7 ข้อดีของการลงทุนซื้ อทองคำ เก็บไว้ หล า ยคนไม่เคยรู้เลย

วันนี้เราจะพาคุณไปดูข้อดีของการที่คุณนั้นยอมลงทุนซื้ อทองคำเก็บไว้ สะสมไว้นานหล า ยปี แต่ก็ยังมีหล า ยคนที่มักจะมองข้ามไปหรือไม่ค่อยสนใจความสำคัญนี้เลย กับ 7 ข้อดีของการลงทุนซื้ อทองคำ เก็บไว้ หล า ยคนไม่เคยรู้เลย ไปดูกันว่าข้อดีของการออมทองคำนั้นดีต่อตัวคุณอย่ า ง ไร

มีคนไทยจำนวนไม่น้อยที่มักซื้ อ ทองคำ เก็บไว้, ไม่แพ้ท รั พ ย์สิน อย่ าง บ้าน, รถ,ที่ดิน,อสังหาริมท รั พ ย์ และอื่น ๆ แต่ละคนมีเป้าหมายในการเก็บทองแตกต่างกันแต่ไม่ว่าจะเก็บเพื่อวัตถุประสงค์อะไร ทองคำ ก็ยัง เป็นที่ต้องการเสมอ ยิ่งในช่วงเหตุการณ์สำคัญๆเหล่านี้ ที่จะทำให้ ทองคำ เป็นตัวช่วยได้ดี

1) ใช้ป้องกัน อัตราเงินเฟ้อ ข้าวของแพงขึ้น เงินเก็บแทบไม่เหลือ

อัตราเงินเฟ้อ คือศัตรูตัวฉกาจที่ทำให้ เงิน มีมูลค่าลดลง เพราะหากเกิดภาวะเงินเฟ้อ หมายความว่า สินค้าและบริการต่าง ๆ จะมีร า ค าแพงขึ้น , ต้องใช้เงินซื้ อมากขึ้นเช่น เมื่อ 3 ปีที่แล้ว ร า ค าก๋วยเตี๋ยวถ้วยละ 30 บาท ปัจจุบันถ้วยละ 40 บาท เป็นต้น

ซึ่งจะส่ งผล ต่อเงินเก็บที่มีอยู่อาจไม่พอใช้จ่ายใน ย า ม เกษียณแต่กับ ทองคำ จากสถิติที่ผ่าน มา สามารถป้องกันความ เ สี่ ย ง ของอัตราเงินเฟ้อได้ดี เพราะร า ค าทอง ไม่เปลี่ยนไปต ามร า ค าสินค้าอื่น ๆ , ยิ่งเงินเฟ้อสูง ร า ค าทองก็สูงไปด้วย

2) ใช้แทนการเก็บเงิน เก็บเงินสด ย า ก เลยลองเก็บเป็นทองแทน

ทองคำ เป็นสินท รั พ ย์ตัวหนึ่งที่ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บเงิน สำหรับผู้ที่เก็บเงินไม่อยู่ หรือ ผู้ที่ต้องการสร้างวินัยในการออมเงินโดยการเก็บทองแทนการเก็บเงินนั้นก็เหมือนกับการฝากเงินประจำกับธนาคาร

แต่เปลี่ยนจากสะสมเงินเป็นสะสมทองคำแทน โดยจะใช้ โ ป ร แ ก ร ม อ อ ม ทองคือทะยอยซื้ อทองสะสมทุก ๆ เดือน จะได้ร า ค าแบบเฉลี่ย เมื่อออมครบ อ ย า ก จะเบิกทองมาเก็บไว้ที่ตัวเองหรือข า ยคืนเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

3) ใช้จ่ายใน ย า ม เ จ็ บ ไ ข้ ไ ด้ ป่ ว ย

ค่า รั ก ษ า พ ย า บ า ล เป็นอีกหนึ่งรายจ่ายสำคัญที่คนทุกวัยต้องคิดถึง โดยเฉพาะวัยเกษียณที่มีอายุมากขึ้น สุ ข ภ า พ ก็อาจไม่ได้แข็งเหมือนสมัยหนุ่ม ๆ สาว ๆ โอ กาสเกิด โ ร ค ร้ า ย ก็สูงดังนั้นควรเตรียมพร้อมกับค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ด้วย , ซึ่งแน่นอนว่า โ ร ค ร้ า ย บาง โ ร ค มีค่า รั ก ษ า ค่อนข้างสูง

ประกัน สุ ข ภ า พ ,ประกันสังคม อาจจะช่วยได้ไม่เต็มที่ฉะนั้นต้องมีเงินเก็บในส่วนนี้ไม่น้อย แน่นอนว่า เงินสด มีสภาพคล่องสูง จ่ายง่าย หากไม่มีการวางแผน เงินที่เก็บมาก็อาจจะหมดไปแบบง่าย ๆ เช่นกัน

4) สำรองการเงิน ใน ย า ม ฉุ ก เ ฉิ น ค่าเทอมลูกไม่พอ เ ค รี ย ด ห นั ก มาก

เราคงจะเคยเห็นข่าวผู้ปกครองนำทองมาข า ยในช่วงเปิดเทอมกันเยอะมาก ๆ เนื่องด้วยค่าใช้เรื่องเรียนต่อลูก 1 คนค่อนข้างเยอะ พ่อแม่ท่านไหนที่ไม่ได้วางแผนการเงินที่ดี หรือวางแผนแล้วแต่เงินไม่พอใช้จริง ๆ ก็ได้ทองคำ นี้ละ

มาช่วยให้ผ่านพ้น วิ ก ฤ ต นี้ไปได้ นอ กจากนี้ยังมีเรื่องของ อุ บั ติ เ ห ตุ , ปัญหาทางด้าน ก ฎ ห ม า ย ที่อาจทำให้ต้องใช้เงินจำนวน มาก จนส่ งผลให้เงินที่เก็บมาหมดไปหรือแม้แต่เหตุการณ์ที่ทำให้ ค่าเงินลดลง เช่น ปัญหาการเมือง , อัตราเงินเฟ้อ , เ ศ ร ษ ฐ กิ จประเทศย่ำ แ ย่ ฯลฯ ทำให้เงินเก็บที่คาดว่าจะพอใช้ในอนาคต ก็อาจมีไม่พอ

5) ให้เป็นของขวัญลูก ในวันสำคัญ ลูกรับปริญญา ทองก้อนนี้คือทุนตั้งต้น

ทองคำ เป็นสมบัติที่มีมูลค่า หล า ยคนเก็บทองไว้ก็เพื่อเป็น มรดก ตกทอ ดให้แก่ลูกหลาน , เอาไว้เป็นทุนสำรองการเงิน หรือ ให้เป็นของขวัญในวันสำคัญ ๆเช่น วันแต่งงาน , วันสงกรานต์ , วันตรุษจีน ,

วันรับปริญญา โดยทองคำที่ซื้ อให้ก็มีทั้ง ทองคำแท่ง และ ทองรูปพรรณ อย่ าง สร้อยทอง,แหวนทอง,กำไลทอง,จี้ทอง ฯลฯซึ่งลูกหลานก็นำทองเหล่านี้ไปต่อยอ ดทางการเงินอีกทอ ดหนึ่งได้

6) เป็นทุนสำคัญในการทำธุรกิจ ทุนไม่พอ เงินเก็บเหลือน้อย ไม่ อ ย า ก กู้ห นี้

แม้ว่า ทองคำ จะไม่มีปันผล ไม่มี ด อ กเบี้ย ให้เหมือนสินท รั พ ย์อื่น ๆ แต่ ร า ค าส่วนต่าง คือสิ่งที่ทำให้ทองคำได้รับความสนใจเก็บไว้เพื่อลงทุน มีหล า ยคนที่เกษียณแล้วหัน มาทำธุรกิจเล็ก ๆ น้อย ๆ เพื่อให้เกิดรายได้ โดยบางครั้งอาจต้องใช้ทุนไม่น้อย เงินที่เก็บมาอาจไม่พอ หรือไม่ อ ย า ก กู้เงินสร้างห นี้ ทำให้ ทองคำ เป็นสินท รั พ ย์ที่ซัพพอร์ตในเรื่องนี้ได้

7) สินท รั พ ย์ทางเลือ ก กระจายความ เ สี่ ย ง ถือทองคำไว้ เผื่อวันใดหุ้นตก จะได้อุ่นใจ

ความ เ สี่ ย ง ที่ว่านี้ คือความ เ สี่ ย งของค่าเงิน , มีหล า ยประเทศเก็บสำรอง ทองคำ เอาไว้ เพื่อป้องกันการเกิด วิ ก ฤ ต ทางการเงิน,เหตุการณ์ ฉุ ก เ ฉิ น ทั่วโลกซึ่งคนวัยเกษียณจำนวนไม่น้อยที่ซื้ อทองเก็บไว้เพื่อเป็นการลงทุน และกระจายความ

เ สี่ ย ง ของสินท รั พ ย์อื่น ๆ เช่น หุ้น , ต ร า ส า ร ห นี้ , พันธบัตร ที่หากเกิด วิ ก ฤ ต สินท รั พ ย์ที่ลงทุนตัวใดตัวหนึ่งข า ดทุน จะได้มี ทองคำ เอาไว้เป็นหลักประกันเนื่องจาก ร า ค าทอง ไม่เปลี่ยนไปต ามร า ค าสินค้าอื่น ๆ , ยิ่งเงินเฟ้อสูง ร า ค าทองก็ยิ่งสูง , ดังนั้น อย่ างน้อยการมี ทองคำ ติดตัวไว้ ก็ทำให้อุ่นใจได้ว่ามีเงินสำรองอยู่สิ่งหนึ่งที่ทำให้ ทองคำ ยังเป็นที่นิยม คือ

ความต้องการใช้ทองคำในด้านต่าง ๆ อยู่เสมอ โดยเฉพาะด้านการลงทุน ที่นักลงทุนรายใหญ่รายย่อยหัน มาถือครองทองคำ กัน มากขึ้นเพื่อป้องกันความ เ สี่ ย ง ของค่าเงิน , และ ร า ค าทอง ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่ างต่อเนื่องต ามความต้องการ ( Demand ) ซึ่ง ไม่ใช่แค่ ทองรูปพรรณ เท่านั้นที่คนไทยนิยมซื้ อเก็บ แต่ ทองคำแท่ง ก็ได้รับความนิยมไม่แพ้กัน , คนไทยจำนวนไม่น้อยที่ซื้ อ

ทองแท่ง เก็บไว้ เพราะมีส่วนต่างของ ร า ค าข า ยออ ก และ ร า ค ารับซื้ อ น้อยกว่า ทองรูปพรรณ รวมถึงค่าบล็อค,ค่ากำเหน็จ อย่ างที่เรา ๆ รู้กันดีว่าค่อนข้างต่างกันเยอะ โดย ทองแท่ง จะซื้ อถูก ข า ยแพง กว่ามาก , แต่ไม่ว่าจะเก็บทองไว้เพื่ออะไร การมีทองสำรองไว้ก็ย่อมทำให้อุ่นใจได้ว่ามีหลักประกันการเงินหากเกิดปัญหา

ที่มา : predict-j55