7 ประโยชน์ดื่มน้ำมะนาวก่อนนอนทุกวัน

วันนี้เราจะชวนคุณไปดื่มน้ำมะนาวก่อนนอนกัน เพื่อสุ ข ภ า พ ที่ดีของตัวคุณเอง และยิ่งสาวๆ คนไหนที่เริ่มอายุมากขึ้นแล้ว ยิ่งช่วยให้คุณได้เยอะมากๆ กับบทความ 7 ประโยชน์ดื่มน้ำมะนาวก่อนนอนทุกวัน ไปดูกันว่าเพียงดื่มน้ำมะนาวทุกวันชีวิตของคุณนั้นจะเปลี่อยนไปมากเพียงใด

น้ำมะนาวเป็นเครื่องดื่มสมุนไพรที่มีสรรพคุณและประโยชน์มากมาย ทั้งยังเป็นเหมือนผู้ช่วยของสาวๆ ที่ต้องการดูแล รั ก ษ า หุ่น หรือควบคุมน้ำหนักในระหว่างที่กำลังไดเอทอยู่อีกด้วย โดยน้ำมะนาวนั้นสามารถดื่มได้ทั้งเช้า หรือเย็น บางคนที่ชื่นชอบเป็นการส่วนตัวก็อาจสามารถหาดื่มได้ทั้งวัน

แต่ทั้งนี้ดื่มในปริมาณที่พอ ดี เพื่อไม่ให้อาการแสบร้อนในกระเพาะอาหาร เพราะอย่ างไรก็ต ามมะนาวยังคงมีฤทธิ์เป็นกรดอ่อนๆ แต่ทั้งนี้ก็ยังมีประโยชน์ต่อร่างกายมากกว่าอย่ างเห็นได้ชัด โดยหากดื่มน้ำมะนาวก่อนนอนอย่ างเป็นประจำ จะได้ผลลัพธ์ดังนี้

1 ลดความดันโ ล หิ ต ภายในร่างกายอีกทั้งการดื่มน้ำมะนาวก่อนนอน โพแทสเซียมในน้ำมะนาวจะช่วยทำให้รู้สึกผ่อนคล า ย ลดความตึงเครียดและหลับสบายตลอ ดคืนได้มากขึ้น

2 ช่วยในเรื่องของระบบขั บ ถ่ า ย คล้ายการ ดี ท็ อ กซ์ไขมันส่วนเกิน หรือ ส า ร พิ ษที่เป็นอั น ต ร า ยต่อร่างกาย ล้างลำไ ส้ ได้ทางหนึ่ง ขับออ กมาในรูปแบบของอุ จ จ า ร ะ และ ปั ส ส า ว ะ

3 ช่วยป้องกันไม่ให้เป็นห วั ดง่าย เพราะน้ำมะนาวมีวิต ามินซีสูง กรดซิตริกช่วยให้ค่า P H ของร่างกายสมดุล ป้องกัน เ ชื้ อโ ร ค

4 หากมีอาการเ จ็ บ ค อ การดื่มน้ำมะนาวอุ่นผสมน้ำผึ้งเล็กน้อย ก่อนนอนจะช่วยส ม า น แ ผ ลในคอระหว่างที่นอนหลับ รั ก ษ า อาการติ ดเ ชื้ อ ใ นลำคอได้อีกด้วย

5 น้ำมะนาวมีส่วนช่วยกระ ตุ้ นการทำงานของภู มิ คุ้ มกันในร่างกายให้ดีขึ้น

6 วิต ามินซีที่อยู่ในมะนาวจะช่วยทำให้ผิวพรรณดูเปล่งปลั่งสดใส เรียกได้ว่าเป็นการสวยเปล่งประกายจากภายในสู่ภายนอ กแบบแท้จริง

7 การดื่มน้ำมะนาวก่อนนอน นอ กจากจะช่วยในเรื่องดับกลิ่นปากแล้ว ยังช่วยขจัดฝ้าขาวบนลิ้นออ กในขณะที่นอนหลับได้อีกด้วย โดยฝ้าขาวบนลิ้น มักจะเกิดขึ้นจากการสะสมของเศษอาหาร ที่ถึงแม้ว่าเราจะแปรงฟันหรือแปรงลิ้นก็อาจทำให้ไม่สะอาดหมดจดนัก โดยน้ำมะนาวจะช่วยดักจับเ ชื้ อ แบ ค ที เ รี ยที่เป็นสาเหตุของก ลิ่ น ป า ก ได้อีกด้วย

อ ย่ า งไรก็ต ามการดื่มน้ำมะนาวควรทำเสร็จแล้วดื่มทันทีภายใน 15 นาทีเพี่อป้องกันไม่ให้เสียรสช าติ และไม่คุณประโยชน์ที่ได้รับลดลง และไม่ควรดื่มมากกว่าวันละ 1-2 แก้วเท่านั้น และไม่ควรปรุงแต่งรสมากเช่นไม่ควรเติมน้ำต าลเพิ่มรสหวาน มากเกินไป เพราะจะทำให้ประโยชน์ที่ได้รับจากน้ำมะนาวลดลงต ามไปด้วย

ที่มา krustory