7 วิ ธีรับมือสอนลูกดื้อ ให้เชื่อฟัง ไม่ต่อต้าน เวลาลูกโมโหอยู่

วันนี้เราจะพาคุณไปเรียนรู้วิธีการสอนลูกให้เป็นคน มีเหตุผล และเชื่อฟังคุณในขณะที่เขายังโมโหอยู่ กับบทความ 7 วิ ธีรับมือสอนลูกดื้อ ให้เชื่อฟัง ไม่ต่อต้าน เวลาลูกโมโหอยู่ ไปดูกันว่าจะต้องสอนลูกอย่ างไรให้ลูกรักของคุณนั้นเป็นคน มีเหตุผล และเชื่อฟังคุณ

ลูกดื้อ หรือซน มักเกิดจากปัจจัยหล า ยอย่ างที่เป็นสิ่งที่หล่อหลอมพฤติก ร ร มของลูก รวมถึงวิธีการเลี้ยงดูลูกด้วย คุณพ่อคุณแม่สามารถปรับเปลี่ยนพฤติก ร ร มของลูก ไปในทางที่ดีได้ด้วยวิธีการพูด หรือ การสื่อส า รกับลูกในเวลาที่เขาดื้อ ไม่เชื่อฟัง

และต่อต้านเรานั่นเองค่ะซึ่งวิธีการสื่อส า รด้วยการพูดเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะว่า มันสามารถกระทบต่อพฤติก ร ร ม การรับฟังของลูกได้อย่ างดี โดยเฉพาะในช่วงวัย 2 -5 ขวบ เเละเด็กจะเริ่มมีความคิดของตัวเอง แต่ว่าเขายังสื่อส า ร และยังควบคุม

อารมณ์ได้ไม่ค่อยดี จึงทำให้ใครหล า ยๆ คน มองว่า ลูกเรานั้นเป็นเด็กดื้อ จึงขอเสนอ 7 วิธีพูดอย่ างไร…ให้ลูกเชื่อฟัง แม้ลูกกำลังโมโหอยู่ มาเป็นตัวช่วยให้กับ คุณพ่อคุณแม่จั ดก า รกับอารมณ์ของลูกนั่นเองค่ะ

วิธีที่ 1= ต้องพูดให้เข้าใจง่าย สั้นและกระชับใจความ

เพราะเด็กวัยนี้ ยังไม่สามารถฟัง และทำสิ่งต่างๆ หล า ยๆ อย่ างได้ในเวลาเดียวกัน ลูกจะจับใจความได้เพียงอย่ างเดียวเท่านั้น หากฟังสิ่งที่ย าวๆ เด็กก็จะงง งอแง และลืมง่ายนั่นเองดังนั้นเมื่อลูกกำลังโมโหให้พูดกับลูกสั้นๆ กระชับ ไม่บ่นยืดเยื้อ บอ กแค่ว่าเขาทำผิดอะไร และให้โอกาสเขาได้ลองทบทวนกับตัวเองว่าผิดจริงรึเปล่า? จากนั้นค่อย หันหน้าให้ลูกเปิดใจรับฟังปัญหา และจับเข่าคุยกันค่ะ

วิธีที่ 2 = เรียกชื่อลูกอยู่เสมอ ไม่ว่าจะพูดให้ลูกทำอะไร

วิธีนี้จะช่วยดึงดูดความสนใจของลูกน้อยก่อน ให้เขาหัน มาสนใจ และตั้งใจฟังในสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่กำลังจะพูด โดยวิธีการพูดนั้น คือให้เรียกชื่อลูกแล้วหยุด เรียกจนกว่า ลูกจะหัน มามองเราอย่ างตั้งใจ แล้วถึงค่อยอธิบายเหตุผลต่างๆ

ให้ลูกเข้าใจในเรื่องที่ทำให้ลูกโ ก ร ธ หรือโมโห ที่สำคัญต้องคุยกับลูกด้วยเหตุผลเป็นหลักนะคะ เช่น นุ่นลูก…… นุ่น เงยหน้ามามองแม่ก่อนนะคะ เรามาค่อยๆ คุยกันนะลูก

วิธีที่ 3 = ใช้น้ำเสียงให้ถูกต้อง และถูกเวลา

การคุยกับลูกด้วยเสียงที่ดัง ตะเบงหรือตะโกนกับลูกตลอ ดเวลา เขาจะไม่เข้าใจว่าเราต้องการจะสื่ออะไร พูดธรรมดา หรือว่ากำลังดุเขา ซึ่งอาจจะส่ งผลให้เขาไม่ฟัง หรือไม่ปฏิบัติต ามนะคะ ดังนั้นจึงต้องบอ กให้เขาฟังว่า น้ำเสียงแบบนี้แปลว่าอะไร แม่กำลังโ ก ร ธอยู่นะ หรือแค่เตือน ให้เขารับรู้สิ่งที่เราต้องการที่อย ากจะสื่อไปให้

จริงๆ นั่นเอง ด้วยน้ำเสียงที่ราบเรียบแต่ทรงพ ลั งค่ะสิ่งสำคัญที่ควรหลีกเลี่ยงเลย ก็คือ หากเราใช้น้ำเสียงที่ดังดุลูกบ่อยๆ อาจทำให้เขาติดพฤติก ร ร มจนกล า ยเป็นนิสัย ที่ไม่ดีจากเราตอนที่โมโหก็ได้ค่ะ

วิธีที่ 4 = อ่อนโยน แต่เ ด็ ดข า ด

คุณพ่อคุณแม่ต้องรู้จักการเลือ กใช้คำพูดให้ลูกรู้สึกยอมฟัง หรือเรียกอีกอย่ างว่า ‘อ่อนโยน แต่เด็ดข า ด’ ค่ะ เรียกว่าใช้คำพูดไม่สั่งลูกจนเกินไป แต่ก็ยังคงอ่อนโยนไม่ทำให้ลูกหวาดกลัว

วิธีที่ 5 = พูดให้ลูกได้คิด

คุณพ่อคุณแม่ลองพูดข้อ ดี ข้อเสียให้ลูกได้ลองคิดไตร่ตรอง รวมทั้งคิดถึงผลที่จะต ามมาจากการกระทำของตนเองว่าที่ทำลงไปนั้น ลูกทำถูก หรือทำผิด การปล่อยให้ลูก ได้ลองนั่งคนเดียว หรืออยู่กับตัวเองจะช่วยให้อารมณ์ของลูกสงบลงได้ค่ะ

วิธีที่ 6 = ใช้คำพูดในด้านบวก

คุณพ่อคุณแม่ต้องพย าย ามอย่ าใช้คำพูดว่า ‘ไม่’ หรือ ‘ห้าม’ กับลูก รวมทั้งปรับเปลี่ยนการใช้คำพูดต่างๆ ให้เป็นในด้านบวกมากกว่าค่ะ เช่น ถ้าเราไม่อย ากให้ลูกวิ่ง แทนที่จะบอ กว่าอย่ าวิ่งสิลูก ให้เปลี่ยนเป็นเดินช้าๆ สิลูก ลูกจะยอมเชื่อฟัง และปฏิบัติต ามได้ง่ายกว่า

วิธีที่ 7= มีทางเลือ กให้ลูกตัดสินใจ

หากลูกดื้อแล้วเราอย ากให้ลูกทำต ามในสิ่งที่เราพูด ควรเสนอทางเลือ กให้เขาได้เลือ กนั่นเองค่ะ เพราะลูกจะรู้สึกมีอำนาจในการตัดสินใจ เช่น หนูจะเล่นต่ออีก 1 หรือ 2 นาที ก่อนจะไปอาบน้ำดีคะ?

เป็นอย่ างไรบ้ างคะ สำหรับ 7 วิธี พูดอย่ างไร…ให้ลูกเชื่อฟัง แม้ลูกกำลังโมโหอยู่ ที่เรานำมาบอ กกัน หวังว่าคุณพ่อคุณแม่จะนำไปปรับใช้กับลูกๆ ให้ไม่ดื้อไม่ซน และไม่ดุลูกด้วยน้ำเสียงที่เสียงดังนะคะ อย่ าลืมว่าลูกจะโตมาเป็นคนอย่ างไรในสังคม มันเริ่มต้นจากการที่ลูกถูกเลี้ยงดูมาในครอบครัวอย่ างไรเสียมากกว่านั่นเองค่ะ

ที่มารูปภาพ  pexels

ที่มา p a r e n t s o n , j i n g j a i 9 9 9