6 เหตุผล ที่ทำให้คนรุ่นใหม่ ลาออ กจากงานประจำ มาทำอาชีพอิสระกัน มาก

คุณเคยสังเหตุไหมว่าทำไมทุกวันนี้คนรุ่นใหม่ถึงเลือ กที่จะลาออ กมาทำงานอิสระกัน มากมาย ว้ันนี้เราก็มีบทความที่อย ากจะแนะนำคุณเกี่ยวกับ 6 เหตุผล ที่ทำให้คนรุ่นใหม่ ลาออ กจากงานประจำ มาทำอาชีพอิสระกัน มาก ไปดูกันว่าเหตุผลอะไรบ้างที่คนรุ่นใหม่มักจะลาออ ก

1 การทำงาน ไม่ต อบโจทย์

แม้จะทำงานเก่งแค่ไหน แต่หากมันไปด้วยกันย ากไม่ค่อยเข้าใจกัน ดูจะไม่เข้ากัน ไม่ว่าจะเป็นกับเจ้านาย เพื่อนร่วม และถ้ามันขัดกับไลฟ์สไตล์ของเราจริงๆ ก็ทำให้ทุ ก ข์ อึดอัด เกิดความขัดแย้ ง ก็เลยตัดสินใจออ ก หล า ยๆ บริษัท เป็นอย่ างนี้ก็เยอะเลย ถ้าจะให้มอง

บริษัทสมัยนี้ ก็ไม่เน้นฟิกเวลา เข้า ออ ก งานกันหรอ กนะ เน้นที่คุณภาพของงานกันดีกว่า ถ้าอย ากจะมีคนเก่ง บางครั้งบริษัทเองก็ต้องปรับตัวบ้างนะ ไม่ใช่ให้แต่พนักงานปรับ ต่อให้เงินเดือนสูง แต่ถ้ามันอึดอัด อยู่ไม่สบายใจ

ใครเขาจะทนล่ะ สุดท้าย เหตุผลก็คือลาออ ก สำหรับคนที่ความสามารถเยอะ และเริ่มไม่ชอบการทำงาน ของบริษัท การเป็นฟ รีแล น ซ์ ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือ ก ก็ลองพิจารณาดู ว่าอันไหนมันเหมาะกับเรา

2 สวัสดิการ ไม่ตอ บโจทย์

เพราะถ้าที่ไหนไม่มีอะไรให้เลย แบบนี้ มันแย่มาก อย่ างน้อยๆ เนี่ย ก็ต้องมีประกั นสังคมให้บ้างแหละ บางที่ก็จะเยอะหน่อย เช่น คอ มมิ ชชั่น เบี้ ยขยัน โบนั ส กองทุ นสำรองเลี้ยงชีพ มีพาเที่ยว ฯลฯ ซึ่งหากเทียบกับบริษัทอื่น ที่ทำอยู่มันห่ วยกว่า ก็อย่ าแปลกใจหากเขาจะออ กเพื่อไปอยู่กับที่อื่นที่ดีกว่า

3 ไม่เติบโต ในสายงานที่ทำ

การทำงานนอ กจากจะมีความสุข เงินเดือนดี สวัส ดิการณ์เยี่ยม มันต้องมีการเติบโตด้วย ใครจะทนอยู่กับอะไรที่มันจำเจเกินไป เงินเดือนไม่ขึ้น ย่ำอยู่แต่ที่เดิม อะไรก็ไม่ก้าวหน้า แม้ว่าที่เป็นอยู่มันไม่ได้เดือ ดร้อน แต่ว่าชีวิตมันไม่ไปไหน ออ กไปอยู่ที่อื่นอาจจะทำให้เขาได้ดีกว่านี้ ได้ตำแหน่งที่ดีกว่า เพราะคนเราเนี่ย การพิสูจน์ตัวเองนั้นก็สำคัญ การได้ทำให้ชีวิตพัฒนาขึ้น มันน่าภาคภูมิใจมากเลยนะ

4 ทำงานหนัก เกินรับไหว

บางคนทำงานเก่ง แต่โดนเพื่อนร่วมงานเอาเปรียบ เจ้านายสั่งงานหนัก ไม่กระจ ายงาน ให้คนอื่นทำช่วย เช่นนี้ยังไงก็ไม่น่าทน เพราะมันคงไม่ได้ คุ้มค่านัก ถ้าถูก เอาเปรียบอยู่เช่นนี้ ทำงานเก่งก็จะต้องได้ เงินเดือนที่เหมาะกับเรา ได้งานเยอะกว่าคนอื่น ก็ต้องมีอะไรพิเศษให้ เพราะมันคือ การใช้ความรู้ ความสามารถของเรา ถ้ายังได้เงินเดือนเท่าเดิม งาน มากขึ้นจะอยู่ไปทำไมล่ะ

5 หัวหน้า บริหารงาน ห่ ว ย

ประมาณว่าหัวหน้าจ่ายงานลูกน้อง ไม่ดี บางคนได้ทำงานที่ไม่ถนัด ไม่ตรงตำแหน่ง หรือไม่ก็ได้งานเยอะกว่าใครเขา ทั้งที่ก็ได้เงิน เท่ากัน ใช้งานเก่ง หัวหน้าที่ไม่เข้าใจลูกน้อง ว่าเขาเหมาะกับงานแบบใด หล า ยคนเลยตัดสินใจออ ก บริษัท จึงต้องเสียคนเก่ง ๆ ไปอย่ างน่าเสี ยดาย

6 เงินน้อย

นั่นเพราะเงินเดือน เป็นแร งจูงใจ ที่ทำให้พนักงานมีกำลังใจทำงาน หากบริษัทไหนจ่ายเงินเดือนน้อย มันก็จะไม่คุ้มกับความสามารถ กับสิ่งที่ต้องเสียไป หากมีที่ใหม่ให้เงินเดือน มากกว่า สวัสดิการน่าสน ยังไงพวกเขาก็ไปแน่นอน

ที่มา san-sabai