6 วิ ธีเก็บเงินตามช าว พม่า ไม่กี่ปีก็มีบ้าน มีรถ

เมื่อทุกวันนี้หล าย ๆ คนทำงาน มานานหล าย ปีแต่ก็ยังไม่มีเงินเก็บสักที วันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการออมเงิน อย่ างคน พม่า ทำ กับบทความ 6 วิ ธีเก็บเงินตามช าว พม่า ไม่กี่ปีก็มีบ้าน มีรถ ไปดูกันว่าคน พม่า เขาเก็บออมเงินอย่ างไร เพียงไม่กี่ปี เขาก็สามารถที่จะซื้ อทั้งบ้านและซื้ อรถได้

1 สะสมความมั่งคั่งด้วย ‘ทองคำ’

เป็นที่รู้กันดีว่า เปอร์เซ็นต์ของบ้ านเราจะสูงกว่าบ้ านเขา ดังนั้นพวกเขาจึงมักจะนิยมซื้ อทองที่บ้ านเราเก็บไว้ เวลาที่จะกลับบ้ านก็เอาไปให้คนที่บ้ าน สังเกตดูว่า แม้แต่ร้านทองบางแห่ง ก็ยังติดป้ายเป็นภาษาพม่าเลย แสดงว่าลูกค้าที่เป็นช าวเพื่อนบ้ านต้องมาซื้ อบ่อยมากแน่ๆ และการซื้ อทองก็เป็นเหมือนการเก็บเงินใน รูปแบบหนึ่ง ที่มีความมั่นคงและเป็นที่ยอมรับระดับโลก เพราะถึงแม้ว่าวันหนึ่งเงินจะไม่มีค่า แต่ทองก็ยังเอาไปขา ยได้ทั่วโลก และยิ่งช่วงนี้ร า ค าทองก็สูงมากๆ ใครที่ซื้ อทองเก็บไว้ก่อนหน้านี้ เรียกได้ว่ากำไรบาน

2 ให้รู้สึกว่า ไม่มีเงินจริงๆ

เงินทองมันห า ย าก พวกเขาจึงไม่ยอมที่จะเสียเงินไปกับอะไรง่ายๆ ที่มันฟุ่มเฟือยหรือไม่จำเป็น เช่น การไปช้อปปิ้งซื้ อ กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้า เพราะทุกๆเดือน พวกเขาจะส่ งเงินกลับบ้ าน เพื่อให้คนที่บ้ านเก็บไว้ตลอ ด แล้วจะเหลือติดตัวไว้ใช้แค่เล็กน้อยเท่านั้น และยิ่งมีเงินติดตัวน้อย ก็จะยิ่งใช้จ่ายน้อย เหมือนเป็นการ บังคับตัวเองอีกทางหนึ่งให้ประหยัดใช้เงิน และขยันทำงานให้มากขึ้น

3 ความกตัญญู คืออีกปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จ

ความกตัญญูก็เป็นสิ่งสำคัญ ที่จะนำพาชีวิตของเราไปสู่สิ่งดีๆ และเหมือนเป็นแรงผลักดันให้เราทำมันให้สำเร็จ พวกเขาต้องจำใจจากบ้ านเกิดมาอยู่ต่างที่ ก็เพื่อ ชีวิตความเป็นที่ดีขึ้น ไม่ใช่แค่ของตัวเอง แต่ยังมีครอบครัวที่รออยู่ข้างหลัง พวกเขาจึงต้องขยันทำงานหนัก เพื่อส่ งเงินกลับบ้ านให้พ่อแม่ ไว้ปลูกบ้ านอยู่ หรือ นำเงินไปต่อยอ ดทำธุรกิจเพื่อให้ที่บ้ าน มีฐานะที่ดีขึ้นกว่าเดิม

4 เก็บเงินในรูปแบบของสิ่งของ

หากเก็บเงินไว้จำนวน มากๆ เวลาเห็นจำนวนเงินก็อาจจะใจอ่อน และเอาออ กมาใช้หมดได้ง่าย ดังนั้นเขาจึงมักจะเปลี่ยนเงินเป็นสิ่งของ ค่อยๆซื้ อสะสมไว้ แล้วพอ ถึงช่วงเทศกาลก็ขนข้าวของที่ซื้ อไว้กลับบ้ านเกิดไปให้พ่อแม่ หรือคนที่อยู่ทางบ้ าน ซึ่งก็สามารถใช้ประโยชน์ได้ไม่ต่างจากเงิน และยังสามารถจับต้องได้

5 รู้จักอ ดเปรี้ยวไว้กินหวาน

ถ้าลองสังเกตวิถีการใช้ชีวิตของพวกเขา จะเข้าใจเลยว่าทำไมเขาถึงมีเงินเก็บเป็นกอบเป็นกำได้ภายในไม่กี่ปี เพราะพวกเขานั้นใช้จ่ายอย่ างประหยัดจริงๆ ห้องพัก ที่เราพักกันได้ 1-2 คน แต่พวกเขาสามารถอยู่กันได้ 4-5 คน ยิ่งมีคนเยอะก็ยิ่งมีคนช่วยหารเยอะ ทั้งค่าห้อง ค่าน้ำค่าไฟ กับข้าวก็ซื้ อมากินด้วยกันหล าย ๆคน ประหยัด ไปได้เยอะพวกเขาขอแค่มีที่หลับนอนก็พอ เพราะเวลาส่วนใหญ่ก็เอาไปทุ่มให้กับการทำงาน และก็ทำงาน เพื่อที่จะมีเงินส่ งให้คนที่บ้ าน และให้เขาได้กลับไป ใช้ชีวิตที่บ้ านเกิดได้อย่ างสบายในภายหลัง เรียกว่าอ ดเปรี้ยวไว้กินหวานของจริง

6 เก็บเงินเพื่อเป้าหมายที่ตั้งไว้

พวกเขามักจะไม่เสียเงินไปกับความสุขเล็กๆน้อยๆแค่ชั่ วคราว แต่จะเก็บเงินเพื่อเป้าหมายที่ใหญ่กว่านั้น เช่น การเก็บเงินซื้ อบ้ าน ซื้ อรถ หรือเก็บเงินก้อนกลับบ้ าน ให้ได้ เพราะเขารู้ว่าสิ่งของภายนอ ก มันไม่สำคัญเท่าความมั่นคงในอนาคตข้างหน้าที่รออยู่ และนั่นจะเป็นความสุขถาวร เมื่อเขามีพร้อมทุกอย่ างแล้ว จะซื้ อความสุข

เล็กๆน้อยๆทีหลังก็ไม่สายมีคนเคยไปสัมภาษณ์เพื่อนบ้ าน ที่ต้องเดินทางมาทำงานต่างบ้ านต่างเมือง ว่าเขามีแนวคิดอย่ างไรกันบ้ าง

โส่ย ( ลูกจ้างโรงงาน ) กล่าวว่า ‘ที่เลือ กมาทำงานที่นี่ เพราะว่ามีงานให้ทำเยอะ และตอนนี้ก็กำลังหาเงินเพื่อที่จะส่ งลูกเรียน มหาวิทย าลัย เรียนด้านเภสัช’

เย เมียว ซอ (คนงานก่อสร้าง) กล่าวว่า ‘ที่มาทำงานที่นี่ ก็เพื่อจะหาเงินเอาไว้ล งทุ นทำธุรกิจ เพราะตอนนี้ประเทศบ้ านเกิดตัวเองกำลังเปิดประเทศ เศรฐกิจกำลัง

ขย ายตัว ใครมีทุนเยอะกว่าก็มีโอกาสมากกว่า’

เปีย เปียง โซ ( แม่บ้ านทำความสะอาด ) กล่าวว่า ‘ที่บ้ าน มีห นี้เยอะมาก จึงมาทำงานเพื่อใช้ห นี้ให้พ่อแม่ อยู่ที่บ้ านงานน้อยเงินน้อย แล้วก็ไม่มีงานให้ทำทุกวัน แต่ที่นี่มีงานให้ทำเยอะ แค่ขยัน ไม่เลือ กงาน ก็มีงาน มีเงินดีๆ ค่าเงินก็มากกว่า ทำงานเก็บเงินใช้ห นี้ปีเดียวก็หมดแล้ว’แต่ทั้งนั้นทั้งนี้ ก็ขึ้นอยู่กับการวางแผนทาง

การเงินของแต่ละคน หากเรามีการวางแผนการเงินที่ดี คือ มีความตั้งใจจริงและมีวินัย ลงมือปฏิบัติ มีการออมและการล งทุ นอย่ างถูกต้อง ก็จะนำไปสู่ความมั่นคง ทางการเงิน และส่ งผลต่อชีวิตที่ดีของเราด้วย ดังนั้นควรหัน มาใส่ใจ เริ่มต้นวางแผนการเงินตั้งแต่เล็กๆ เพื่อเป็นการปลูกฝังนิสัยการออมและการใช้เงินที่ดีกันเถอะ

ที่มารูปภาพ  pexels

ที่มา b i t c o r e t e c h, f a h h s a i