5 เ ค ล็ ด ลั บเปลี่ยนตัวเอง ให้เป็นคนรู้จักประหยัดอ ดออม มีเงินเก็บ

หากวันนี้คุณอย ากที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นคนที่รู้จักเก็บเงิน มีเงินเก็บในบัญชี เพื่อความสบายในอนาคต วันนี้เราก็มีบทความที่อย ากจะนำเสนอคุณเกี่ยวกับ 5 เ ค ล็ ด ลั บเปลี่ยนตัวเอง ให้เป็นคนรู้จักประหยัดอ ดออม มีเงินเก็บ ไปดูกันว่าเคล็ดลับอะไรบ้างที่จะช่วยให้คุณนั้นเป็นคนที่มีเงินเก็บ

1 การออมเงินกับการแบ่งเงินใช้ในแต่ละเดือน

คุณอาจจะยังไม่เห็นประโยชน์ในการเก็บเงิน พอเงินเดือนออ กก็ใช้จ่ายแบบไม่ลืมหูลืมต า เพราะแต่ละเดือนแทบจะไม่ได้คำนวณด้วยซ้ำว่าหมดเงินไปกับสิ่งที่ไม่จำเป็นเท่าไหร่ หากเป็นเช่นนี้ย่อมไม่เกิดการออมเงินอย่ างแน่นอน

ควรแบ่งเงินต ามสัดส่วนที่พอเหมาะกับรายรับและรายจ่าย และอาจแบ่งเป็นบัญชีเงินออม บัญชีรายจ่าย และบัญชีเงินเก็บ การตั้งเป้าหมาย ในการแบ่งเงินใช้จะทำให้คุณรู้ว่าอะไรที่ควรประหยัด

2 การเก็บเงินแบบหยอ ดกระปุก

หล า ยคนอาจจะมีความคิดที่อย ากจะเก็บเงินอยู่ แต่ไม่รู้จะเริ่มด้วยวิธีใด การหยอ ดกระปุกเป็นการเริ่มต้นที่ง่ายที่สุด เพราะนอ กจากจะสามารถเก็บเงินให้ลูกน้อยได้แล้ว คุณแม่ยังสามารถแยกเก็บเงินในส่วนต่างๆต ามต้องการได้อีกด้วย เรียกว่ามีเป้าหมายในการเก็บ ซึ่งจะเป็นแรงจูงใจให้การเก็บเงินสำเร็จเร็วขึ้น ส่วนบางคนอาจใช้วิธีการแยกกระปุก

เหรียญ แบงค์แต่ละชนิดออ กจากกัน แม้จะเป็นวิธีโบราณแต่ก็ถือว่ายังใช้ได้ผล ในกรณีที่การใช้จ่ายของคุณแม่ไม่ได้เดือ ดร้อน ถึงขนาดจะต้องกลับมาแคะกระปุก เพื่อนำเงินไปใช้จ่าย ก็จะทำให้เงินเก็บงอ กเงยขึ้นเรื่อยๆ มองเห็นอย่ างเป็นรูปธรรม เมื่อเก็บเงินได้จำนวนหนึ่งจึงนำไปฝากธนาคารเพื่อกินดอ กเบี้ยต่อไป

3 วิธีเพิ่มการเก็บเงินด้วยการตัดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น

หากมีความตั้งใจในการเก็บเงินแล้ว ก็เท่ากับคุณมีจุดมุ่งหมาย วิธีลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นสามารถช่วยให้มีเงินเหลือเก็บได้ โดยเริ่มจากการตั้งเป้าว่าในแต่ละเดือนต้องการเก็บเงินเท่าไหร่ แล้วลดการใช้จ่ายในสิ่งที่ไม่จำเป็น ตัดความต้องการบางอย่ างเพื่อให้เงินเก็บถึงต ามเป้า หากคุณไม่มีการตั้งเป้าหมายในการเก็บเงิน คุณก็จะไม่มีหลักให้ยึดถือ ซึ่งทำให้คุณพลาดโอ กาสในการออมเงินได้เช่นกัน

4 วิธีเก็บเงินเพื่อออมเงิน

แม้การเก็บเงินจำนวนสามสิบเปอร์เซ็นต์ของเงินที่ได้รับได้ในแต่ละเดือน จะทำให้คุณมีเงินเก็บเป็นกอบเป็นกำ แต่หากคำนวณแล้วรายจ่ายเยอะ อาจจะลดเหลือเพียงยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็ได้ นอ กจากจะมีเงินเหลือเก็บแล้วยังไม่ทำให้คุณเดือ ดร้อนหากต้องการใช้เงินฉุกเฉิน

5 จัดการเงินออมอย่ างเป็นระบบ

คุณอาจตั้งเป้าการออมไว้ก่อน แล้วปรับไลฟ์สไตล์ให้เข้ากับเงินที่เหลือ การปลูกฝังการเก็บเงินเพื่อให้เป็นเงินออม จนเป็นนิสัยในแต่ละเดือน จะทำให้คุณเก็บเงินได้อย่ างชิลๆ เพราะส่วนใหญ่มักจะคิดว่าควรหักรายจ่ายทุกอย่ างก่อนแล้วค่อยออม

วิธีนี้ก็ไม่ผิดนัก แต่หล า ยคนมักจะใช้จ่ายจนเงินเก็บเหลือไม่ถึงต ามเป้า หากคุณต้องการมีเงินเก็บหรือมีความมั่นคงทางการเงิน วิธีการนี้จะช่วยให้คุณประหยัดเงิน และรู้ว่าแต่ละเดือนคุณสามารถใช้จ่ายได้เท่าไหร่

ที่มา forlifeth