6 เรื่องที่พ่อแม่ปลูกฝั่งให้ลูกโดยไม่รู้ตัว

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้ข้อคิดที่ทำให้ลูกของเราเติบโตมาเป็นคนที่ไม่มีความมั่นใจในตัวเองโดยไม่รู้ตัว กับบทความ 6 เรื่องที่พ่อแม่ปลูกฝั่งให้ลูกโดยไม่รู้ตัว ไปดูกันว่ามีเรื่องราวอะไรบ้างที่พ่อแม่ควรคิดให้ดีก่อนพูดออ กมา

1 คำพูดว่า ‘อย่ า’

เมื่อถึงวัยที่เขาเดินได้ พูดได้ เขาก็อย ากทำอะไรได้เองอย่ างอิสระ อย ากทำต ามความคิดตัวเอง แต่พอได้ยินคำว่า ‘อย่ า’ ของผู้ใหญ่ จึงเป็นเหมือนเสียงกระตุ้นสัญช าตญาณ ให้เกิดการต่อต้าน ไม่ทำต าม และทำให้เรารู้สึกว่า ลูกต่อต้านคำสั่งพ่อแม่

ข้อคิด = หลีกเลี่ยงหรือเปลี่ยนประโยคคำว่า ‘อย่ า’ เป็นถ้อยคำที่บอ กเขาตรง ๆ ว่า อย ากให้เขาทำอะไร เช่น แทนที่จะบอ กว่า อย่ าตีน้องสิ ให้ลองพูดว่า ลูบหัวน้องเบาๆ นะ, หรือแทนที่จะพูดว่า อย่ าปีนหน้าต่าง ให้ลองบอ กว่า มาเล่นใกล้ ๆ แม่ ตรงนี้กว้างกว่านะ

2 คำข่มขู่ของพ่อแม่

เวลาที่ลูกดื้อหรือไม่เชื่อฟัง พ่อแม่หล า ยคนใช้วิธีข่มขู่ เช่น ‘ถ้าไม่ยอมกินข้าว จะเรียกตำรวจมาจับ’ ซึ่งมักจะได้ผล ที่จริงเขาแยกไม่ได้ว่า สิ่งที่ผู้ใหญ่พูดเป็นคำเกินจริง เพราะรู้สึกว่า พ่อแม่คือคนใกล้ชิดที่สุดที่เขาไว้วางใจได้ ซึ่งการข่มขู่ลูก ( เป็นประจำ ) อาจทำให้เขารู้สึกกลัว รู้สึกได้ถึงความไม่ปลอ ดภั ย ไม่ไว้วางใจ

ข้อคิด = เมื่อเราใช้คำพูดเกินจริงบอ กเขา เพื่อให้เขาทำต ามคำสั่งสอน อาจได้ผลเพียงระยะหนึ่ง แต่เมื่อเขาโตขึ้น แยกแยะเรื่องราว วิเคราะห์ความจริงได้ เขาอาจต่อต้าน และไม่เชื่อฟังคำพูดของเรา

3 คำเปรียบเทียบ

ด้วยเจตนาให้ลูกแก้ไข ปรับปรุง ชี้ถึงข้อด้อยคอยเปรียบเทียบกับคนอื่น ๆ ซึ่งไม่ก่อประโยชน์อะไรเลย เพราะเป็นการทำล า ยความเชื่อมั่น ความกระตือรือร้น ทำให้เขาคิดว่าตัวเองไม่มีคุณค่า เพราะพ่อแม่รักคนอื่น มากกว่า

ข้อคิด = ในโลกนี้มีสองด้านเสมอ ฉะนั้น เราต้องมองเห็นคุณค่าในตัวลูก ยอมรับในความแตกต่าง หากจะเปรียบเทียบ ให้เขาเปรียบเทียบกับตัวเองดีกว่า เพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจที่จะสร้างสรรค์และพัฒนาตัวเอง

4 คำขู่เข็ญ และคาดหวัง

หากพ่อแม่ตั้งเป้าหมาย เขี่ยวเข็ญ คาดหวังให้ลูกทำอะไรมากเกินไป เขาจะรู้สึกว่าถูกบังคับ ว่าเขาต้องทำให้สำเร็จ เกิดความกังวล กลัวการพ่ายแพ้ จนในที่สุดเป็นคนปิดตัวเอง ไม่กล้าที่จะพิสูจน์ตัวเองหรือทำอะไร

ข้อคิด = เราควรเชื่อใจ ยอมรับในตัวตนของลูก และช่วยให้เขาเป็นตัวของตัวเอง ทำในสิ่งที่เขาอย ากทำต ามสมควร แล้วเขาจะให้การยอมรับและให้ความร่วมมือ ยินดีที่จะทำในสิ่งที่เราเสนอให้ทำอย่ างเต็มใจ

5 คำพูดที่ออ กมาด้วยอารมณ์

เวลาเห็นลูกทำผิดหรือทำไม่ได้ต ามที่เราสอน แล้วเรามักหงุดหงิด หัวเสีย ดุว่าด้วยอารมณ์ รู้ไหมคะว่าคำพูดเหล่านั้นจะค่อย ๆ บั่นทอนความมั่นใจและการเห็นคุณค่าในตัวเองของลูกได้

ข้อคิด = เป็นไปไม่ได้ที่ลูกจะเชื่อทุกคำพูดของเราในทุกเรื่องโดยไม่มีความคิดเห็นของตัวเอง ดังนั้น หากมีอะไรไม่ได้ดั่งใจเรา ให้พย าย ามควบคุมอารมณ์ของตัวเองให้ได้เสียก่อน ใจเย็น ๆ ค่อย ๆ หาสาเหตุและแก้ไขปัญหา ให้ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับลูกเป็นความสัมพันธ์ที่ดีต่อ กันจะดีกว่า

6 คำพูดต่อว่า ต่อหน้าคนอื่น

ช่วงปีที่ 3 ของชีวิต คือช่วงเรียนรู้สังคม เด็ก ๆ จะพย าย ามสร้างภาพลักษณ์ตัวเอง เพื่อเป็นที่ยอมรับ ทำให้บางครั้งอาจทำผิดไปแบบไม่ตั้งใจ ยังไม่สามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งไหนควรทำ ไม่ควรทำ และเมื่อถูกต่อว่าต่อหน้าคนอื่น จึงเท่ากับเป็นการทำร้ ายจิตใจ และทำล า ยความพย าย ามที่เขาสร้างมา

ข้อคิด = การต่อว่าลูก ไม่ได้ทำให้เขาทำตัวดีหรือเข้าใจอะไรได้มากขึ้น แต่ทำให้เขาไม่เชื่อใจเรา การชี้แนะลูกด้วยถ้อยคำที่อ่อนโยน ด้วยความรัก คือวิธีที่ดีที่จะช่วยให้ลูกเปิดใจรับฟังเสียงพ่อแม่ และยอมรับข้อเสียของเขาเองด้วย

ที่มา แค่ยิ้ม, 108resources