5 สิ่งสำคัญเหล่านี้ ทำเองได้ ไม่ควรเชื่อศูนย์บริการรถ

วันนี้เราจะพาคุณไปเช็ครายการดูแลรถยนต์ของคุณ ที่คุณนั้นสามารถทำได้เอง โดยไม่ต้องเสียเงินไปเช็คที่ศูนย์บริการรถ กับบทความ 5 สิ่งสำคัญเหล่านี้ ทำเองได้ ไม่ควรเชื่อศูนย์บริการรถ ไปดูกันว่ามีอะไรบ้าง

การมีรถยนต์นั้นเป็นเรื่องปกติที่ต้องดูแ ล รั ก ษ าให้ดีเพื่อที่รถของเราจะได้มีอายุการใช้งานที่ ย า วนาน และขับขี่ได้อ ย่ างป ล อ ด ภั ยเสมอ เพราะบนท้องถนนนั้นอุ บั ติ เ ห ตุ

สามารถเกิดขึ้นได้เสมอ หากรถของเรามีอาการผิดปกติหรือทำงานได้อ ย่ า งไม่สมบูรณ์ก็อาจทำให้เกิดอุ บั ติ เ ห ตุได้ การนำรถเข้าศูนย์เพื่อตรวจเช็คระบบต่างๆจึงมีความสำคัญมาก

แต่มีบางเรื่องที่เราสามารถจัดการดูแลรถเองได้ โดยไม่จะเป็นต้องนำเข้าศูนย์และต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนอุปกรณ์หรืออะไหล่ต่างๆ ซึ่งร า ค าของศูนย์กับร้านทั่วไปนั้นจะต่างกันอ ย่ า ง มากทีเดียว วันนี้เราเลยนำเอาวิธีช่วยประหยัดเงินจากการนำรถเข้าศูนย์มาฝากกัน

1 น้ำ ย าล้างหั ว ฉ ีด

เมื่อนำรถเข้าศูนย์มักจะถามเราว่าให้ใส่น้ำย าล้างหั ว ฉ ี ดด้วยไหม ซึ่งหมายถึงน้ำมันเ บ น ซิ นแบบพิเศษที่จะทำให้การทำงานของเครื่องยนต์นั้นทำงานได้อ ย่ า งเต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และทั่วไปแล้วน้ำย าล้างหัวฉ ีดนี้ยังมีข า ยต ามร้านทั่วไปแ ถม รา ค าถูกกว่าหล า ยเท่าตัวเลยทีเดียว

2 แบตเตอรี่รถยนต์

สำหรับแบตรถยนต์หากเรานำรถเข้ารับบริการจากศูนย์ เมื่อแบตใกล้ห ม ด อ า ยุ ทางศูนย์ก็จะทำการเปลี่ยนแบตใหม่เลย เช่นเดียวกันกับร้านหรืออู่ทั่วไปซึ่งมีการตรวจเช็ค อ า ยุการทำงานของแบตว่า ควรเปลี่ยนเมื่อใดเช่นกัน ซึ่งการเปลี่ยนแบตจากอู่ทั่วไปนั้นร า ค าถูกกว่าแบตเตอรี่จากศูนย์บริการรถยนต์ค่อนข้างมาก นอ กจากนี้ หากเราเปลี่ยนแบตกับอู่ ทางอู่จะให้เราใช้แบตลูกเดิมเทิร์นแบตลูกใหม่ได้ด้วย

3 ย า ง ร ถ

การเปลี่ยนย า งรถนั้นไม่จำเป็นต้องถึงศูนย์บริการเสมอไป เพราะต ามร้านทั่วไปก็มีย า งที่มีคุณภาพไม่ต่างกัน แต่การเปลี่ยนย า ง รถ ย นต์จากศูนย์บริการจะมี ร า ค าสูงกว่า

4 น้ำมันเครื่อง

เป็นความเชื่อว่าของที่แ พ ง คือ ของที่ดีซึ่งก็ไม่จริงเสมอไป คนส่วน มากจะคิดเอาเองว่าศูนย์บริการจะใช้น้ำมันเครื่องที่มีคุณภาพดีกว่าร้านทั่วไป แต่ความจริง น้ำมันเครื่องของจากทั้งสองที่นั้นไม่ต่างกันเลย และเรายังสามารถหาซื้ อน้ำมันเครื่องได้ด้วยตัวเองอีกด้วย ช่วยประห ยั ดเงินได้อีกหล า ยร้อยบาทเลยทีเดียว

5 หลอ ดไฟ

หากรถของเรามีอาการไฟสัญญาณหรือระบบไฟไม่ปกติการนำรถเข้าศูนย์จะทำการตรวจเช็คระบบอ ย่ า งละเอียด และจะมีค่าใช้จ่ายต ามมาไม่น้อย ซึ่งหากเราสามารถค้นพบปัญหาและจัดการเปลี่ยนหลอ ดไฟแบบง่ายๆได้เองด้วยการศึกษาจากคลิปต่างๆ ก็จะสามารถช่วยให้เราจัดการกับการเปลี่ยนหลอ ดไฟได้เองโดยเสียเงินน้อยลง

ทั้ง 5 สิ่งนี้เป็นสิ่งที่หากเราใช้บริการจากศูนย์รถยนต์ก็จะมีค่าใช้จ่ายที่สูงเอาเรื่องอยู่เหมือนกัน ทั้งๆที่งานหรือของบางอ ย่ า งเราก็สามารถทำเองได้หรือใช้ช่างจากอู่ที่เราไว้ใจได้เพื่อจัดการดูแลบำรุงรั ก ษ า ได้ไม่ต่างจากการนำรถเข้าศูนย์เลย แ ถ ม ยังประหยัดเงินได้หล า ยร้อยถึงหลักพันเลยทีเดียวในการการนำรถเข้าอู่แต่ละครั้ง

ที่มา krustory