5 แนวคิดของคนหาเงินเก่ง และรู้จักใช้เงินในยุคสมัยนี้

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆไปเรียนรู้แนวทางการหาเงินเก่ง และเก็บเงินเก่ง มีกิน มีใช้ไม่ข า ดมือ กับบทความ 5 แนวคิดของคนหาเงินเก่ง และรู้จักใช้เงินในยุคสมัยนี้ ไปดูกันว่าจะต้องทำอย่ างไรบ้าง เพื่อให้อนาคตไม่ลำบาก

1 วางเป้าหมายให้ชีวิต

การวางเป้าหมายชีวิต จะช่วยให้เรามองเห็นภาพรวมได้ชัดเจนขึ้น ว่าเราจะต้องเดินไปทิศทางไหน ต้องทำอะไรบ้าง เพื่อไปให้ถึงเป้าหมาย ที่ตั้งไว้นอ กจากวางแผนชีวิตแล้ว การวางแผนทางการเงิ น ก็สำคัญไม่แพ้กัน หากเรามีแผนทางการเงิ นที่ดี มีการแบ่งส่วนเก็บ ส่วนใช้ มีวินัยอย่ างสม่ำเสมอ จะช่วยให้เราใช้จ่าย ได้พอและยังมีเหลือเก็บ

2 หยุดเป็นนักโชคลาภการเสี่ยงดวง

สิ่งเหล่านี้ เป็นตัวพากเงิ นไปจากคุณได้ง่ายมากๆ ห า ยวับไปกับต า ไม่มี ด อ กออ กผลให้เห็น เหมือนการนำเงิ น ไปลงทุน แต่บางคน ก็เข้าข้างตัวเอง และคิดว่ามันคือ การลงทุนอย่ างหนึ่ง ซึ่งจริงๆแล้ว ไม่ใช่เลยมันอาจจะยิ่งเพิ่มพูน ห นี้สินให้คุณ และพอ กขึ้นเรื่อยๆ กล า ยเป็นปัญหาที่คุณแก้ไขไม่ได้สักที

3 สร้างอาชีพที่2หารายได้เสริม

การทำงาน มีรายได้แค่ทางเดียว จะทำให้คุณลำบาก หากเกิดเหตุการณ์ ไม่คาดฝันเกิดขึ้น อย่ างเช่นโควิด-19 ที่ทำให้หล า ยๆคน ต้องตกงานเป็นเวลานาน หลา ยๆอาชีพที่มองว่ามั่นคงไม่ตกงานแน่นอน ก็ยังไม่รอ ด ซึ่งอนาคตไม่มีใครรู้ว่า จะเกิดขึ้นอีกหรือเปล่า ดังนั้นการมีอาชีพ ที่ 2 หรือรายได้ทางอื่นเพิ่มขึ้น จะช่วยให้เรามีทางสำรอง ในการหาเงิ นได้ และถึงงานประที่เป็นรายได้หลักของเรา จะยังดีอยู่การมีรายได้เสริม ก็ยิ่งช่วยลดความเสี่ยง และสร้างความมั่นคงให้เราได้มากขึ้น บางคนอาจจะมีรายได้ จากงานเสริมมากกว่างานประจำซะอีก

4 รู้จักเก็บออมและการลงทุน

เมื่อเงิ นเดือนออ ก ให้แบ่งเ งินออ กเป็น 3 ส่วน ส่วนแรก 50% สำหรับค่าใช้จ่าย ที่พักอาหาร ค่าน้ำค่าไฟ และอื่นๆ ส่วนที่ 230% สำหรับจ่ายห นี้สิน บ้านรถบัตรเครดิต และส่วนที่ 320% สำหรับเงิ นออม ซื้ อพันธบัตรกองทุนรวม และเผื่อฉุกเฉิน การแบ่งเงิ นออ กให้เป็นสัดส่วน จะช่วยให้เรามีเงิ นเก็บได้ง่ายขึ้น เพื่อสร้างความสมดุลให้กับชีวิตของเราให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น

5 หยุดสร้างภาระให้ตัวเอง

หล า ยคน มักจะทำข้อนี้กันไม่ค่อยได้ คือ การสร้างภาระให้ตัวเอง ภาระบางอย่ าง ก็จำเป็นที่จะต้องมีไว้ เช่น บ้านที่ต้องใช้อยู่อาศัย หรือรถที่เป็นย านพาหนะ แต่สำหรับภาระ บางอย่ างก็ไม่ควรที่จะมี อย่ างภาระค่าบัตรเครดิต หากใครเป็นคนที่สนุกกับการรูดแล้ว ต้องมานั่งเครียดทีหลัง ว่าจะเอาเ งินไหน มาจ่าย หรือชอบจ่ายขั้นต่ำ ขอให้คุณหยุดพฤติก รรมแบบนี้ซะ เพราะมันกำลัง สร้างนิสัยมักง่ายให้กับคุณ เป็นการเอาเ งิน ในอนาคตมาใช้ โดยที่คุณก็ยังไม่มีจ่าย และดอ กเบี้ยบัตรเครดิตก็มหาโห ด รูดแค่เท่าที่จำเป็นแล้วจ่ายคืนทันทีจะดีกว่า

ที่มา จันทร์เจ้า, yakrookaset