6 เรื่อง คนใช้รถมักเข้าใจผิด

วันนี้เราจะพาเพื่อนที่มักใช้รถยนต์กันเป็นประจำทุกวัน ไปเรียนรู้ความเชื่อผิดๆ ที่หล า ยๆคนชอบทำอยู่เป็นประจำทุกครั้งที่มีการใช้รถใช้ถนน กับบทความ 6 เรื่อง คนใช้รถมักเข้าใจผิด ไปดูกันว่ามีเรื่องไหนบ้างที่เพื่อนๆ นั้นเข้าใจผิด และเมื่อได้เรียนรู้แล้วเพื่อนๆ จะปรับตัวอย่ างไรบ้าง เพื่อที่จะให้รุยนต์ของเพื่อนๆ นั้น มีอายุการใช้งานที่ย าวนาน มากยิ่งขึ้น

1 เลี้ยวซ้ายผ่ า นตลอ ด

การเลี้ยวซ้ายไม่ได้หมายความว่าจะสามารถเลี้ยวซ้ายผ่ า นตลอ ดได้ในทุกแยก เพียงแต่หากมีป้ายระบุไว้ว่าสามารถให้เลี้ยวได้เท่านั้น หากมีป้ายสัญญาณให้หยุดรอ หรือไม่มีป้ายก็ควรหยุดรถแล้วรอจนกว่าจะไฟเขียวเท่านั้น

2 วอร์มเครื่องยนต์ก่อนเดินทาง

การวอร์มเครื่องยนต์ไม่จำเป็นต้องเบิ้ลเครื่องยนต์ให้เปลืองน้ำมัน ยิ่งโดยเฉพาะรถบ้านที่ใช้งานแค่เพียงในเมือง โดยวิธีอุ่นเครื่องยนต์ที่ถูกต้องแค่เพียงออ กตัวอ ย่ างช้าๆ ซึ่งรอบทำงานของเครื่องยนต์ยังต่ำอยู่ เป็นการอุ่นเครื่องยนต์ไปในตัวอยู่แล้วด้วย

3 รถใหญ่เป็นฝ่ายผิดเสมอ

เป็นความเชื่อผิดๆ มาโดยตลอ ด ว่าหากเมื่อเกิดอุ บั ติ เ ห ตุระหว่างรถใหญ่อ ย่ า งรถยนต์ รถกระบะกับมอเตอร์ไซค์แล้ว ฝ่ายรถใหญ่จะเป็นฝ่ายผิดเสมอ แต่ความจริงแล้วไม่มีกฎหมายข้อไหนระบุไว้ ดังนั้นหากเกิดอุ บั ติ เ ห ตุก็จะต้องตรวจสอบว่าฝ่ายใดเป็นฝ่ายกระทำผิด หรือตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดก็ได้

4 ขับรถเร็วแช่ขวาได้

การขับขี่รถด้วยความเร็วไม่ได้หมายความว่าจะสามารถวิ่งเลนขวาได้ตลอ ด เพราะต ามหลักกฎหมายแล้วถนนที่มีตั้งแต่ 2 เลนขึ้นไป มีไว้ให้สำหรับรถที่ต้องการทำการแซงเท่านั้น

5 ไฟตัดหมอ กใช้แทนไฟหน้าได้

ไฟตัดหมอ กควรใช้ต่อเมื่อเวลาที่ทัศนวิสัยไม่ดีอย่ า งหมอ กลงจัดหรือฝนตกหนักเท่านั้น เพราะไฟตัดหมอ กในรถบางรุ่นจะแตกต่างกัน โดยบางรุ่นอาจส่องแสงลงที่พื้น ซึ่งทำให้ทัศนวิสัยการมองเห็นไม่ดีนัก แต่ไฟตัดหมอ กบางรุ่นก็มีลำแสงพุ่งไปข้างหน้าทำให้คล้ายไฟสูงจนไปกระทบกับรถคันที่สวน มาทำให้ต าพร่ามัวได้

6 ใช้ไฟ ฉุ กเ ฉิ นในการข้ามสี่แยก

แน่นอนว่าการใช้ไฟฉุกเฉินเป็นเจตนาที่ดี แต่ทั้งนี้อาจทำให้รถที่ขับขี่ต ามหลังเกิดความเข้าใจผิดได้ว่าจะทำการเลี้ยว ซึ่งอาจทำให้เกิดอุ บั ติ เ ห ตุได้ ดังนั้น การข้ามสี่แยกแค่เพียงชะลอความเร็ว และให้รถทางหลักไปก่อนแล้วค่อยวิ่งไป ถือเป็นสิ่งที่ปลอ ดภั ย กว่านั่นเอง

อ ย่ า งไรก็ต ามการขับขี่ด้วยความปลอ ดภั ย และถูกต้องต ามหลักของกฎจราจรเป็นสิ่งสำคัญ ทั้งนี้รวมถึงมีน้ำใจในการขับขี่ เอื้อเฟื้อต่อเพื่อนร่วมทาง ไม่ขับรถเร็วเพื่อความป ล อ ด ภั ยจะดีกว่าด้วย

ที่มา krustory