6 สิ่งของที่ไม่ควรนำเข้าไมโครเวฟ

วันนี้เราจะพาคุณแม่บ้านทั้งหล า ยไปเรียนรู้การใช้ไมโครเวฟที่ถูกต้องและปลอ ดภั ย กับบทความ 6 สิ่งของที่ไม่ควรนำเข้าไมโครเวฟ ไปดูกันว่ามีสิ่งของใดบ้างที่ไม่ควรนำเข้าไมโครเวฟ

1 ฟองน้ำ

การทำความสะอาดเครื่องไมโครเวฟนั้นโดยใช้ฟองน้ำ เป็นเรื่องที่ต้องระวังให้มาก เพราะฟองน้ำหล า ยชนิดมีส่วนผสมของสา รที่จะทำให้เกิดจุดหลอมเหลว เกิดการไ ห ม้ได้ เมื่อเราใส่เข้าไปในไมโครเวฟแล้วอุ่นจนร้อน นั่นจะทำให้เกิดไฟลุ กไ ห ม้ได้ง่ายๆ เพราะฉะนั้นหากต้องการใช้ฟองน้ำในการทำความสะอาด เราควรล้างด้วยน้ำย าล้างจานให้สะอาด บีบน้ำหมาดๆแล้วค่อยนำมาเช็ดเครื่องไมโครเวฟของเรา

2 ภาชนะที่เป็นโลหะ

คลื่นไมโครเวฟที่ผ่ านไปถูกกับตัวโลหะจะทำให้เกิดเป็นกระแสไฟฟ้า และเกิดเป็นความร้อนขึ้นบริเวณพื้นผิว เมื่อความร้อนสูงจะทำให้เกิดไฟลุ กไ ห ม้ขึ้น มาได้ อาจทำให้สา รอื่นๆที่มีอยู่ในภาชนะปนลงไปในอาหารของคุณได้ เป็นไปได้ก็ให้เลือ กใช้ภาชนะอื่นที่เหมาะสำหรับไมโครเวฟ

3 พลาสติกและกล่องโฟม

กล่องพลาสติกหรือ กล่องโฟม ที่มีจุดหลอมเหลวต่ำ หากเรานำเข้าในไมโครเวฟความร้อนที่เกิดขึ้นจะเกิดการหลอมละล า ยจากภาชนะ ทำให้เกิดการเสียรูปและเกิดการละล า ย สา รต่างๆก็จะปนอยู่ในอาหารของเรา เพราะฉะนั้นควรเลี่ยงพลาสติกหรือ กล่องโฟมนำเข้าไมโครเวฟโดยเด็ดข า ด

4 ฟอยล์ห่ออาหาร

ฟอยล์ห่ออาหารที่ทำมาจากอลูมิเนียมนั้น เป็นสาเหตุที่จะทำให้เกิดไ ฟลุกไ ห ม้ในไมโครเวฟของเราได้ เพราะฉะนั้นเราควรที่จะนำฟอยล์ออ กก่อนที่เราจะนำอาหารเข้าไปอุ่นในไมโครเวฟทุกครั้ง

5 พลาสติกใสถนอมอาหาร

พลาสติกที่ใช้ในการปิดภาชนะบางชนิดเพื่อเป็นการป้องกันฝุ่นละอองตกลงไปในอาหารของเรา เมื่อเราต้องการนำอาหารอุ่นในไมโครเวฟ ความร้อนที่เกิดขึ้นจากไอน้ำหรือจากตัวอาหารจะลอยขึ้นไปโดนพลาสติก และเกิดเป็นหยดน้ำ พลาสติกนั้นจะเกิดการละล า ยของสา รแล้วหยดลงไปในอาหารของคุณได้ เพราะฉะนั้นควรที่จะนำฝาพลาสติกออ กก่อนที่เราจะอุ่นอาหารในทุกครั้ง

6 ภาชนะกระเบื้องเคลือบ

เพราะไม่สามารถทนทานต่อความร้อนสูงหรือแรงดัน หากใช้ในการอุ่นอาหารสามารถเกิดการร้าวได้ และภาชนะกระเบื้องเคลือบหล า ยชนิดมีส่วนผสมของโลหะเป็นส่วนประกอบในส่วนที่เป็นลวดล า ย ซึ่งอาจเกิดความร้อนสูงตรงจุดดังกล่าวทำให้ไ ห ม้ได้

ที่มา shar e-si, postsod