7 ข้อควรจำให้ขึ้นใจ ก่อนให้ใครยืมเงิน

วันนี้เราอยากที่จะนำเสนอบทความเกี่ยวกับการยืมเงิน สิ่งท่ควรรู้ก่อนที่จะให้ใครได้ยืมเงินเราไป กับบทความ 7 ข้อควรจำให้ขึ้นใจ ก่อนให้ใครยืมเงิน ไปดูกันว่าเราควรจำอะไรบ้าง เพื่อไม่ให้เงินที่เรานั้นหามาได้อย่างยากลำบากตกไปเป็นของคนอื่น

1 ก่อน มายืมเงิน เมื่อก่อนคบหาเป็นเพื่อน พอหลังยืมไป กล า ยเป็นพี่ใหญ่

และพอเอาเงิน มาคืน ทำตัวยังกับเป็นผู้มีพระคุณ มันเป็นแบบนี้จริงๆ

2 แล้วส่วน มาก คนที่ให้เงินเขายืม มักจำจะได้ซะด้วยสิ แต่คนที่ไปยืมเขามา

มักจะลืม แต่คนให้ยืมกลับ ไม่กล้าทวงคนยืมก็ทำเป็น ไม่รู้เรื่องซะงั้นทุกครั้ง ที่เจอ กันคนให้ยืมกลับ รู้สึกกระอักกระอ่วน คนยืมกลับไม่รู้สึกอะไร แปลกเนอะ

3 อ ย่ า ให้คนที่ไม่สนิท ยืมเงินเพราะคนที่เขาสนิท ใครเขาจะให้เขายืม

4 เพราะการให้เงินคนอื่นยืม เท่ากับจ่ายเงินซื้ อศั ต รูเชียวล่ะ

อ ย่ า แบบว่าอะไร ๆ ก็ให้เงินเขายืมเงิน ความสู ญเสี ยหลังจากนี้ มันไม่ใช่แค่เงิน แต่มันคือมิตรภาพ เพราะจุดเริ่มต้นนั้น คุณอย ากช่วย แต่สุดท้าย ความซ วยจะมาเยือน ในไม่ช้า

5 คนที่ถูกยืม กลัวถูกยืมเป็นครั้งที่สอง ไปๆมาๆ เสียทั้งเงินเสี ย ทั้งเพื่อนซะงั้น

6 ที่ให้เธอยืมเงินใน ณ ตอนนั้น ไม่ใช่เพราะฉัน มีเงิน หรือฉันไม่ลำบ ากหรอ กนะ

แต่เพราะฉันน้ำใจ ที่ อ ย า ก ให้เธอ ผ่ า น เรื่องร้ ายไปได้ด้วยดี และเป็นความเห็นใจความเชื่ อใจที่มีให้

7 ถ้าคนที่เคยยืมเงินกลับมา ยืมอีกเป็นครั้งที่สอง หรือมากกว่านั้น ทั้งที่ยังไม่คืนเลย

คนแบบนี้ไม่เคยสำนึก เงินที่คุณให้ยืมไปครั้งแรก แต่เขาจะโก รธ แ ค้ น ที่คุณไม่ให้เขายืมอีก ถ้าจะหมางใจกันเพราะ ไม่ให้ยืมเงิน ก็หมางใจตั้งแต่ครั้งแรก ไปเลยดีกว่า อ ย่ า ให้ต้องเจ็ บช้ำทั้ง ๆ ที่เคยให้ยืมไปแล้ว ครั้งหนึ่งมันก็เหมือนสุภาษิต จี น

บทหนึ่งกล่าวไว้ว่า ยืมแล้วคืนให้ ยืมครั้งต่อไปไ ม่ย า ก ก่อนจะให้ใครยืมเงิน คิดก่อนนะ ว่ามีกำลังที่ จะหามาใช้คืนได้แค่ไหน ถ้าไม่ ก็ อ ย่ า ยืมเลย

ที่มา นุสนธิ์บุคส์, sabaisabuy, sit-smiling