5 สิ่งที่ไม่ควรทำเรื่องเงิน ในช่วงนี้

วันนี้เราจะพาคุณไปเรียนรู้เรื่องเงินทองในยุคเ ศ ร ษ ฐ กิ จไม่ดีแบบนี้ กับบทความ 5 สิ่งที่ไม่ควรทำเรื่องเงิน ในช่วงนี้ ไปดูกันว่ามีเรื่องเงินอะไรบ้างที่คุณนั้นควรใช้สติคิดทบทวนให้มากๆ ก่อนที่จะลงมือทำ

1 หลีกเลี่ ย ง การสร้างห นี้ใหม่

อะไรที่เหนือความจำเป็น พักไว้ก่อนเถอะค่ะ ไม่ว่าคุณจะวางแผนเปลี่ยน รถคันใหม่ให้ใหญ่กว่าเดิม หรือซื้ อบ้ านหลังที่สองไว้ต ากอากาศ เพราะตอนเ ศ ร ษ ฐ กิ จอ่อนแอแบบนี้ อะไรก็สามารถเกิดขึ้นได้ ถนอมเ นื้ อถนอมตัว อย่ าเพิ่งสร้างห นี้ใหม่ให้เป็นภาระเลย จะได้ไม่ต้องใช้ชีวิตแบบห่วงหน้าพะวงหลัง

2 อย่ านำเงินสำรอง ฉุ ก เ ฉิ น ออ กมาใช้โดยไม่จำเป็น 6 เท่า ของรายจ่ายรายเดือนคือเงินสำรอง ฉุ ก เฉิ น ขั้นต่ำที่กำหนดไว้ ต ามหลักการวางแผนการเงินส่วนบุคคล วัตถุประสงค์หลักคืเป็นเงินที่จะสามารถนำมาเยีย วย า

เรื่องฉุกเฉิ นต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตไม่ว่าจะเป็นตกงาน ประสบอุบั ติเ หตุ ธุรกิจประสบปัญหา ฯลฯ บางคนไม่ได้มีปัญหาเรื่องการเงินหรือธุรกิจ แต่นำเงินส่วนนี้มาใช้เมื่อถึงคราวเกิดปัญหาจริงๆ ก็ไม่เหลือเงินสำรองไว้ใช้

3 อย่ าค้ำประกันให้ใครเป็นอันข า ด

ข้อนี้อย่ าว่าแต่ในย ามเ ศ ร ษ ฐ กิ จไม่ดีเลย บางคนตั้งปณิธานไว้จะรักกันแค่ไหน ก็จะไม่ค้ำประกั นให้ใครเด็ดข าดหล า ยคน ต้องเจอบทเรียน ชีวิตสะดุดจากการค้ำประกั นให้ผู้อื่น เข้าข่ าย ‘

เนื้ อไม่ได้กินหนังไม่ได้รองนั่ง แต่เอากระดูกมาแขวนคอ’ เพราะการค้ำประกั น คือ การสัญญาว่า บุคคลหนึ่งจะชดใช้ห นี้แทนลูกห นี้หากลูกห นี้ไม่ยอมชำร ะห นี้หรือไม่สามารถชำร ะห นี้ได้

4 พักไว้ก่อนหากคิดจะล ง ทุ น เพิ่ม

ในย ามเ ศ ร ษ ฐ กิ จไม่ดี แน่นอนว่า การค้าข า ยหรือผลกำไรย่อมลดลงผู้ประกอบการทั้งหล า ย ต่างคิดหาหนทางที่จะเพิ่มรายได้ให้มากขึ้นเพื่อ ดึงยอ ดข า ยและกำไรกลับมา หนึ่งในวิธีการเพิ่มกำไร คือ การล ง ทุ น เพิ่มจะเป็นการเปิดสาขาใหม่เพื่อเพิ่มยอ ดข า ย หรืออย่ างอื่นที่ต้องใช้เงินจำนวน มาก ตรงนี้ขอบอ กว่า พักไว้ก่อนดีกว่า

5 อย่ าล ง ทุ น หวือหวา หวังร ว ยเร็วโดยไม่มีความรู้

คนที่ตั้งหน้าตั้งต าจะหาเงินให้ได้เป็นกอบเป็นกำ โดยนำความโลภเป็นที่ตั้ง อาจนำพาตัวเองไปล ง ทุ น ในช่องทางที่หวือหวาโดยไม่มีความรู้ เช่น พวกหุ้นปั่นทั้งหล า ย ช่องทางการล ง ทุ น ที่ไม่ชอบมาพากล

เช่น พวกแช ร์ลูกโ ซ่ หรือ การหลอ กให้นำเงินไปล ง ทุ น ในสินท รั พ ย์ต่างๆ ที่อาจไม่มีอยู่จริง โดยมีผลตอบแทนสูงเย้ายวนใจ ไม่มีอะไรที่ได้มาง่ายๆ และเป็นกอบเป็นกำ ในระยะเวลาอันรวดเร็วหรอ กค่ะ ที่สำคัญอย่ าล ง ทุ น ในสิ่งที่ตนเองไม่มีความรู้เป็นที่ดีที่สุด

ที่มารูปภาพ pexels

ที่มา t h a i s m e s c e n t e r, v e r r y s m i l e j u n g