6 วิ ถีชีวิตในยามแก่ พึ่งตัวเองได้ ไม่ลำบากลูกหลานดูแล

วันนี้เราจะพาคุณไปเรียนรู้การวางแผนชีวิตก่อนวัยแก่เฒ่า เพื่อไม่ให้ลูกหลานของคุณนั้นต้องมาดูแล กับบทความ 6 วิ ถีชีวิตในยามแก่ พึ่งตัวเองได้ ไม่ลำบากลูกหลานดูแล ไปดูกันว่าจะต้องวาแผนชีวิตอย่ างไรบ้าง เพื่อความสุขของคุณ

คนเราไม่ว่าจะหนุ่มสาว กลางคน หรือสูงอายุ ล้วนต้องพึ่งตัวเอง โดยเฉพาะในยุคปัจจุบัน การเลี้ยงลูกเพื่อให้มาดูแลตัวเองตอนแก่อาจจะเป็นไปไม่ได้ งั้นถ้าเราแก่แล้ว ต้องทำยังไงถึงไม่ต้องพึ่งพาลูกหลาน ไม่ต้องพึ่งพาคนอื่น ทุกๆ คนล้วนอายุมากขึ้นทุกวัน ไม่มีใครเปลี่ยนแปลงได้ ต้องเผชิญหน้ากับความชราที่กำลังก้าวเข้ามา น้ำพึ่งเรือ เสือพึ่งป่า สุภาษิตคำพังเพยนี้ยังใช้ได้ในปัจจุบัน

แต่โลกของเราเปลี่ยนแปลงเป็นอย่ างมาก ในหล า ยๆ ประเทศเริ่มเข้าสู่การเป็นสังคมของผู้สูงอายุ และเราคงจะพึ่งพาลูกหลานได้ตลอ ดไปไม่ได้ เมื่อเราแก่ตัวลง ทุกคนต้องเผชิญกับความแก่ชรา เราจะทำอย่ างไร เพื่อที่จะสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องพึ่งพาลูกหลาน และไม่ต้องพึ่งพาคนอื่น

1 สุ ข ภ า พ ที่ดี

การมี สุ ขภ า พ ที่ดีและ ร่ า ง ก า ย แ ข็งแรงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด ยิ่งแก่ตัวยิ่งสำคัญ เพียงแค่ สุ ข ภ า พ แข็งแรง กิน อ า ห า ร ที่มีประโยชน์ นอนหลับเพียงพอ เดินได้เอง เมื่ออายุมากขึ้น ต้องรั ก ษ าสุ ข ภ า พ ดูแลตัวเองให้มากขึ้น สนใจเรื่องของผู้อื่นให้น้อยลงออ กกำลังกาย และเรียนรู้วิธีการดูแล สุ ข ภ า พ ที่ถูกวิธี

2 ไร้ความกังวล

ใช้ชีวิตอย่ างไร้กังวล เรื่องของลูกๆ อะไรที่คุณพอที่จะช่วยได้ก็ให้ความช่วยเหลือ อะไรที่อยู่นอ กเหนือ หรือลูกๆ ไม่ต้องการให้คุณช่วย ก็ไม่จำเป็นต้องกังวล เดี๋ยวจะกล า ยเป็น ‘ทำดีไม่ได้ดี ทำให้ลูกๆ รำคาญไปเสียอีก เรื่องของพวกเขา อย่ าเข้าไปก้าวก่าย คนเราแก่แล้วจัดการเรื่องของเราก็เพียงพอ ไม่ต้องไปยุ่งปัญหาของผู้อื่น ยิ่งยุ่งมากยิ่งทำให้ตัวคุณเองลำบาก

3 ไม่ทวงบุญคุณ

คนเราเมื่อแก่ตัวไปแล้ว อย่ าเอาเรื่องเล็กๆ น้อยๆ มาพูดตลอ ดเวลา อาจจะไม่สำคัญอีกแล้วว่าที่ผ่าน มา คุณเคยช่วยเหลือใครไว้บ้าง หรือคนอื่นทำดีกับคุณแค่ไหน ปล่อยผ่านไปเถอะ ปล่อยให้ผลบุญ ผลก ร ร มจัดสรรในสิ่งที่ควรจะเป็นไป และถ้าลูกๆ ขอให้คุณไปช่วยดูแลหลาน ก็อย่ าหงุดหงิดทั้งวัน แล้วบ่นต่อหน้าหลานว่า ลำบาก ถ้าตัวคุณอย ากทำก็ทำ ถ้าไม่เต็มใจที่จะทำก็เพียงหาข้ออ้าง หาวิธีปฏิเสธก็พอ ไม่ต้องไปคิดถึงสิ่งที่ผ่าน มา แต่ให้คิดว่าตรงหน้าคุณจะทำอะไรให้คุ้มค่าที่สุด

4 ใจกว้าง

แก่แล้วไม่ต้องเคร่งครัดกับตัวเองมากนัก เปิดใจให้กว้าง อย ากกินอะไรก็กิน ระวังปัญหาสุ ข ภ า พ ด้วย อย ากใส่อะไรก็ใส่ อย่ าถามคุณค่า ไม่ต้องกลัวการใช้เงิน เป็นช่วงชีวิตที่ควรใช้เงินเพื่อตัวเอง ถ้าไม่ใจกว้างกับตัวเองหน่อย สุดท้ายเมื่อคุณจากไปเงินก็ไม่ได้ไปด้วย

5 ชีวิตที่มีสีสัน

ทำให้ชีวิตของเรามีสีสันและมีชีวิตชีวา ทำให้ชีวิตเต็มไปด้วยเสียงเพลง หากิจก ร ร มที่น่าสนใจ ฟังเพลงที่คุณชื่นชอบ เต้นรำ อย่ าทำให้ตัวเองรู้สึกแย่ ผ่อนคล า ยอารมณ์ ยิ้มแย้มแจ่มใส ทิ้งปัญหาและความทุ ก ข์ออไป ทำตัวเองให้มีความสุข

6 อยู่ด้วยตัวเอง

คนเราเมื่อแก่ตัวลง ก็ยังต้องพึ่งตัวเอง ลูกๆ ไม่สามารถอยู่กับเราได้ตลอ ดไป ห้ามเอาความหวังที่จะให้ลูกดูแลเราตอนแก่ไปฝากไว้ กับเขา เพราะลูกๆ ก็มีงานที่ต้องรับผิดชอบ มีครอบครัวของเขาที่ต้องดูแล ก็เปรียบเสมือนไปเพิ่มความกดดันให้แก่พวกเขา คุณไปอยู่กับลูกก็มักจะพูดเรื่องที่ไม่ควรพูด

ทำให้ไม่มีความสุข สู้อยู่ที่บ้านของคุณเอง ใช้ชีวิตอย่ างสงบสุข เรียบง่ายไปในแต่ละวัน ด้วยเงินเก็บของคุณตั้งแต่หนุ่มสาวอาจจะดีกว่า และอย่ าแบ่งสมบัติให้ลูกเร็วเกินไป จำไว้ว่าของพ่อแม่ยังไงก็เป็นของลูก แต่ของลูกยังไงก็ไม่ใช่ของพ่อแม่ เมื่อถึงเวลาที่คุณจำเป็นต้องแบมือขอเงินลูก แล้วคุณจะรู้ว่ามันย ากแค่ไหน

ที่มา p a g e d u n g, s t a y l i f e t h