5 สิ่งที่ไม่ควรมีไว้ในรถ คนใช้รถควรรู้

รถยนต์เป็นสิ่งจำเป็น มากสำหรับคนยุคสมัยนี้ และมักจะเก็บสิ่งของมากมายหล า ยชนิดไว้ในรถยนต์ แต่วันนี้เราจะพาทุกคนไปเรียนรู้สิ่งที่ไควรเก็บไว้นรถยนต์ กับบทความ 5 สิ่งของ ไม่ควรมีเอาไว้ในรถ ขัดเงินทอง รู้แล้วรีบเอาออ กเลย ไปดูกันว่าสิ่งของเหล่านั้น มีอะไรบ้าง

1 นาฬิกาเ สี ย ห ยุ ด เ ดิ น

เป็นสิ่งที่ไม่ควรมีไว้ทั้งในรถ และในบ้าน เพราจะเหมือนการกับสูญเสีย หากเป็นเพียงถ่านหมดก็ให้เปลี่ยนถ่านใหม่ให้เรียบร้อย

2 สิ่งของต่างๆ ที่มีร อ ย ร้ า ว

ไม่ว่าจะเป็นกระจกร้าว แก้วร้าว ควรทิ้งไม่เก็บไว้ เพราะเหมือนกับนำสิ่งไม่ดีเข้ามาในชีวิต ไม่ควรมีเก็บไว้ในบ้านด้วยเช่นกัน

3 สิ่งของจากคนที่จากไปแล้ว

อาจเป็นรูปหรือสิ่งของจากบรรพบุรุษ โดยควรเก็บไว้ที่บ้าน มากกว่า เพราะรถนั้น มักจะต้องใช้งาน ขับรถอาจต ากแดด ต ากฝนตลอ ด บ่อยครั้ง หากเก็บไว้ในรถจะทำให้รู้สึกร้อนใจอีกด้วย

4 เงินหล่น

การทำเงินหล่นในรถนั้น ไม่ว่าจะเป็นแบงค์หรือเหรียญ อาจทำให้เราเผลอนั่งทับ มองไม่เห็นควรเก็บเงินไว้ในช่องใส่เงินหน้าคอนโซนรถจะดีกว่า

5 พวงมาลัยแห้งในรถ

พวงมาลัยที่เรามักจะมีห้อยไว้ที่หน้ารถ เพื่อไหว้พระในรถนั้น บางคนอาจปล่อยทิ้งไว้จะแห้งกรัง จนกรอบอาจส่ งผลเสียด้านสุขภาพอ ย่ า งทำให้เกิดเป็นเชื้ อราในรถ และยังส่ งผลเสียในเรื่องของการขัดโชคลาภอีกด้วย ควรนำออ กทิ้ง

สิ่งของต่างๆ เหล่านี้ไม่ควรมีติดรถไว้ เพราะการทำต ามความเ ชื่ อแม้จะพิสูจน์ไม่ได้ผลจริง 100% แต่การเ ชื่ อ ไว้ก็ไม่เสียห า ยต่อตนเองแน่นอน

ที่มา krustory