7 ข้อคิดของวัยทำงาน ที่ตื่นเช้าไปทำงานทุกวัน

หากเพื่อนๆ เริ่มเบื่อ กับการทำงาน เบื่อทั้งงาน เบื่อทั้งคน แต่ก็ยังอ ดทนทำงานเพื่อความอยู่รอ ดของเพื่อนๆ และคนในครอบครัวที่ต้องรับผิดชอบ วันนี้เราจึงอย ากที่จะแนะนำบทความ 7 ข้อคิดของวัยทำงาน ที่ตื่นเช้าไปทำงานทุกวัน ไปดูกันว่าการตื่นเช้าไปทำงานทุกวันสอนข้อคิดอะไรให้กับเพื่อนๆ ได้บ้าง

1 งานเป็นสิ่งที่ไม่มีวันหมด

เมื่อคุณต้องการที่จะ ทำงานให้หมดเร็วๆ เพื่อที่จะได้มีเวลาได้พักผ่อน และใช้เวลาอยู่กับ ครอบครัวคุณจึง พ ย า ย า ม นั่งทำงานทั้ง คืนให้เสร็จโดยเร็ว แต่กล า ยเป็นว่าคุณกลับได้ รับงานใหม่เข้ามาเพิ่มอีก และมันก็เป็นแบบนี้ประจำ เมื่อคุณทำงานเก่ง และทำเสร็จได้เร็ว คุณก็จะได้รับงานเพิ่มอีก เป็นรางวัลตอบแทน

2 ไม่ควรทุ่มเทเวลาให้กับบริษัทมากเกินไป จนลืมที่จะแบ่งเวลาให้กับครอบครัว

คุณมีหน้าที่การงานที่ต้องรับผิดชอบและดูแล ซึ่งคุณทำมันได้ อ ย่ า ง เต็มที่ แต่เมื่อถึงเวลาเลิกงาน ก็ควรจะหยุดการทำงานไว้ตรงนั้นแล้ว หันไปใส่ใจครอบครัว เพราะหลังเลิกงาน ควรเป็นเวลาที่คุณต้องทุ่มเท ให้ครอบครัวของคุณบ้าง คนอื่นสามารถมาแทน ตำแหน่งหน้าที่คุณได้เสมอ แต่ คร อบ ค รั วไม่มีใครมาแทนที่กันได้

3 ชีวิตนี้ไม่ได้มีแค่งาน ในชีวิตเรายังมีอีกหล า ย อ ย่ า ง ที่สำคัญ

อ ย่ า ง การพบเจอเพื่อนฝูง การเข้าสังคม การไปท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อน หาประสบการณ์ใหม่ๆ และเปิด โลกกว้าง การออ กกำลังกาย ดูแลตัวเองใช้เวลาอยู่กับ คนรักหรือครอบครัว สิ่งเหล่านี้ ก็สำคัญสำหรับชีวิต ไม่แพ้เรื่องงานเลย เมื่ออยู่นอ ก เวลางานควรหากิจ ก ร ร ม อ ย่ า ง อื่นบ้าง อ ย่ า ทุ่มเทเวลา ทั้งหมดในชีวิต ให้งานซะหมด เพราะบริษัทไม่ สามารถคืนเวลาในชีวิต ให้คุณได้หรอ กนะ บางสิ่งบาง อ ย่ า ง ผ่ า น ไปแล้ว ก็ ผ่ า น เลยไป

4 หากคุณต้องเจอมรสุมชีวิต

หัวหน้างานหรือบริษัทของคุณ เขาคงไม่มานั่งสนใจหรือเห็นอ กเห็นใจ คอยช่วยเหลือคุณหรอ ก ถึงจะมีก็หา ย า ก มาก แต่คนที่เป็น ทุ ก ข์ ไปกับคุณด้วย คอยอยู่ข้างๆคุณนั้ น มีแต่ครอบครัวของ คุณเองดั่งคำที่ว่า ปัญหาของบริษัท ก็คือปัญหาของเรา แต่ปัญหาของ เราไม่ใช่ปัญหาของบริษัท จงเข้าใจ และยอมรับให้ได้ว่ามัน คือความเป็นจริง

5 สำหรับคนที่ชอบทำงานล่วงเวลาเป็นประจำ เพราะงานเสร็จไม่ทันเวลา

คุณ อ ย่ า คิดว่าเป็นความขยัน แต่มันคือตัวบ่งชี้ว่า คุณทำงานไม่ได้ต ามเวลา การทุ่มเทให้กับงานไม่ได้ดูว่า คุณใช้เวลาอยู่ที่ทำงาน มากแค่ไหนแต่อยู่ ที่การทำงานให้เสร็จ อ ย่ า ง มีประสิทธิภาพ โดยสามารถใช้เวลา ได้น้อยที่สุดต่างหาก คนที่ทำงานเสร็จต ามเวลาได้

คือ คนที่มีความ สามารถที่จะ บริหารงานเป็น คุณต้องแยกให้ออ กว่าเวลางาน คือเวลางาน เวลาเลิกงานก็ต้องพักผ่อน อยู่กับครอบครัวแบบนี้ถึงเรียกว่า เป็นคนที่จัดสรรเวลาเป็น และใช้เวลาได้ อ ย่ า ง คุ้มค่าที่สุด

6 หากคุณมีงานเยอะมาก

จนไม่สามารถทำเสร็จได้ ทันต ามเวลาเลิกงาน สุดท้ายก็ต้องอยู่ทำงานต่อ ดึกๆดื่นๆ ให้รู้ไว้ว่า เป็นเพราะหัวหน้างาน คุณไม่มีความสามารถ และไร้ประสิทธิภาพที่ จะจัดการบริหารงาน และแจกจ่ายงานไปให้ลูกน้อง ทำให้พอ ดีกับเวลาได้ ไม่ใช่เพราะว่าคุณ ไร้ความสามารถ

7 หัน มองดูเ ศ ร ษ ฐ กิ จปัจจุบัน

หล า ยบริษัทไปต่อไม่ไหว ต้องปิดกิจการ บางคนตื่นไปทำงานต ามปกติ

แต่กลับพบว่า ตัวเองกล า ย เป็นคนว่างงาน หล า ยแห่งเริ่ม นำเครื่องจักรมาใช้แทนแรงงาน ชีวิตเราต้อง เ สี่ ย ง กับการถูกเลิกจ้าง ดังนั้นเราจึงไม่ควรทุ่มเทเวลา และกำลังทั้งหมด ทำงานจนสุดชีวิต

เพื่อหวังให้บริษัท ของคุณก้าวหน้า เพราะหากคุณหมด ประโยชน์เมื่อไหร่ เขาก็ไม่หันกลับมามอง คุณอยู่ดีเราไม่ได้บอ กให้คุณไม่ทุ่มเท หรือไม่ใส่ใจกับ การทำงานการรักบริษัท และงานที่ทำนั้นเป็นสิ่งดี

แต่เราไม่ควรทุ่มเท หมดทุก อ ย่ า ง ทั้งชีวิตนี้ ให้กับงาน อ ย่ า ง เดียว เพราะสุดท้ายแล้วงาน ไม่ใช่ทุก อ ย่ า ง ที่จะตอบโจทย์ ให้กับชีวิตของเรา เราต้องรู้จักแบ่งเวลาให้ถูก และทำในส่วนนั้นให้เต็มที่ในเวลา ของมัน อ ย่ า เอามาล้ำเส้น หรือ แ ย่ ง เวลาของกันและกัน คนที่สามารถบริหาร เวลางาน กับเวลาชีวิตให้พอ ดีลงตัว คือคนที่มีประสิทธิภาพ ในการใช้ชีวิตที่สุด

ที่มา 108resources, sit-smiling