็มที่และไม่มีความสุข วันนี้เราจึงอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้สิ่งที่ควรปฏิเสธ เพื่อให้ชีวิตของเรามีความสุขขึ้นได้ กับบทความ 5 สิ่งที่ควรปฎิเสธ ช่วยให้เราทำงาน มีความสุขขึ้นเยอะ ไปดูกันว่าสิ่งไหนบ้างที่ควรปฏิเสธออ กไปบ้าง

1 คาดหวังที่ลมๆ แล้งๆ หัดปฏิเสธบ้ าง

นั่นเพราะมันเป็นการเสียเวลา และไม่เป็น มืออาชีพเอาซะเลยเป้าหมายต้องชัดเจน และมีความเป็นไปได้ สำคัญเลย คือ เราต้องทราบรายละเอียดให้ถี่ถ้วน

2 หัดปฏิเสธการรับงานที่มากเกิน

มันจะทำให้คุณเหนื่อย และคุณภาพของงานก็ออ กมาไม่ดีแล้วยังไม่มีเวลาให้ครอบครัวให้คนที่คุณรักพย าย ามเดินทางสายกลางซะนะ พักผ่ อ นสักหน่อย แล้วชีวิตจะมีความสุข

3 ปฏิเสธการรับผิดชอบงานของผู้อื่น

เพร าะว่างานคุณก็แทบจะล้น มืออยู่แล้ว มันไม่ใช่งานของเรา แม้คุณจะทำได้แต่ถ้าเราทำได้แ ย่ เมื่อไหร่ล่ะก็ความผิดมาหาเราเต็มๆ แต่หากคุณมีเวลาพอช่วยเพื่อนได้ก็จงช่วย

4 ปฏิเสธการพย าย ามเป็นในสิ่งที่ไม่ใช่คุณ

หากคุณจะประสบความสำเร็จในงานที่มันจะผลักดันให้คุณเป็นในสิ่งที่คุณไม่ใช่ล่ะก็นะแน่นอนว่าไม่วันใดก็วันนึง มันต้องล้มครืนลงมาแน่ เพร าะการเสียสละสิ่งที่คุณไม่อย ากเป็นให้กับความสำเร็จนั้น ไม่ใช่ทางเลือ กที่ดีนักหรอ ก

5 ปฏิเสธงานที่เข้ามา ในช่วงที่คุณให้เวลากับครอบครัว

จำไว้เลยนะว่า ทำงานแทบต าย สุดท้ายหากเราได้ต ายจริงขึ้น มา เขาก็แค่หาคนใหม่มาแทนที่เราทำแทนเรา แล้วครอบครัวเราล่ะจะไปหาที่ไหน มาแทนได้หากต้องเสียพวกเขาไป

ที่มา create-readingth, yimlamun