7 วิ ธีรับมือ เมื่อลูกไม่มีความมั่นใจในตัวเอง

วันนี้เราอย ากที่จะนำเสนอบทความเกี่ยวกับแนวทางการรับมือเมื่อลูกของเราไม่มีความมั่นใจในตัวเอง กับบทความ 7 วิ ธีรับมือ เมื่อลูกไม่มีความมั่นใจในตัวเอง ไปดูกันว่าพ่อแม่จะรับมืออย่ างไรให้ลูกของเราเติบโตเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเอง และกล้าตัดสินใจด้วยเอง

ลูกข า ดความมั่นในตนเอง มักจะมีอาการไม่กล้าเผชิญกับสิ่งแปลกๆ ใหม่ๆ หรือทำสิ่งใดๆ ที่ท้าทาย เพราะกลัวความล้มเหลว หรือ กลัวทำให้คนอื่นผิดหวัง สิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวถ่วงในการประสบความสำเร็จในอนาคตของลูกต่อไปเมื่อลูกเป็นเด็ก ไม่มีความมั่นใจ ไม่มีความนับถือในตัวเอง พ่อแม่หล า ยคนคงไม่อย ากเห็นลูกเป็นเช่นนั้นแน่นอน เมื่อคุณเห็นว่า ลูกข า ดความเชื่อมั่น คุณต้องหาวิธีดึงความเชื่อมั่นในตัวเองของลูกออ กมาให้ได้ โดยใช้วิธีการต่างๆเหล่านี้

วิธีช่วยทำให้ลูกเป็นเด็กที่มีความมั่นใจในตัวเอง

1 เป็นแบบอย่ างที่ดีและถูกต้องให้กับลูก

ไม่ว่าคุณจะสั่งสอนลูกมากแค่ไหน ก็ไม่เท่ากับการที่คุณปฏิบัติให้ลูกเห็น คุณควรเป็นตัวอย่ าง เป็นแนวทางที่ดีให้กับลูกด้วย

2 ห้ามเปรียบเทียบเด็ดข า ด

การเปรียบเทียบความดีของเด็กแต่ละคนเป็นเรื่องเ ล วร้ า ยมาก เด็กจะข า ดความเชื่อมั่นและการนับถือตัวเองทันที

3 แสดงความรักให้ลูกเห็นเสมอ

ทำให้ลูกเห็นว่าคุณรักลูกมากแบบไม่มีเงื่อนไข ไม่ว่าลูกจะอยู่ในช่วงเวลาที่ดีหรือไม่ดี หรือ อาจทำเรื่องผิดพลาด พย าย ามทำให้ลูกรู้สึกว่าลูกยังมีคุณอยู่ด้วยเสมอ

4 ช่วยเปิดความคิดความเชื่อมั่นให้กับลูก

เด็กบางคนอาจจะมีความเชื่อมั่นบางอย่ างที่เป็นสิ่งที่ไม่ควร หรือไม่สามารถทำให้เป็นไปต ามนั้นได้ คุณควรเปิดความคิด หรือ ช่วยสร้างความเชื่อมั่นแบบใหม่ให้ลูกเดินไปในทางที่ดีขึ้นได้

5 กล่าวคำชื่นชม

คุณควรกล่าวคำชื่นชมเมื่อลูกทำเรื่องที่ถูกต้องหรือทำเรื่องดีๆ ทั้งตอนที่อยู่ในบ้าน หรือตอนอยู่กันเยอะๆ ในเครือญาติ หรือผู้ใหญ่คนอื่นๆ จะทำให้ลูกรู้สึกดี และมีความนับถือในตัวเองมากขึ้น

6 รับรู้ความรู้สึกของลูก

หากลูกของคุณเหมือนมีปัญหาอะไรในใจ คุณควรพร้อมจะรับรู้และพร้อมเเ ช ร์ความรู้สึกนั้นๆกับลูกด้วยค่ะ

7 สอนลูกคิดบวก

พย าย ามสอนความคิดเชิงบวกให้ลูก ถ้าลูกเชื่อมั่นว่าลูกสามารถเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่ างให้ดีขึ้นได้ หรือ เชื่อว่า ตัวลูกสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้ ก็จะทำให้ลูกมีความเชื่อมั่นในตัวเองได้ค่ะ

ที่มา n e w . c a m r i , f a h h s a i