6 ของใช้ แก้ปัญหาจุกจิก ในบ้าน แม่บ้านหล า ยคนไม่เคยรู้

วันนี้เราจะพาคุณไปดูข้าวของภายในบ้านของคุณ ที่จะช่วยแก้ปัญหาจุกจิกมากมายชวนลำคาญใจ ของคนในครอบครัว กับ 6 ของใช้ แก้ปัญหาจุกจิก ในบ้าน แม่บ้านหล า ยคนไม่เคยรู้ ไปดุกันว่าของใช้ที่ว่านี้มีอะไรบ้าง และจะช่วยให้ชีวิตรักของครอบครัวคุณมีความสุขมากแค่ไหน

หล า ยบ้านที่ไม่ค่อยมีเวลาในการดูแลบ้าน โดยเฉพาะคนวัยทำงาน จะได้อยู่บ้านแค่นอนตอนกลางคืนเท่านั้น เมื่อมีปัญหาภายในบ้านเกิดขึ้น ก็ไม่มีเวลาที่จะแก้ไข บางทีจะต้องเสียเงินจ้างคน มากำ จั ดปัญหาเหล่านั้นให้ วันนี้เราจึงมีวิธีกำ จั ดปัญหาจุกจิกเหล่านี้ด้วย ของใช้ในบ้านธรรมดาๆ รับรองว่าไม่ต้องเสียแรงและเสียเงินจ้างคน มาทำอีกต่อไป

1 แ ป้ งเ ด็ กช่วยไล่ผึ้งและตัวต่อได้

หล า ยคนก ลั วมากสำหรับผึ้ ง และตั ว ต่ อ เพราะเมื่อเราเปิดบ้านไว้ทีไร มันก็จะบินเข้ามาหาที่ทำรังทุกที เรามันชอบอากาศเย็น และในบ้านของเรานั้นก็คือที่ๆพวกมันชอบ ดังนั้นให้นำแป้งเ ด็ ก โรยไว้บริเวณที่พวกมันชอบมาตอม หรือใ ส่ผ้ า ขา วบ างห้ อยไว้บริเวณที่มันจะเข้ามา รับรองว่า ผึ้ งหรือตั ว ต่อ จะไม่กล้าเข้าใกล้อีกเลย เพราะว่าพวกมันไม่ชอบเนื้อแป้งและกลิ่นของแป้งนั่นเอง

2 พริกแห้งไ ล่ ม ด ในข้าวส า ร

ปัญหากวนในของหล า ยๆคน เวลาที่อ ย า ก ทำกับข้าวเอง แล้วเห็น ม ด อ ยู่ เต็มถังข้าวส า ร ก็แทบจะไม่มีแรงทำอ า ห า ร แล้ว เพราะต้องหาวิธีกำ จั ด ม ด ออ ก เราจึงแนะนำให้เอาพริกแห้ง ห่อผ้าขาวบาง แล้วใส่ลงไปในถังเก็บข้าวส า รของคุณ รับรองเลยว่า ม ด จะไม่ไต่มา ต อ มเลยทีเดียว

3 เปลือ กส้มกันแ ม ง มุ มทำ รั ง

ปัญหากวนใจอีกอ ย่ า ง หนึ่งที่แก้ยังไงก็ไม่ห า ย เพราะแมงมุมนั้นอยู่ในทุกๆซอ กทุกๆมุมของบ้าน แนะนำวิธีนี้เลย นำเปลือ กส้มไปขัดหรือบี้ให้น้ำมันจากเปลือ กส้มออ กมา แล้วนำไปวางต ามชั้นของตู้ต่างๆ หรือต ามซอ กมุมที่แมงมุมจะมาทำรัง มันจะทนกลิ่นฉุนของน้ำมันเปลือ กส้มไม่ไหวและจะหนีออ กไปในที่สุด

4 แตงกวา ตั วช่ ว ย กำ จั ดแ ม ล ง ส า บ

ทำไมต้องเป็นแตงกวา เพราะแ ม ล ง ส า บไม่ชอบกลิ่นของแตงกวานั่นเอง สำหรับใครที่ไม่มีเวลา และไม่ชอบใช้สเปรย์กำจั ดแ ม ล งต้องใช้วิธีนี้เลย เพียงแค่ฝานแตงกวาเป็นชิ้นบางๆ นำไปวางไว้ที่ๆแ ม ล ง ส า บ ชอบซ่อนตัวอยู่ แล้วจะทำให้แ ม ล ง ส า บ หนีไปในที่สุด

5 หัวหอมไ ล่ แ ม ล งวัน

ยิ่งเข้าหน้าร้อนไม่รู้ว่าแ ม ล งวันนั้น มาจากไหน มากมาย ซึ่งเราต้องคอยระวังมากๆเลย เพรันมักจะมาตอมอาหารของเรา ซึ่งเป็นเหตุทำให้ท้องเสียได้ ดังนั้นใช้วิธีนี้ไล่แ ม ล ง วั นเลย เพียงแค่ซอมหัวหอมแล้วไปแช่ในน้ำพอประมาณ นำไปวางต ามโต๊ะอาหาร หรือที่ๆแ ม ล ง วั นชอบมาตอม รับรองว่าแ ม ล ง วันจะไม่มาใกล้อีกเลย

6 กระเทียมช่วยกำจั ด เ พ ลี้ ย นอ กบ้าน

หน้าร้อนเป็นช่วงที่แ ม ล ง ต่างๆชอบออ กมาท่องเที่ยวกัน มาก เพลี้ยก็เป็นหนึ่งในนั้น เมื่อเรามาอยู่นอ กบ้านทีไร มันก็มักจะมาตอมต ามตัวเรา ซึ่งทำให้เกิดความรำคาน มาก กำ จั ด ด้วยวิธีนี้เลย

ใช้กระเทียม 1 กำ ไปตำให้ละเอียด แล้วผสมกับน้ำทิ้งไว้ 1 คืน จากนั้นก็นำไปกรองเอาแต่น้ำ เทใส่ฟ็อ กกี้ แล้วนำไปฉ ีดต ามใบไม้ หรือบริเวณที่มันตอมมากๆ รับรองว่าจะไม่มีเ พ ลี้ ย มารบกวนใจอีกแน่นอน

ที่มา krustory