6 ข้อคิดเรื่องเงิน ที่พ่อแม่ควรปลูกฝังลูกให้รู้จักใช้เงินเป็น

วันนี้เราจะพาคุณพ่อแม่มือใหม่ ในยุคสมัยใหม่ที่เริ่มเลี้ยงลูกเอง ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการปลูกฝังการใช้เงิน เรื่องบริหารการเงินให้กับลูกตั้งแต่ยังเด็ก กับบทความ 6 ข้อคิดเรื่องเงิน ที่พ่อแม่ควรปลูกฝังลูกให้รู้จักใช้เงินเป็น ไปดูกันว่าทำไมการปลูกฝังเรื่องเงินให้ลูกจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆ ในยุคสมัยนี้

1 อ ย่ า สอนลูกให้ลุ่มหลงกับวัตถุ

หาก อ ย า ก ให้ลูกๆ ของคุณ ใช้เงินเป็น สิ่งที่สำคัญที่สุด คือ การสอนพวกเขาไม่ให้ลุ่มหลง กับสิ่งของวัตถุ หรือเป็นพวกวัตถุนิยม เช่น เห็นเพื่อนบ้านซื้ อ รถ ก็ไปซื้ อ ต ามเขา ทั้งๆ ที่รถคันเก่าก็ยังใช้งานได้ดีอยู่ เป็นต้นเราควรสอนให้ พวกเขาเห็นคุณค่าของเงินทุกบาท ไม่ต ามแฟชั่นจนเกินไป และไม่มองคนที่ภายนอ กรวมถึง ไม่เอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่น

2 อ ย่ า ให้ทุกสิ่งทุก อ ย่ า ง แก่ลูก

อ ย่ า ไปให้ทุกสิ่งทุก อ ย่ า ง ที่พวกเขาต้องการ เพราะ เ ด็ ก ที่เติบโตมา ด้วยการที่มี ครบทุกสิ่งทุก อ ย่ า ง อ ย า ก ได้อะไรก็ได้หมด จะไม่เห็นคุณค่าของเงิน ดังนั้นทางที่ดี คุณควรสอนให้พวกเขารู้จัก การออมเงินเพื่อซื้ อ ของที่ อ ย า ก ได้เองตั้งแต่ ยังเ ด็ ก ๆ

3 สอนลูกให้มีความรับผิดชอบ

ควรสอนลูกๆ ให้มีความรับผิดชอบตั้งแต่ เ ด็ ก ดังคำกล่าวอันลือลั่นของ John F. Kennedy ที่กล่าวว่าจง อ ย่ า ถามว่าประเทศของท่า นจะทำอะไรเพื่อท่าน แต่จงถามว่าคุณสามารถ ทำอะไรให้กับประเทศ

ดังนั้น ในเรื่องของการเลี้ยงลูกเราจึง ควรสอนลูกๆ ให้มีความรับผิดชอบทั้งในเรื่อง ของการเงินการใช้ชีวิต รวมถึงหน้าที่ที่พึงกระทำต่อสังคมด้วย ไม่ควรสอนให้พวกเขา เอาแต่ร้องขอและรอคอยแต่การช่วยเหลือ

4 สอนลูกให้รู้จักงบประมาณ

งบประมาณ อาจเป็นเรื่องที่หนักและ ย า ก เกินไปสำหรับ เ ด็ ก เล็กๆ แต่สำหรับ เ ด็ ก โตคุณสามารถสอน พวกเขาได้เพราะ การสอนเรื่องงบประมาณ เป็นการทำให้ลูกของ คุณรู้จักการใช้เงินการวางแผน

และมีความเป็นผู้ใหญ่ ในเรื่องของการใช้เงิน ซึ่งพวกเขาจะสามารถรู้ว่า มีงบประมาณเท่าไหร่ ที่จะสามารถใช้ซื้ อ สิ่งของได้และ เงินจะเหลือเท่าไหร่ พวกเขาจะเรียนรู้วิธีคิด อ ย่ า ง รอบคอบ และรู้ว่าสิ่งไหนควรซื้ อ ไม่ควรซื้ อ

5 อ ย่ า ปล่อยให้ลูกเรียนรู้เอาเอง

การสอนให้ลูก รู้จักการใช้เงินเป็น ไม่ควร อ ย่ า ง อ ย่ า ง ยิ่งนะ ที่จะปล่อยให้พวกเขาเรียนรู้ กันเองแบบคำพูดที่ ใครหล า ยคนชอบพูดว่า เดี๋ยวโตขึ้นเขาก็รู้เองแหละ เพราะ เ ด็ ก ๆ จะเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆ พวกเขามีหล า ยสิ่งหล า ย อ ย่ า ง ที่ต้องคิดต้องทำ บางครั้งทำให้ในเรื่องเงิน พวกเขาจะละเลย ไม่คิดให้รอบคอบ และไม่รู้ว่าอะไรจะต ามมาบ้าง ดังนั้นจึงเป็นการสมควร อ ย่ า ง ยิ่งที่คุณจะสอนให้ พวกเขารู้จักการใช้เงินตั้งแต่เนิ่นๆ อ ย่ า ให้พวกเขาไปเรียนรู้เอาเมื่อ ตอนที่สายไปแล้วเลย

6 ปล่อยให้ลูกเรียนรู้จากความผิดพลาด

ข้อนี้ตรงข้ามกับ ข้อที่แล้วนะ ตรงที่ว่า ไม่ควรเลี้ยงลูกแบบไข่ในหิน คุณพ่อคุณแม่ควรปล่อยให้ พวกเขาเรียนรู้ด้วยตัวเองบ้าง แต่เฉพาะเรื่องที่ไม่หนักหนา ส า หั ส เกินไปเท่านั้น การไม่ยอมเปิด โอกาสให้ เด็ ก ๆของ คุณรู้จักความผิดพลาดเลย อาจกล า ยเป็น ห า ย น ะ ของพวกเขาในอนาคต

ที่มารูปภาพ freepik

ที่มา time, moneyadded, parent-youth, verrysmilejung, sit-smiling