7 วิ ธีใช้ชีวิตง่ายๆ ประหยัดเงินในกระเป๋าได้เยอะ จนมีเงินเก็บ

วันนี้เราจะพาคุณนั้นไปใช้ชีวิตที่เรียบๆ ง่ายๆ ประหยัดเงินในกระเป๋า แถมมีเงินเก็บอีกด้วย กับบทความ 7 วิ ธีใช้ชีวิตง่ายๆ ประหยัดเงินในกระเป๋าได้เยอะ จนมีเงินเก็บ ไปดูกันว่าวิธีที่จะช่วยให้คุณนั้นประหยัดเงินได้ต้องทำอย่ างไรบ้าง

1 ใช้ถุ งพลาสติก ซ้ำ

การไปซื้ อของ เข้าบ้าน ทำให้คุณมีถุงพลาสติก เต็มบ้านไปหมด แน่นอนว่าคุณคงรู้ดีว่าต้องใช้เวลาหล า ยล้านปี กว่าจะย่ อ ย สล ายไปได้ ฉะนั้น จงนำมันกลับมาใช้ซ้ำ เ ช่น นำไปใช้เป็นถุง

ไว้ใส่ข ย ะ เพราะมันจะ ประหยัดเงิ น ในการซื้ อไปได้มากขึ้น หรือนำไปใช้เมื่อไป ซื้ อของครั้งต่อไป มันจะช่วยประหยัดเงิ นแล้ว ยังช่วยลดภ าวะ ข ย ะ ล้นโลกได้ด้วย

2 เลิกใช้คูปอ ง ส่ว น ลด

หากมองเผิน ๆ อาจจะรู้สึกว่า มันช่วยให้คุณประหยัด แต่รู้มั้ยว่าคูป อ ง เหล่านี่ มันมักนำพาขา ช็อ ปทั้งหล า ย ให้ใช้จ่ายมากกว่าความ จำเป็นนั่นเพราะคำว่าส่ว นลด เช่นคูปอ งสามารถมอ บส่ว นลด 5 %

ได้แต่ก็จะ มี ด อ ก จันเล็กๆ กำกับไว้เสมอว่าต้องมียอ ดซื้ อ สูงเท่านั้นเท่านี้เช่น 5,000 ขึ้นไปเท่านั้น จึงจะใช้คูป อ ง ส่ว นล ดได้ คุณจึงต้องซื้ อของมากกว่าปกติ

3 ให้นอนให้เร็วขึ้น

การที่จะนอนให้เร็วขึ้น มันช่วยประหยัดเงิ นได้ ยังไง? ช่วย ได้นะ ถ้าคุณนอนไว ไฟฟ้า ในตอนกลางคืน ก็จะใช้น้อยลง เมื่อนอนเร็วตื่นเช้ากว่าปกติคุณจะได้ใช้ประโยชน์ จากแสงอาทิตย์ ทำให้กิจกร ร ม

ในชีวิตประจำวันของคุณสำเร็จไวขึ้นเห็นมั้ย ว่าการประหยัดเงิ น มีเงิ นเหลือในกระเป๋า แทบจะไม่ต้องเก็บเงิ นเลย แค่ปรับตัว ปรับการใช้ชีวิตประจำวัน เล็ก ๆ น้อย ๆ แค่นั้น มันจะช่วยให้กระเป๋า ของคุณ มีเงิ น มากขึ้นไงล่ะ

4 วางขวดน้ำ ไว้ใน แ ท ง ก์โถส้ วม

หล า ยๆ ท่านอาจจะเคยได้ยิน วิ ธีนี้มาบ้างแล้ว นั่นก็คือ การนำขวดน้ำ ใส่น้ำจนเต็มขวด นำไปวางเอาไว้ ใน แ ท ง ก์เก็บ น้ำ ของโถส้ ว ม มันจะช่วยทำให้โถส้ วม ปล่อยน้ำมา กั กเก็บเอาไว้ใน แ ท ง ก์น้อย ลงเพราะมีขวดน้ำวางไว้แทนพื้น ที่ของน้ำ จึงประหยัดน้ำจ ากการใช้โถส้ วม ได้พอสมควรเลยล่ะ

5 ใช้เงิ นส ดแทน

หล า ยๆ คนใช้จ่ายด้วยบั ตรเค รดิ ต เพราะสะดวกง่าย เร็วกว่าเงิ นสด และด้วยความสะดวกและง่ายเนี่ยแหละ ที่ทำให้ใช้จ่ายเพลินเกินงบและทำให้เป็นห นี้ ลองเปลี่ยน มาใช้เงิ นสด

ในการใช้จ่ายต่าง ๆดูสักเดือนนะ มันอาจจะยุ่งย าก ไปหน่อย แต่วิ ธีนี้เนี่ย จะทำให้คุณได้รู้ว่าในแต่ละวันคุณหมดเ งินไป กับอะไรบ้าง เสมือนการเรียนรู้วิถีการใช้เ งินของตัวคุณเองไปด้วย แล้วทำให้คุณประหยัด เ งิน มากขึ้น ไม่เป็นห นี้ บัต รเค รดิ ตไง

6 อย่ าสระผมบ่อย

การสระผมทุ กวัน นอ กจากจะทำให้ ต้องใช้น้ำมากขึ้น แล้วสำหรับคุณ สุภาพสตรีนั้นผมย าวก็ต้องเปลืองค่าไ ฟ เครื่องเป่า ผมให้แห้งด้วย หากคุณสระ ผมไม่บ่อยนั้นมันจะสามารถช่วย ให้ผมของคุณ

มีความมั นน้อยลงได้ ปล่อยให้มีน้ำมั น ต ามธรรมช าติ ปกคลุ มหนั งศี รษ ะให้ชุ่มชื้นบ้าง หนั งศี รษ ะก็จะผลิ ตน้ำมั นออ กมา น้อยลงและยังช่วยให้ คุณประหยัด ค่าน้ำ ค่าไ ฟ ได้อีกด้วยนะ

7 ผัก ทานให้มาก ๆ

ถ้าคุณไปเดินตลาดคุณจะรู้ได้ทันที ว่าราค าของผักสดนั้นถูกกว่า เนื้ อ สั ตว์ มาก ถ้าเปลี่ยน มาทาน อะไรที่ประกอบขึ้น จากผั กให้มากๆมันจะช่วยให้คุณ จ่ ายค่ าอาหารน้อยลงได้ประหยัดเงิ นได้ นอ กจากนี้ผัก ยังมีไ ฟเบ อร์สูง ช่วยให้ระบบขั บถ่ ายของคุณดีขึ้น ทั้งสุ ขภาพและประหยัดเงิ น

ที่มา chilljungloei