5 แนวทางลดค่าใช้จ่าย ที่ไม่จำเป็น ทำได้ง่ายๆ มีเงินเก็บ

หากวันนี้คุณอย ากที่จะมีเงินเก็บในบัญชี มากกว่าการเอาเงินที่คุณตั้งใจหามาใช้จ่ายในสิ่งของที่ไม่จำเป็น วันนี้เราก็มีบทความที่อย ากจะนำเสนอคุณเกี่ยวกับ 5 แนวทางลดค่าใช้จ่าย ที่ไม่จำเป็น ทำได้ง่ายๆ มีเงินเก็บ ไปดูกันว่าแนวทางอะไรบ้างที่จะช่วยให้คุณมีเงินเก็บ

ถ้าอย ากมีเงิน มากขึ้น หนึ่งคือหาเงิน มาเพิ่ม สองก็คือใช้เงินรายได้ที่หามาได้อย่ างฉลาด เงินทองเหมือนน้ำหรืออาหารที่ใช้แล้วหมดไป การสงวนเงินทองไว้ใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นก็ทำให้มีเงินเหลือมากขึ้นเพื่อค่าใช้จ่ายด้านอื่น ๆ

การลดรายจ่ายจึงเป็นเรื่องที่ต้องทำไม่ว่าเป็นบุคคลทั่วไปหรือระดับองค์กรต่างมีวิธีลดรายจ่ายที่แตกต่างกันไป คงไม่ต้องถึงกับกระเหม็ดกระแหม่หรือเข้าขั้นตระหนี่ถี่เหนียว เพราะว่าจะทำให้ชีวิตข า ดความสุข

เอาแค่การพิจารณามองหารายจ่ายสิ้นเปลืองที่สูญเปล่าไปโดยไม่จำเป็นจะดีกว่าว่ามีอะไรบ้างโดยการเริ่มต้นต้องมาจากการจดบันทึกรายการค่าใช้จ่ายรายเดือนทุกบาททุกสต างค์ ซึ่งไม่ใช่เป็นการจับจดหรือลงรายละเอียดที่มากเกินไปเลย เพราะการจดเท่านั้นที่จะช่วยให้ทราบว่ามีค่าใช้จ่ายใดที่สามารถลดลงได้อีก

โดยการแบ่งเป็นหมวดหลักและหมวดย่อย ตั้งแต่ปัจจัยสี่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบ้าน อาหาร เสื้อผ้า ย ารั ก ษ าโ ร ค ไปถึงค่าใช้จ่ายด้านอื่น ๆ เช่น เงินออม เงินบริจาคการกุศล เงินใส่ซองต ามโอ กาสงานต่าง ๆ ค่าสาธารณูปโภคและค่าใช้จ่ายจิปาถะด้านต่าง ๆ

เมื่อมีข้อมูลสะสมในแต่ละเดือนจะทำให้คุณมองเห็นภาพรวมได้ดีขึ้นอย่ างมาก ถ้าไม่เริ่มจดบันทึกก็จะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะวางแผนลดรายจ่าย สำหรับบทความนี้มี 5 วิธีลดรายจ่าย ที่ได้ผลดีมาแนะนำกัน

1 วางแผนการเดินทาง

การเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวนั้นเป็นสิ่งที่ใช้เงินอย่ างมาก ทั้งค่าน้ำมันเชื้อเพลิงหรือแก๊ส รวมถึงค่าใช้จ่ายบำรุงรั ก ษ ารถยนต์ต ามระยะทางต่าง ๆ ที่ใช้งาน หล า ยคนข า ดการวางแผนการเดินทางที่ดี

ทำให้เกิดการหลงทางขึ้นซึ่งเสียเวลาและต้องวิ่งรถกลับไปมารวมระยะทางที่ไกลมากขึ้นกว่าที่ควร ดังนั้นก่อนการเดินทางไปในที่ที่ไม่คุ้นเคย ควรศึกษาระบบนำทางด้วย GPS หรือศึกษาแผนที่ให้เข้าใจดีเสียก่อน

เพื่อจะได้ไปถึงที่หมายได้อย่ างถูกต้องและมั่นใจ การไม่รู้จุดหมายหรือเส้นทางที่แน่ชัดจะยิ่งทำให้พะวงขณะขับขี่และอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย เช่น มัวแต่มองดูแผนที่หรือมองป้ายต่าง ๆ ทำให้ไม่ทันระวังเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้

2 คุณไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียม เป็นค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งที่มีการคิดกันอยู่โดยปกติ ซึ่งจะมาพร้อมกับการชำระค่าสินค้า เช่น ค่าสาธารณูปโภค หรือแม้แต่การโอนเงินและถอนเงินต่างธนาคาร ค่าธรรมเนียมเหล่านี้แม้จะเก็บในปริมาณน้อย

เช่น สิบบาท หรือยี่สิบห้าบาท มองเผิน ๆ เหมือนไม่มาก แต่ถ้าลองคิดกลับกันในยุคดอ กเบี้ยร้อยละไม่ถึงบาท ต้องฝากเงินเท่าไหร่กว่าจะได้เท่ากับค่าธรรมเนียมที่จ่ายไป หนทางที่จะลดรายจ่ายได้ก็คือ การใช้วิธีหักเงินผ่านบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ

ซึ่งคุณควรจะมีบัญชีต่างหากสำหรับการจ่ายค่าสาธารณูปโภคเหล่านี้ หล า ย ๆ บริการจะไม่มีการคิดค่าธรรมเนียม ในแต่ละเดือนก็ให้คุณนำเงินไปฝากเข้าบัญชีดังกล่าวเพื่อรอ การหักบัญชีไป

ที่ต้องแยกบัญชีต่างหากก็เพื่อความชัดเจนไม่ปะปนหรือหลงลืม อีกอย่ างหนึ่งก็เป็นการจำกัดความเสี่ยงด้วยโดยไม่ยุ่งเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากหลัก ประโยชน์อีกอย่ างหนึ่งของการหักบัญชีค่าสาธารณูปโภคผ่านธนาคารก็คือไม่ต้องเสียเวลาไปจ่ายเอง ไม่เปลืองค่าเดินทาง ซึ่งจะทำให้ชีวิตคุณมีเวลามากขึ้นด้วย

3 เปรียบเทียบร า ค าก่อนจะดีกว่า

การซื้ อสินค้าใด ๆ ในยุคอินเทอร์เน็ตนี้มีความสะดวกสบายมาก เพราะว่ามีร้านข า ยสินค้ามากมาย และยังสามารถสืบค้นร า ค าจากร้านค้าต่าง ๆ เพื่อเปรียบเทียบเพื่อหาสินค้าที่ต้องการในร า ค าที่ถูกกว่า

ให้ระวังสินค้าที่ถูกผิดปกติ อย่ างไรก็ต ามการซื้ ออาจจะไม่ต้องซื้ อทางอินเตอร์เน็ตก็ได้ ปัจจุบันมีเว็บไซต์ที่ให้บริการเช็คร า ค าเปรียบเทียบหล า ย ๆ หมวด เช่น สินค้าเพื่ออุปโภคบริโภค สินค้าไอที คอนโดมิเนียมและอสังหาริมท รั พ ย์อื่นๆ ที่ว่าถูกแล้วอาจจะมีบางที่ถูกกว่าก็ได้

ต้องใช้เวลาในการค้นหาสักหน่อยเพื่อหาผลลัพธ์ที่ดีกว่า การเปรียบเทียบร า ค าจะทำให้รู้ว่ามูลค่าที่แท้จริงของสินค้า น่าจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ สามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการต่อรองร า ค าได้

4 อย่ าซื้ อทันทีที่อย ากได้

เคยเป็นกันไหม เมื่อเห็นของลดร า ค า หรือของที่ออ กใหม่ล่าสุด สวยถูกใจมากและอย ากที่จะซื้ อทันที ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าชุดใหม่หรือ กระเป๋าใบงาม หรือ การซื้ อ 1 แถม 1 หรืออย่ างทีวีรุ่นใหม่ 3 มิติ จอทีวีโค้ง

ถ้ามีเงิน มากเพียงพอก็คงไม่เดือ ดร้อน การซื้ อทันทีคงไม่มีปัญหาอะไร แต่ถ้าในระดับคนธรรมดาทั่วไป เวลาเห็นของที่ชอบก็ไม่ควรตัดสินใจเร็วเกินไป เพราะในเวลานั้นในใจจะมีแต่ความอย ากได้และมองเห็นแต่ข้อดีของสินค้า

โดยมองปัจจัยเรื่องร า ค าเป็นเรื่องรองลงไป มีคำแนะนำจากกูรูการเงินว่าให้ผัดผ่อนเวลาออ กไปก่อนอย่ างน้อย 30 วัน โดยการจดรายการที่คุณอย ากซื้ อลงในบันทึกสิ่งของที่อย ากซื้ อ พร้อมระบุวันที่เห็นของชิ้นนั้นและนับเวลา 30 วันเอาไว้

เมื่อครบเวลา 30 วันแล้ว ให้คุณลองพิจารณารายการนั้นดูใหม่ ถ้าคุณยังมีความอย ากซื้ ออยู่ ก็แสดงว่าคุณต้องการของชิ้นนั้นจริง แต่ถ้าคุณไม่สนใจจะซื้ ออีกแล้วก็แสดงว่าของสิ่งนั้นไม่ได้เติมเต็มชีวิตของคุณได้

จึงไม่ต้องไปซื้ อแล้วโดยให้ขีดทับหรือลบรายการนั้นออ กจากรายการของที่อย ากซื้ อ วิธีนี้จะช่วยให้คุณสามารถยืดระยะเวลาเพื่อทดสอบความต้องการที่แท้จริงของตัวเอง และเป็การใช้จ่ายเงินอย่ างมีประสิทธิภาพ

5 ใช้พลังงานอย่ างฉลาด

พลังงานเป็นสิ่งที่ใช้แล้วหมดไป และคุณต้องชำระเงินสำหรับพลังงานต่างๆ ที่ได้ใช้ไป ทั้งน้ำประปา ระบบไฟฟ้า แก๊สหุงต้ม และน้ำมันเชื้อเพลิง ปัจจุบันสังคมไทยและสากล กำลังตื่นตัวเรื่องการใช้พลังงานอย่ างมาก ตึกสูง อาคารขนาดใหญ่กำลังปรับปรุงเรื่องนี้อย่ างจริงจัง

แต่ภาคประช าชนยังข า ดความรู้อีกมาก ทั้งการเลือ กใช้วัสดุก่อสร้างอาคารและการอ กแบบทางสถาปัตยก ร ร ม ซึ่งเป็นปัจจัยหลักขั้นแรกที่จะช่วยให้บ้านหรือสำนักงานใช้พลังงานอย่ างคุ้มค่ามากที่สุด

ถ้าคุณกำลังคิดสร้างบ้านหรือสำนักงานแห่งใหม่ละก็ เรื่องพลังงานเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงทั้งระบบ เช่น การเลือ กใช้สุขภัณฑ์ การออ กแบบระบบหมุนเวียนของน้ำให้คุ้มค่าก่อนกล า ยเป็นน้ำทิ้ง

การออ กแบบฉนวนกันความร้อนของอาคาร นอ กจากนี้ยังเป็นด้านพฤติก ร ร มการใช้พลังงานด้วยที่จะต้องปรับปรุง ทั้งการใช้น้ำประปาและไฟฟ้าเท่าที่จำเป็น สำหรับคนเมืองหลวงแล้ว อาจจะมองว่าเป็นเรื่องไกลตัว

แต่ถ้าวันหนึ่งทรัพย ากรเหล่านี้เริ่มห า ย ากขึ้นและมีร า ค าแพงมากขึ้นก็จะเริ่มรู้สึกว่าได้รับผลกระทบ การประหยัดพลังงานเหล่านี้จะช่วยลดค่าสาธารณูปโภคได้อย่ างชัดเจน

…การใช้เงินอย่ างมีประสิทธิภาพด้วยการระวังการใช้จ่ายด้านต่าง ๆ ดังที่กล่าวข้างต้น จะทำให้สามารถบริหารวิธีการจับจ่ายได้ดีมากขึ้น เพียงเริ่มต้นทำจากจุดเล็กน้อยก่อนแล้วค่อย ๆ สร้างสมเป็นนิสัยที่ทำได้ต ามความเคยชิน การใช้เงินที่ถูกต้องไม่ใช่แค่การจ่ายออ กไป

แต่ต้องรู้ว่าจ่ายเพื่ออะไรและคุ้มค่ากับชีวิตของเราหรือไม่ ทัศนคติเช่นนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากกับยุคสมัยที่การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เกิดขึ้นได้อย่ างรวดเร็ว ผู้ที่มีความมั่งคั่งจะมีความรอบคอบในการใช้จ่ายเงินด้านต่าง ๆ เสมอ

ที่มา forlifeth