6 เรื่องที่คนรักรถควรรู้ไว้ เพื่อยืดอายุการใช้รถให้นานขึ้น

วันนี้เราจะพาคุณไปเรียนรู้ความรู้พื้นฐานที่คนใช้รถใช้ถนนทุกวันควรที่จะรู้ไว้ กับ 6 เรื่องที่คนรักรถควรรู้ไว้ เพื่อยืดอายุการใช้รถให้นานขึ้น ไปดูกันว่าคุณควรรู้เรื่องอะไร เกี่ยวกับรถของคุณบ้าง เพื่อประหยัดเงินในกระเป๋า และยืืดอายุการใช้งานรถของคุณได้นานขึ้นด้วย
รถยนต์ จะสามารถใช้งานได้สั้นหรือย าว ก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานและวิธีการดูแลรั ก ษ า หากเราใช้งานรถอย่ างเดียว แต่ไม่รู้วิธีดูแลรั ก ษ าที่ถูกต้อง ก็จะทำให้รถมีอายุการใช้งานสั้นลง วันนี้เราจึงนำความรู้มาฝากกันกับ 6 เรื่องที่คนรักรถควรจะรู้ เพื่อยืดอายุการใช้งานของรถ

1 น้ำมันเครื่อง

เรื่องของน้ำมันเครื่องก็เป็นสิ่งสำคัญในการดูแลรั ก ษ ารถที่เราควรจะรู้ไว้เช่นกัน เราควรจะเลือ กน้ำมันเครื่องที่ได้มาตรฐาน และมีคุณภาพสูง เพื่อเป็นการยืดอายุการใช้งาน รวมถึงการหมั่นเช็คระดับน้ำมันเครื่องหลังจากใช้รถทุกครั้ง โดยเมื่อจอ ดดับเครื่องไว้แล้วสัก 10 นาที รอให้เครื่องเย็นก่อน แล้วค่อยทำการเช็คระดับให้อยู่ในระดับปกติ เพื่อพร้อมใช้งานครั้งต่อไป

สิ่งที่ควรระวังคือ การผสมน้ำมันเครื่องหล า ยชนิดเข้าด้วยกัน เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำ เพราะจะทำให้คุณภาพของน้ำมันเครื่องเสื่อมคุณภาพลง ไม่สมดุล

2 ตรวจเช็คสภาพห้องเครื่องรถยนต์ ก่อนเดินทาง

ก่อนจะเดินทาง โดยเฉพาะอย่ างยิ่งการเดินทางไกล ในระยะทางย าวๆ ยิ่งต้องตรวจเช็คให้ละเอียดทุกอย่ างก่อนจะออ กเดินทาง เช่น ดูว่ามีสายไฟชำรุดหรือไม่ มีน้ำมันรั่วไหม รวมถึงภายนอ กด้วย ไม่ว่าจะเป็น ลมย างรถ ล้อรถ ที่ปัดน้ำฝน เพราะหากเกิดปัญหาแล้วไม่ได้เช็คก่อน อาจจะทำให้เกิด อุ บั ติ เ ห ตุ ต ามมาได้ง่าย ดังนั้นเพื่อความปลอ ดภั ยในการขับขี่จึงควรตรวจเช็คสภาพห้องเครื่องให้เรียบร้อย

3 ดูแลไส้กกรองอากาศของรถ

ไส้กรองอากาศควรได้รับการดูแลอย่ างสม่ำเสมอ และเปลี่ยนที่ระยะทาง ทุกๆ 20,000 กิโลเมตร หรือจะเปลี่ยนพร้อมกับน้ำมันเครื่องไปเลยทุกครั้งก็ได้ ซึ่งไส้กรองอากาศเปรียบเหมือนกับปอ ดของรถ เพราะเป็นส่วนที่ช่วยในการดักจับฝุ่นละอองจากอากาศที่จะเข้าไปในรถ

หากไส้กรองไม่สะอาด ก็จะทำให้มีปัญหากับเครื่องยนต์ได้ อาจจะเกิดเครื่องสั่น เครื่องกระตุก และส่ งผลให้เกิดควันเสีย และหากใครที่คิดจะนำไปทำความสะอาดด้วยวิธีง่ายๆ อย่ างการเป่าลมแล้วนำมาใช้ต่อ อาจจะเกิดผลเสียต ามมาแบบไม่คาดคิดก็ได้ เพราะฉะนั้นควรเปลี่ยนไส้กรองอากาศ ทำความสะอาดอย่ างถูกวิธีจะดีที่สุด

4 น้ำมันเบรก

ควรตรวจเช็คน้ำมันเบรกอยู่สม่ำเสมอ ควรเปลี่ยนน้ำมันเบรกเมื่อเป็นสีคล้ำขึ้น โดยปกติจะเปลี่ยนทุกๆ 6 เดือน แต่หากน้ำมันเบรกเปลี่ยนสีเร็วกว่าปกติ ก็อาจจะมีสาเหตุมาจากความชื้นได้ ไม่ใช่เพราะน้ำมันเบรกหมดอายุแต่อย่ างใด น้ำมันเบรกมีความสำคัญกับการขับขี่เป็นอย่ างมาก เพราะมีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบเบรก เกี่ยวกับความปลอ ดภั ยในการขับขี่ ดังนั้นควรตรวจเช็คเพื่อให้เบรกมีประสิทธิภาพในการห้ามล้อ

5 การตั้งศูนย์ล้อ

ควรจะตั้งศูนย์ล้อ เพราะจะทำให้รถมีความสมดุล เวลาที่ขับขี่ รถจะได้อยู่ในทิศทางที่ตรง ไม่เบี้ยวไปข้างใดข้างหนึ่ง และควรจะทำพร้อมกันทุกล้อ เพราะจะช่วยในการลดการเกิดอุบัติเหตุและการพลิกคว่ำได้มากเลยทีเดียว

6 ดูแลแอร์รถยนต์

หากอย ากให้แอร์รถยนต์มีอายุการใช้งานนานๆ ควรจะปิดแอร์ก่อนที่จะดับเครื่องยนต์สัก 5 นาที เหตุผลก็เพื่อเป็นการลดความชื้น และไม่ให้ตู้แอร์เป็นที่เก็บฝุ่นสะสม เพราะจะส่ งผลต่อ การใช้แอร์ในครั้งต่อๆไปได้ จะทำให้เกิดการอุดตันจากฝุ่น และมีกลิ่นเหม็นอับภายในรถได้ง่าย

สิ่งเหล่านี้เป็นความรู้พื้นฐานสำหรับคนรักรถ ที่จะต้องศึกษาและเรียนรู้ไว้ เพราะจะได้ดูแลรั ก ษ าได้อย่ างถูกต้อง และเป็นการช่วยยืดอายุในการงานรถยนต์ให้อยู่กับคุณไปได้นานๆ

ที่มา : bitcoretech