6 นิสัยที่ทำให้ ชีวิตบั้นปล า ยลำบาก

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้นิสัยของตัวเองที่ทำให้ชีวิตบั้นปล า ยต้องลำบาก และขัดสนเรื่องเงินทอง กับบทความ 6 นิสัยที่ทำให้ ชีวิตบั้นปล า ยลำบาก ไปดูกันว่าจะต้องเปลี่ยนนิสัยอะไรบ้าง เพื่ออนาคตที่สุขสบายของเรา

1 ไม่พัฒนาตัวเอง

มนุษย์เงินเดือนบางคนนิ่งนอนใจ ว่าความรู้ที่มีอยู่เพียงพอสำหรับงานที่ทำแต่ปัจจุบันโลกเปลี่ยนแปลงหมุนเร็วจนต ามแทบไม่ทัน ความรู้เมื่อวานนี้กลับกล า ยเป็นเรื่องล้าสมัยไปเสียแล้วทุกวันนี้ต้องเรียนรู้หาความรู้ใหม่เข้ามาเติมเต็มอยู่เสมอ เพราะเทคโนโลยีก้าวไกลมากกว่าที่คุณคิด มีเด็กจบใหม่ที่มีความรู้แบบใหม่ที่องค์กรต้องการมากกว่าคุณอยู่อีกเพียบ แถมเงินเดือนยังถูกกว่า ฉะนั้นอย่ าหลงทำตัวเป็นแก้วที่เต็มน้ำต้องใฝ่หาความรู้ เพิ่มเติมประสบการณ์ในงานของตัวเอง หรือสายงานอื่นที่จะเป็นประโยชน์ต่อ การทำงานในอนาคต และอย่ าลืมที่จะสร้าง ความสัมพันธ์กับคนอื่นๆ เพราะคุณไม่มีทางรู้เลยว่าในอนาคตอาจจะต้องพึ่งพาขอความช่วยเหลือ กับคนๆ นั้นบ้างหรือเปล่า

2 ใช้จ่ายเงินเกินตัว

ด้วยสภาพสังคมในที่ทำงานที่นิยมกินหรู อยู่สบาย ใช้ของ แ บ ร น ด์ เนมทำให้มนุษย์เงินเดือนบางคนหลงลืมที่จะดูศักยภาพทางการเงินของตัวเอง ทำให้ดิ้นรนหา ซื้ อสิ่งที่ใครๆ ต่างบอ กว่า ‘ของมันต้องมี’ ด้วยการใช้เงินซื้ อหาความสุขควรยับยั้งชั่งใจมีน้อยใช้น้อย รู้จักปฏิเสธหรือเลือ กคบเพื่อนที่มีฐานะใกล้เคียงกันจะได้ไม่เกิดการเปรียบเทียบให้เกิดความอย ากได้ อย ากมีเหมือนคนอื่นและแม้ว่าจะมีรายได้มากก็ไม่ควรประมาท เพราะไม่อาจรู้ได้ว่าอนาคตจะมีความจำเป็นต้องใช้เงินฉุกเฉินบ้างหรือเปล่า ดังนั้นควรเก็บออมเงินเสียแต่เนิ่นๆ เพื่ออนาคตที่ดีของตัวคุณเอง

3 ก่อห นี้สินที่ไม่จำเป็น

ระวังคือ การเป็นห นี้บัตรเครดิตและห นี้สินเชื่อส่วนบุคคล ที่กู้เงิน มาพร้อมกับดอ กเบี้ยที่แพง หรือบางคนนิยมจ่ายห นี้แบบผ่อนชำระขั้นต่ำเพราะคิดว่าไม่ต้องจ่ายเงินก้อนแต่ที่ไหนได้ดอ กเบี้ยกลับพอ กพูน มากกว่าการชำระเงินต้นเสียอีก ดังนั้น แทนที่จะกู้เงินหากอย ากได้สิ่งของอะไร ควรเก็บออมจนได้เงินก้อนเสียก่อนแล้วค่อยซื้ อทำแบบนี้ก็จะไม่เป็นห นี้และไม่ต้องเสียดอ กเบี้ยไปโดยใช่เหตุ

4 ไม่วางแผนเกษียณ

หากเกษียณอายุขึ้น มาจะเอาเงินจากที่ไหน มาใช้ ถ้าไม่ใช่จากการเก็บออม และบางคนอาจคิดว่าอายุยังน้อยเหลือเวลาอีกนานจึงละเลย หรือไม่สนใจที่จะเก็บออมหรือลงทุนเพื่อเตรียมตัวเกษียณต้องเริ่มเก็บออมเงินตั้งแต่เริ่มทำงาน โดยต้องออมก่อนใช้ด้วยการวางแผน อย่ างเป็นระบบหักเงินเดือนออ ก 5- 10% ของรายได้ แล้วนำมาเก็บในรูปแบบเงินฝากประจำหรือซื้ อ กองทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีกว่าการฝากออมท รั พ ย์ ที่สำคัญ ‘ออมก่อนร ว ยกว่า’ ยังคงใช้ได้อยู่เสมอ

5 ไม่ดูแล สุ ข ภ า พ

ชีวิตมนุษย์เงินเดือนก็เหมือนกับเครื่องจักร ที่ต้องทำงานวันแล้ววันเล่า ต้องตื่นแต่เช้าออ กจากบ้านไปทำงานระหว่างวันยังเจอ กับปัญหาจากงานที่ทำจนสะสมความ เ ค รี ย ด บางรายเลิกงานแล้วยังเอางานกลับไปทำต่อที่บ้านทำให้ไม่มีเวลาพักผ่อนอย่ างเต็มที่ การใช้ ร่ า ง ก า ย อย่ างหักโหมมาเป็นเวลานานรวมถึงข า ดการใส่ใจในเรื่องอาหารและการออ กกำลังกาย ส่ งผลให้มนุษย์เงินเดือนบางรายเมื่อย่ างเข้าสู่วัยกลางคน มักประสบกับ ส า ร พั ด โ ร ค การปล่อยปละละเลยไม่ดูแลตัวเองตั้งแต่ตอนหนุ่มสาวจึงถือเป็นความประมาท เพราะอย่ าลืมว่าเมื่อแก่ตัวเกษียณไปแล้วก็ไม่มีสวัสดิการมาช่วยดูแล สุ ข ภ า พ เหมือนเดิมดังนั้นควรรู้จัก Work life balance ให้เหมาะสม เพราะชีวิตไม่ได้มีแต่เรื่องงานเท่านั้น ยังมีครอบครัวเพื่อนฝูงที่ยังต้องห่วงใยดูแล และควรหาเวลาออ กกำลังกายเป็นประจำ ดูแลเรื่องอาหารการกินให้เหมาะสมก็จะทำให้มนุษย์เงินเดือน มี สุ ข ภ า พ ที่ดี

6 ไม่เตรียมอาชีพที่ 2

ยิ่งในยุคที่สภาพเศรษฐกิจถดถอยข่าว การเลิกจ้างมีให้เห็นอยู่ทุกวัน ดังนั้น มนุษย์เงินเดือนจึงควรมองหาอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้ให้อีกทางหนึ่ง โดยอาจเลือ กทำอาชีพเสริมจากงานอดิเรก หรือสิ่งที่ตนรักหรือสนใจก็ได้ เริ่มต้นตั้งแต่วันนี้หาอาชีพที่ 2 เพื่อเป็นทางเลือ กสำรองให้กับตัวคุณเองในอนาคต

ที่มา S C B, y i n d e e y i n d e e