7 ท่าช่วยแก้ป วด ทำทุกวัน ๆ ละ 10 นาที

วันนี้เราจะพาคุณไปยืดเส้นเพื่อลดอาการป วดหลังกับ 7 ท่าช่วยแก้ป วด ทำทุกวัน ๆ ละ 10 นาที ไปดูกันว่าจะต้องทำอย่ างไรบ้างเพื่อให้คุณนั้นห า ยป วดหลัง

ใครที่ย่ า งเข้าสู่วัยทำงานแล้วจะรู้สึกตัวเลยว่า การเมื่อยล้านั้นเป็นอ ย่ า งไร เ มื่ อ ย ล้ า ท า ง ใ จยังพอระบายได้ แต่ทางกายต้องพึ่งร้านนวด วันนี้เราจึงมีท่ายืดเส้นง่ายๆ ที่สามารถทำให้คุณผ่อนคล า ยเช่นเดียวกับการไปนวดที่ร้าน ซึ่งท่ายืดเส้นที่นำมาฝากทุกคนนั้น สามารถทำเองได้ง่ายๆที่บ้าน ไม่มีอุปกรณ์ใดๆทั้งสิ้น จะเป็นท่าแบบไหน ทำอ ย่ า งไรนั้น ไปดูกันเลย

1 ท่ายืดเส้นท่าแรก

ให้นอนราบแล้วยกขาข้างใดข้างหนึ่งขึ้น มา ให้มือประกบด้านท้องข้างเหนือเข่าเล็กน้อย ถึงให้ขา ยกสูงๆ ค้างไว้ 30 วินาที แล้วสลับข้างไปมา

2 ท่ายืดเส้นท่าที่สอง

นอนราบไปกับพื้น ขันเข่าขึ้น มาแล้วใช้มือ ดันเช่าให้ติดลำตัวมากที่สุด ค้างไว้ 20 วินาที แล้วสลับข้าง

3 ท่ายืดเส้นท่าที่สาม

นอนราบไปกับพื้น ยกขาข้างใดข้างหนึ่งบิดไปข้างลำตัวในทิศทางตรงข้าง แล้วหันหน้าและตัวไปอีกฝั่งดังภาพ ทิ้งไว้ 20 นาที แล้วสลับข้างทำเช่นเดียวกัน

4 ท่ายืดเส้นท่าที่สี่

นอนราบเหมือนเดิม และชันเข่าดันเข้าหาลำตัว ให้มีความตึงมากที่สุด ค้างเอาไว้ 20 วินาที แล้วสลับไปทำเหมือนกันในข้างถัดไป

5 ท่ายืดเส้นท่าที่ห้า

ท่านี้ให้ยืนแล้วก้าวข้างข้างหนึ่งไปด้านหน้า แล้วโยกแขนไปจับตรงเท่าข้างที่ก้าวไปข้างหน้า ให้ทิ้งน้ำหนักและดันขาไปข้างหน้ามากที่สุดต ามภาพ ทิ้งไว้ 20 วินาที แล้วเปลี่ยนข้าง

6 ท่ายืดเส้นท่าที่หก

ท่านี้ให้นอนตะแคง ใช้แขนข้างที่อยู่ด้านล้างหนุนหัวไว้ แล้วพับขาข้างบนไปด้านหลัง ให้มืออีกข้างขับขาข้างที่พับเอาไว้ โดยให้เอามือ ดันขาให้ชิดกันที่สุด ทิ้งไว้ 20 วินาทีเช่นกัน แล้วก็เปลี่ยนไปทำอีกข้าง

เป็นยังไงกันบ้างคะ กับ 7 ท่ายืดเส้นที่ได้นำมาฝากทุกคนกันในวันนี้ เรารับรองเลนว่าหากใครทำไปลองทำต ามแล้วนั้นจะติดใจแน่นอน เพราะจะช่วยให้เราผ่อนคล า ยได้จริงๆ ไม่แพ้การเสียเงินไปร้านนวดกันเลยทีเดียว

ที่มา krustory