6 วิ ธีฝึกลูกให้เป็นคนรู้จักช่วยเหลือตัวเองก่อน ไปขอความช่วยเหลือจากคนอื่น

วันนี้เราอย ากที่จะแนะนำวิธีการสอนลูกรักของเพื่อนๆ ให้เป็นคนที่มีความพย าย ามทำในสิ่งที่ตัวเองต้องการก่อน ก่อนที่จะไปขอความช่วยเหลือจากคนอื่นๆ กับบทความ 6 วิ ธีฝึกลูกให้เป็นคนรู้จักช่วยเหลือตัวเองก่อน ไปขอความช่วยเหลือจากคนอื่น ไปดูกันว่าจะมีวิธีและแนวทางสอนลูกรักของเพื่อนๆ อย่ างไร

1 สอนลูกเรื่องความอ ดทน + ใจเย็น

การฝึกความอ ดทนและ ความใจเย็น เป็นทักษะที่ลูกต้องเริ่มเรียนรู้ในการดำเนินชีวิต เพราะการพึ่งพาตัวเองก่อนขอความช่วยเหลือ จากคนอื่นนั้นเป็นเรื่องที่ยุ่งย าก หากเด็กไม่มีความอ ดทน และความใจเย็น มากพอเป็นอย่ างไรกันบ้ างคะ สำหรับ 6 เทคนิคที่เรามา เเ ช ร์ ให้คุณพ่อคุณแม่ ใช้สอนลูกช่วยเหลือตัวเองให้เป็น เพื่อให้ พวกเขาเกิดความกล้าหาญว่า ‘สามารถทำสิ่งต่างๆ ได้ด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องรอ ขอความช่วยเหลือจากผู้อื่น’ และพร้อมเผชิญหน้ากับโลกกว้าง อย่ างมีภูมิต้ าน ท าน กันนั่นเองค่ะ

2 ใช้กฎ 5 นาที ให้ลูกได้ลองทำด้วยตัวเอง

ให้ลูกได้พย าย ามลองทำสิ่งต่างๆ ด้วยตัวเอง ก่อน 5 นาที ถ้าลูกยังทำ หรือแก้ปัญหาไม่ได้อีก คุณพ่อคุณแม่ค่อยเข้าไปให้ความช่วยเหลือ แต่ไม่ใช่พอเห็นลูก ทำไม่ได้ก็เข้าไปช่วยเหลือลูกเลยโดยที่ไม่ได้ให้เขาได้คิด แก้ปัญหา หรือลงมือทำด้วยตัวเอง เพราะนั่นจะยิ่งทำให้เด็กเกิดความเคยชิน จนทำอะไรเองไม่เป็น และไม่พย าย ามทำ ต้องรอให้คนอื่น มาช่วยเหลือตนเอง

3 พ่อแม่ทำให้ดูเป็นแบบอย่ างที่ถูกต้อง

เทคนิคต่อไป คือ การที่คุณพ่อคุณแม่ ต้องทำให้ดูเป็นแบบอย่ างที่ถูกต้องเสียก่อน แล้วค่อยให้ลูกได้ฝึกทำต าม หากลูกดูแล้วยังทำต ามไม่ได้อีก ให้ใจเย็นๆแล้ว ค่อยจับมือเขาทำต ามไปพร้อม กับเราค่ะ เพื่อให้ร่างก าย และ ส มอง ของลูกเกิดการเรียนรู้นั่นเอง

4 แนะนำน้อยๆ แต่ให้ลูกลองทำให้เยอะ ปล่อยให้เลอะเทอะบ้ าง

คุณพ่อคุณแม่ ควรให้คำแนะนำน้อยๆ กับลูกก่อน แต่ลองเปิดโอกาสให้ลูกได้คิด และลองลงมือทำให้เยอะๆ เพื่อให้เขาได้เรียนรู้ความสำเร็จรวมทั้งลิ้นรส ความผิดหวัง ด้วยตัวเอง เมื่อเขาโตเป็นผู้ใหญ่จะได้มีภูมิต้านทานด้านความผิดหวังค่ะ

5 สอนลูกคิดให้เป็นระบบ + เป็นขั้นเป็นตอนต่างๆ

เมื่อลูกเจอปัญหา คุณพ่อคุณพ่อคุณแม่ควรสอน ลูกให้คิดอย่ างเป็นระบบ เป็นขั้นเป็นตอน เพื่อให้เด็กๆ ได้รู้จักคิดวิธีในการแก้ปัญหาก่อนเป็นอันดับแรก ให้รู้ก่อนว่า ควรจะทำอย่ างไรต่อไป?เมื่อเกิดปัญหาแบบนี้เขาควรจะต้อง ทำอย่ างไร แล้วขั้นต่อไปถึงค่อยเป็นการลงมือทำหรืออาจจะลองฝึกให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ในการมองภาพ รวมของปัญหานั้นๆ ก่อน เพราะถ้าปัญหามันอยู่ใกล้เกินไป ลองถอยออ กมาอาจจะคิดวิธี ที่ช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ได้นั่นเอง

6 ให้ลูกฝึกฝนจนคล่องแคล่ว

สิ่งแปลกใหม่ ที่ลูกยังไม่เคยทำ เมื่อเราสอนจนลูกทำต ามได้แล้ว ลองให้ลูกฝึกฝนทักษะนั้นๆ จนคล่องแคล่วเขาจะเกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเอง และอาจจะต่อยอ ด ในเรื่องที่ใกล้เคียงกันได้อีกเช่นกันค่ะ

ที่มา T h a i p b s k i d s, f a h h s a i