6 วิ ธีออมเ งิ นแสนแรกของชีวิต มนุษย์เ งิ นเดือนน้อยก็ทำได้

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการออมเงินให้ได้เงินแสนของชีวิต ทำได้ง่ายๆ คนทำงานประจำก็ทำได้ กับบทความ 6 วิ ธีออมเ งิ นแสนแรกของชีวิต มนุษย์เ งิ นเดือนน้อยก็ทำได้ ไปดูกันว่าเราจะต้องทำอย่ างไรบ้าง เพื่อให้เรามีอนาคตที่สุขสบาย

1 ตั้งเป้าหมายให้ชัดเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ

สิ่งสำคัญอันดับแรกที่เราต้องนึกถึงไม่ว่าจะเริ่มทำอะไร คือ การตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน เพราะการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนจะช่วยให้เรามีแรงบันดาลใจและมุ่งมั่นไปถึงเป้าหมายได้ เราควรตั้งคำถามและตอบให้ชัดเจนก่อนว่า การจะเก็บเงิน 100,000 บาทให้ได้ภายใน 1 ปีนั้น เราจะเก็บไปเพื่ออะไร เช่น เก็บเพื่อ ดาวน์รถยนต์คันใหม่ตอนปล า ยปี หรือเก็บเพื่อรวมเงินไปดาวน์บ้านเมื่อครบ 5 ปี เป็นต้น เมื่อเรามีเป้าหมายที่ชัดเจน มีสิ่งที่เราตั้งต ารอคอย วินัยและความมุ่งมั่นที่จะทำต ามแผนที่วางไว้ก็จะมาเอง แต่สิ่งหนึ่งที่ไม่ควรมองข้ามคือ ‘ความสุข’ เราต่างเก็บเงินเพื่อเป้าหมายที่จะทำให้เรามีความสุข ดังนั้นระหว่างทางก็ไม่ควรจะเต็มไปด้วยความทุ ก ข์ การมีความตั้งใจ มีวินัยเป็นสิ่งที่ดี แต่อย่ ากดดันตัวเองจนความสุขในแต่ละวันห า ยไป คนที่รู้สึกว่าตนเองมีรายได้น้อย รายจ่ายเยอะจนอาจทำได้ไม่ถึงเป้าก็อย่ าเพิ่งหมดหวัง วันนี้อาจจะน้อย แต่ปีต่อ ๆ ไปเมื่อเราได้รายรับเพิ่มขึ้น ลดจำนวนห นี้สินได้ เงินออมของเราก็จะเพิ่มพูนเอง ขอแค่มีมุ่งมั่นและออมอย่ างสม่ำเสมอก็พอ

2 อย่ าสร้างห นี้โดยไม่จำเป็น

อุปสรรคสำคัญของการออมเงินคือห นี้สิน การมีห นี้สินทำให้รายจ่ายที่นอ กเหนือจากค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันเพิ่มมากขึ้น และทำให้เราเหลือเงินเก็บออมลดน้อยลง เช่น ถ้าหากเราอย ากได้โทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่ ร า ค า 30,000 โดยใช้วิธีผ่อน 0% 10 เดือน ต่อให้ยอ ดชำระต่อเดือนดูไม่เยอะ แต่ทำให้เงินออมที่เราจะได้ ต่อปีนั้นห า ยไปถึง 30,000 บาทเลย ดังนั้นก่อนจะตัดสินใจสร้างห นี้เหล่านี้ ขอให้ลองชั่งน้ำหนักดูก่อนว่าระหว่างโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้ กับเป้าหมายเงินแสนของเรา อะไรสำคัญกว่ากัน ยอมอ ดใจรออีกสักปี เพื่อให้เราบรรลุเป้าหมายยิ่งใหญ่ที่ตั้งใจไว้ก่อนดีกว่า

3 ไม่ประมาทกับรายจ่ายเล็กน้อยประจำวัน

‘ชงกาแฟเองประหยัดได้เยอะเลยนะ” หากสำรวจรายจ่ายกันอย่ างถี่ถ้วน หล า ยคนคงพบว่าเสียเงินไปกับค่ากาแฟและค่าอาหารเป็นจำนวน มาก โดยที่เราแทบไม่เอะใจเลย ลองคำนวณดูว่าถ้าเราซื้ อ กาแฟร้านข้างนอ กดื่มวันละแก้ว เฉลี่ยแก้วละ 100 บาท 30 วัน 100 x 30 เท่ากับเราเสียเงินค่ากาแฟต่อเดือนถึง 3,000 บาท อาจจะไม่จำเป็นต้องถึงขั้นเลิกซื้ อ กาแฟดื่มอย่ างเด็ดข า ด แต่ลองปรับการใช้เงินโดยการกำหนดตัวเองให้ซื้ อร้านนอ กได้สัปดาห์ละ 1-2 แก้ว นอ กนั้นชงดื่มเองที่บ้าน เท่านี้เราก็จะมีเงินออมเพิ่มขึ้นอีกหล า ยพันบาท

4 อ ดเปรี้ยวไว้กินหวาน ให้รางวัลตัวเองได้ แค่ลองเปลี่ยนรูปแบบ

การให้รางวัลตัวเองหลังจากทำงาน มาเหนื่อย ๆ ด้วยการไปเที่ยวสักทริป ซื้ อ กระเป๋าที่อย ากได้มานาน หรือซื้ อโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่ เป็นสิ่งที่สร้างความสุขให้ชีวิตการทำงานอันเหน็ดเหนื่อยของเราได้มาก และเป็นกำลังใจสำคัญที่ทำให้เราไปถึงเป้าหมายการออมเงินได้อย่ างมั่นคง ในช่วงที่เก็บเงิน เราไม่จำเป็นต้องตัดรางวัลส่วนนี้ทิ้งไปเลย แต่ลองลดร า ค า รางวัลลงมาสักหน่อย จากเสื้อผ้าที่เคยซื้ อเดือนละ 5 ชุด ลดลงเหลือ 2 ชุด หรืออาจจะลดความถี่ในการให้รางวัลตัวเองลงมาบ้าง เช่น จากเดือนละครั้งก็เป็นสามเดือนครั้ง หรือเปลี่ยนจากเดิมที่ไปร้านสปาร้านนวด เปลี่ยนเป็นซื้ อชุดทำสปาดี ๆ กับเทียนหอมมาดูแลตัวเองที่บ้านสลับกับการออ กไปเสียเงินใช้บริการนอ กบ้านตลอ ด ซึ่งแบบนี้เราก็จะยังได้ให้รางวัลตัวเองเหมือนเดิม แต่ประหยัดเงินเพิ่มขึ้น เหลือเงินไว้ออมมากขึ้น และไปถึงเป้าหมายได้ง่ายขึ้น

5 สมัยนี้ใคร ๆ ก็มีจ๊อบเสริม

เราไม่จำเป็นต้องจำกัดตัวเองไว้กับรายได้ทางเดียวอีกต่อไปแล้ว เพราะโลกยุคนี้เอื้อให้การหารายได้ทำได้ง่ายขึ้น มากผ่านช่องทางออนไลน์ จะข า ยของก็ไม่ต้องมีหน้าร้านเสียค่าเช่า ลูกค้าทักมาก็คอยตอบระหว่างพักหรือหลังเลิกงานได้ ใครทำอาหารเก่งจะทำอาหารไปข า ยเพื่อน ๆ ในออฟฟิศ หรือเลือ กข า ยเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์ก็เป็นทางเลือ กที่น่าสนใจเท่านี้ก็หมดกังวลว่าเงินเดือนเริ่มต้นหมื่นห้าจะพอให้เหลือออมหรือเปล่า เพราะเมื่อรายรับเพิ่ม เงินออมก็เพิ่ม และบรรลุเป้าหมายได้ง่ายขึ้น บางคนอาจทำงานเสริมได้รุ่งจนรายรับมากกว่าเงินเดือนด้วยซ้ำ อาจจะเหนื่อยเพิ่มขึ้นหน่อยแต่ก็คุ้มค่า

6 กระปุกหมูช่วยเราได้

คงมีหล า ย ๆ คนที่เวลานับเงินก็จะสนใจแต่เงินที่เป็นธนบัตร เป็นแบงก์ใหญ่ เช่น แบงก์ร้อย แบงก์พัน จะมีเศษเหรียญหรือแบงก์ย่อยเท่าไหร่นั้นก็ไม่ได้สนใจมากนัก รู้ไหมว่าถึงแบงก์และเศษเหรียญเหล่านี้มีมูลค่าไม่มาก แต่ก็สามารถรวมกันเป็นเงินก้อนใหญ่ได้เช่นกัน ดังนั้น การมีกระปุกหมูออมสินไว้หยอ ดเหมือนตอนเป็นเด็กน้อย ก็ยังเป็นวิธีเก็บเงินที่คลาสสิกและเห็นผลอยู่ ลองตั้งกระปุกหมูไว้สักอัน เลิกงานกลับมาก็เอาเศษเหรียญหรือแบงก์ย่อยทั้งหมดที่มีหยอ ดลงไป ไม่แน่นะ พอทุบกระปุกตอนสิ้นปี จากสิบบาทยี่สิบบาท อาจกล า ยเป็นหลักพัน หลักหมื่น ช่วยมาเติมยอ ดเงินเก็บของเราจนครบแสนเลยก็ได้ และอย่ าลืมที่จะเอาเงิน ในกระปุกหมูที่เราเก็บไว้ไปฝากไว้ในบัญชีที่ได้ผลตอบแทนดี ๆ ด อ กเบี้ยสูง และ ไม่มีข้อจำกัดในการฝากถอน จะช่วยให้เงินงอ กเงยเร็วขึ้นไปอีก

ที่มา Fw.Line, profession-j55