6 นิสัยวางตัวดี สวยดูแพง ของผู้หญิงยุคใหม่ ที่ใครๆ ก็หลงรัก

วันนี้เราจะพาสาวๆ ไปดูนิสัยการวางตัวของผู้หญิงยุคใหม่ ที่ไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหน ใครๆ ก็มักจะตกหลุมรัก ได้เสมอ กับบทความ 6 นิสัยวางตัวดี สวยดูแพง ของผู้หญิงยุคใหม่ ที่ใครๆ ก็หลงรัก ไปดูกันว่าจะมีวิธีการวางตัวแบบไหนบ้างที่จะใช้มัดใจหนุ่มๆ

ความสวยเราสามารถทำได้ แต่ เราควรจะทำให้ตัวเองมีคุณค่าใ ห้มากนั้นคือสิ่งสำคัญ เพราะหาก เราไม่เห็นคุณค่าในตัวเอง คน อื่นเขาก็จะไม่เห็นคุณค่าในตัวเ รา สาวๆ รู้มั้ยคะ ว่าผู้ช ายไม่ ได้ชอบผู้หญิงที่แค่สวยเท่านั้น เ พราะคนที่จะมาเป็นคู่รัก ต้องเ ป็นคนที่มาพร้อมความมั่นใจ

และ รู้จักรักตัวเอง เป็นด้วย สาวโ สดคนไหนที่ยังสงสัยอยู่ว่าทำไมตั วเองยังค้างเติ่งบนคาน ลองม าปรับความคิด พัฒนามุมมองแล ะจิตใจให้เป็นสาวมั่นสวยแพง เ ส น่ ห์แรงจนหนุ่มๆ ต้องวิ่ง ต ามด้วยฮาวทู 6 ข้อนี้กันดีกว่ า

1 วางตัวดี เรียบง่าย ติดดิน แต่มีค่า

คุณไม่จำเป็นต้องทำตัวหรูหรา หัวสูง เพียงเป็นตัวของตัวเอง มีน้ำใจให้คนรอบข้าง ใช้ชีวิตอยู่ง่าย กินง่าย แต่ก็อย่ าไปวิ่งต ามผู้ช าย จนไม่มีจุดยืนเป็นของตัวเอง เวลาไปเดทก็ควรมีระยะห่างสักหน่อย และคุณต้องเลือ กรับนัดให้ดีด้วย ไม่ใช่ใครมานัดก็ออ กไปกับเขาซะหมด วางตัวเองให้ดีและชัดเจน อย่ าลดมาตรฐานตัวเองยอมให้กับผู้ช ายที่ไม่เห็นค่าของคุณอีกต่อไปล่ะ รู้จักมั่นใจ รักตัวเองให้มากๆ เคารพตัวเองเอาไว้ แล้วผู้ช ายที่คู่ควรกับคุณก็จะเข้ามาในชีวิตในไม่ช้านี้แน่นอน

2 รู้ตัวเองว่าคู่ควรกับสิ่งใด และยืนหยัดเพื่อสิ่งนั้น

คุณต้อง รู้ว่าตัวเองคู่ควรกับสิ่งดีๆ ขนา ดไหน เช่น หากคุณโดนผู้ช ายม าเหยียดหย าม ล้อเลียน หรือ ทำร้ า ย คุณก็ต้องยืนหยัดเพื่อตั วเอง อย่ ายอมให้ตัวเองตกอ ยู่ในสถานการณ์นั้น ด้วยการยืน ยันกับตัวเองและคนอื่นว่าคุณดีพ อสำหรับผู้ช ายที่ดีกว่านี้ คนที่ทำร้ า ยเราไม่ว่าทางกายหรือใจ ไม่ควรได้รับโอกาสให้เป็นแฟน คุณอย่ างเด็ดข า ด

3 เคาร พความต้องการของตัวเอง

ถ้า ก่อนหน้านี้คุณเคยยอมแฟน ยอม ให้ผู้ช ายกดขี่จนไม่เป็นตัวของตั วเอง หลังจากนี้คุณต้องหัน มา ให้เกียรติและเคารพตัวเองก่อ น บ้างแล้วล่ะ คนที่โอนอ่อนผ่อ นต ามคนอื่น มากเกินไปมักไม่ ค่อยมีใครเห็นค่าหรือให้เกียรติ หรอ กนะ แต่คนที่รู้จักเคารพตั วเองก่อนต่างหาก คนอื่นจึงจะ มองเห็นคุณค่าและให้เกียรติใน ตัวคุณได้

4 มีชีวิตที่เป็นอิสระ ไม่ยึดติดกับคนอื่น

หมายถึงมีเว ลาได้ทำอะไรต ามความต้องกา รของตัวเอง ไม่ติดเพื่อน ติดแ ฟน มากเกินไป แม้จะมีแฟนหรื อแต่งงานแล้วก็ควรมีเวลาให้กั บเพื่อนสาวหรือครอบครัวด้วย

5 เลิกดราม่า แล้วหัน มารู้จัก คุณค่าของตัวเอง

เลิกได้แล้วน ะคะสาวๆ สำหรับนิสัยที่ชอบดูถูก ตัดพ้อหรือมองเห็นแต่ข้อเ สี ยของตัวเอง เพราะคนที่มีคน มารักมาชอบน่ะ ล้วนเริ่มต้นจา กรักตัวเองให้เป็นก่อนกันทั้งนั้น และเมื่อไรที่คุณมองเห็นคุณค่า ของตัวเองที่แท้จริง ผู้ช ายดีๆ ก็จะวิ่งเข้าหาแบบไม่ทันตั้งตัวอ ย่ างแน่นอน

6 มั่นใจในตัวเอ ง รักตัวเองอย่ างแท้จริง

กา รมั่นใจในตัวเอง และรักตัวเอ งอย่ างจริงจังถือว่าเป็นเรื่อง ที่สำคัญอย่ างมาก เพราะหากคุณไม่มีความมั่นใจในตัวเองแล้ว ต่อให้สวยหรือเป็นคนดีขนาดไหน ก็ไม่มีใครเหลียวแลแน่นอน ดังนั้น คุณต้องมั่นใจและพอใจในสิ่งที่ตัวเองเป็น รักตัวเองในทุกข้อ ดีข้อเ สี ย เวลาพูดคุยกับคนอื่นก็ควรพูดเต็มปากเต็มคำ กล้าแสดงออ ก เป็นตัวเองอย่ างชัดเจน เท่านี้เ ส น่ ห์ของคุณก็เปล่งประกายเข้าต าหนุ่มๆ แล้วล่ะ

ที่มา k ho d d e e j a และ s a b a i d m a i