6 สิ่งดีๆ ทีการอยู่เป็นโสดจะมอบให้กับคุณ

หล า ยๆ คน มองว่าการเป็นโสดนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดี ไม่มีคนคอยให้คำปรึกษากับเรื่องราวต่างๆ ที่เข้ามา และวันนี้เราก็มีบทความที่อย ากจะจนำเสนอคุณให้ได้รู้เกี่ยวกับ 6 สิ่งดีๆ ทีการอยู่เป็นโสดจะมอบให้กับคุณ ไปดูกันว่าสิ่งดีๆ ที่คุณจะได้รับจากการใช้ชีวิตโสดนั้นมีอะไรบ้าง

1 ให้รางวัลกับชีวิตบ้าง

ความโสดมีข้อดีมากมาย หนึ่งในนั้น คือ การมีอิ ส ระอย่ างเต็มที่ การท่องเที่ยว หรือเข้าคอร์สอบรมทำกิ จ ก ร ร มใหม่ๆ เพื่อสร้างความตื่ นเต้ นและพัฒนาศักยภาพของช าวโสด

2 รู้จักวางแผนด้านการเงิน

เมื่อจะใช้ชีวิตโสดให้มีความสุขต้องรู้จักออมเงิน ไม่ว่าจะในรูปแบบสังหาริมท รั พ ย์,อสั งหาริมท รั พ ย์, สะสมกองทุนรวมเพื่อ การเลี้ยงชีพ,กองทุนหุ้ น ระยะย าว,การทำประกันชีวิต เปิดบ้านเช่า เล่นหุ้นอยู่บ้าน

3 มีทักษะชีวิตติดตัว

ช าวโสดต้องมีทักษะที่ใช้ในการดำเนินชีวิตโสดติดตัวบ้าง เช่นเปลี่ยนหลอ ดไฟ ซ่อมท่อน้ำประปา ดูแลรถ สำหรับช ายโสดก็ฝึกเ ย็ บผ้า ทำอาหาร

4 รู้จัก S A F E T Y F I R S T

ช าวโสดควรมีทักษะการป้องกันตัวหรือ อุปกรณ์ที่ช่วยป้องกันตัวเอง ควรเลี้ยงสุนัขสักตัวไว้คอยเตือนภั ย

5 ช าวโสดควรเป็นมิตรกับช าวโสดทั่วโลก

การผูกมิตรกับเพื่อนข้างห้อง ป้าข้างบ้าน เพื่อเอาไว้พึ่งพาย าม ย าก ให้ช่วย ส อ ดส่ อ ง ดูแลเป็นหูเป็นต าก็เป็นสิ่งดีงาม ได้ไม่น้อยมีเพื่อนแ ก้เ ห ง าได้อีกด้วย

6 สุขภาพก็สำคัญนะ

การไม่มีโ รค เป็นลาภอันประเสริฐ การดูแลรั ก ษ าสุขภาพจึงเป็น เรื่องสำคัญช าวโสดจึง ควรตรวจร่างกายประจำปี

ที่มา profession-j55