6 ขั้นตอน ต่อภาษีรถออนไลน์ ทำได้เอง สะดวกสบาย ไม่ต้องเสียเวลาไปขนส่ ง

เมื่อทุกวันนี้เทคโนโลยีได้ถูกพัฒนาไปอย่ างก้าวกระโดดทำให้หล า ยๆ สิ่งบนโลกใบนี้สะดวกสบายมากขึ้น ที่สำคัญรวดเร็วทันใจอีกด้วย วันนี้เราก็จะขอยกตัวอย่ างหนึ่งเทคโนโลยีที่ทำให้ชีวิตของคุณประหยัดเวลา และยังมีเวลาไปทำอย่ างอื่นได้อีกมากมาย กับบทความ 6 ขั้นตอน ต่อภาษีรถออนไลน์ ทำได้เอง สะดวกสบาย ไม่ต้องเสียเวลาไปขนส่ ง ไปดูกันว่าจะต้องทำอย่ างไรบ้าง

การต่อภาษีรถทุกครั้งที่ถึงกำหนดถือว่า เป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่มีรถและใช้รถกันอยู่ทุกวัน โดยขั้นตอนการต่อภ า ษีและการต่อทะเบียนนั้น อาจมีขั้นตอน ยุ่ ง ย า กบ้าง และยิ่งหากเราไปไม่ทันกำหนดเวลาก็อาจทำให้โดนค่าปรับต่างหากอีกด้วย

หากใครปล่อยเอาไว้ให้ข า ด เกิน 3 ปี ก็จะทำให้ถู ก ร ะ งั บและจะโ ด นเ รี ย กเก็บย้อนหลังอีกด้วยนะ โดยในวันนี้เรามีคำแนะนำในการต่อทะเบียนภาษีรถแบบออนไลน์ ที่ทำให้สะดวกมากขึ้น แ ถ ม ใช้เวลาไม่นานอีกด้วย

โ ท ษ ของการข า ด การต่อภาษีรถ

ไม่ว่าจะเป็นภาษีและ พ.ร.บ. โ ท ษ ปรับทางจราจร 20,000 บาท และหากรถที่ใช้เกิด พ.ร.บ.ข า ด ก็จะมีโทษปรับที่ 10,000 บาท หากยังข า ด ไม่ทำการต่อก็จะมี โ ท ษ ปรับไม่เกิน 10,000 บาท ด้วย รวมทั้งหากเราไม่แสดงเครื่องหมายในการต่อชำระภาษีเอาไว้ให้เจ้าพนักงานได้เห็น ก็จะมีโ ท ษปรับอีก 2,000 บาท

วิธีการต่อภาษีออนไลน์

1 เข้าไปที่เว็บ www.dlte-serv.in.th หรือ dlt.go.th ผ่ านมือถือหรือทางคอมพิวเตอร์ก็ได้เช่นกัน

2 เริ่มต้นทำการลงทะเบียนผ่ านเว็บเพื่อรับรหัสผ่ าน

3 กรอ กรายละเอียดของรถที่เราต้องการต่อภาษีให้เรียบร้อย ตรวจสอบความถูกต้องซ้ำอีกครั้ง

4 เลือ กไปที่ ต่อภาษี ซึ่ง เอ ก ส า รที่เราใช้กรอ กข้อมูลนี้จะมีเลขที่ พ.ร.บ. ที่ยังไม่หมดอายุ แต่หากรถมีอายุเกิน7 ปีขึ้นไป จำเป็นต้องนำรถไปตรวจสภาพก่อนเสมอ

5 เลือ กไปที่ จ่ายเงิน โดยจะมีการบวกค่าส่ ง EMS เป็นจำนวนเงิน 40 บาท ซึ่งเราสามารถหักจ่ายผ่ านบัญชีธนาคารได้ 3 แห่ง หรืออาจเลือ กให้หักจากรายการบัตเครดิตก็ได้เช่นกัน โดยส่วน มากจะมีการช าร์จ 2%

จากนั้นให้เราพิมพ์ใบแจ้งที่เค้าเตอร์หรือตู้ ATM ของธนคารที่เราเลือ กได้นอ กจากนี้เรายังสามารถตัดบัตรเครดิตแบบออนไลน์ของ ธนคารกรุงเทพและธนาคารกรุงศรีได้อ ย่ างสะดวก

6 หลังจากที่เราชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ทางกรมขนส่ งทางบอ กจะส่ งใบเสร็จรับเงิน รวมทั้งเครื่องหมายการแสดงการเสียภาษี รวมทั้งกรมธรรม์ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภั ยมาให้กับเรา ทางไปรษณีย์ภายใน 7 วัน

7 การต่อทะเบียนนั้นไม่จำเป็นต้องรอให้หมดอายุก่อนจึงต่อ เราสามารถต่อล่วงหน้าได้ก่อน 3 เดือนก่อนวันหมดอายุจริง

เรื่องของการต่อทะเบียนภาษีรถนั้นเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องใส่ใจและห้ามลืมอ ย่ า งเด็ดข า ด เพราะจะทำให้เกิดเรื่องยุ่ ง ย า กต ามมาได้ โดยเฉพาะอ ย่ า งยิ่งเมื่อเราสามารถต่ อ อ า ยุได้อ ย่ างสะดวกสบายขึ้นผ่ านระบบออนไลน์แบบนี้

ที่มา krustory