7 สิ่งควรรู้และทำให้ถูก เกี่ยวกับการใช้รถ

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการใช้รถใช้ถนนที่ถูกต้องและปลอ ดภั ยทั้งตัวเราและเพื่อนร่วมทางกับบทความ 7 สิ่งควรรู้และทำให้ถูก เกี่ยวกับการใช้รถ ไปดูกันว่าเราจะต้องรู้เรื่องอะไรบ้าง

1 เปิดไฟฉุก เฉินเพื่อที่จะตรงไป

การที่เราเปิดไฟฉุก เฉิน ที่เป็นปุ่มสีแดง เพื่อที่จะขอทางตรงไปข้างหน้า ถือว่าเป็นพฤติก ร ร มหนึ่งที่เราเห็นกันบ่อยมากคนท้องถนน ซึ่งสิ่งนี้มีความเสี่ยงที่อาจจะทำให้เกิดเหตุได้ เนื่องจากรถที่มาทางซ้ายและทางขวา หรืออีกฝั่งนึงไม่รู้เลยว่าเราจะเลี้ยวไปทางไหนกันแน่ เพราะเขาเห็นไฟแค่ด้านของเขาเท่านั้น อาจจะทำให้เกิดการเข้าใจผิด คิดว่าเราจะเลี้ยวไปทางนั้น

2 เปิดไฟเลี้ยวซ้ายผ่านตลอ ด

ช่องทางที่มีป้ายสัญญาณจราจรที่เขียนว่าเลี้ยวซ้ายผ่านตลอ ด หล า ยคนยังมีความเข้าใจผิดเรื่องนี้อยู่ เพราะว่าในบางแยก ก็ไม่ได้ใช้กฎเดียวกัน ถึงแม้ว่าจะแยกใดสามารถใช้เลี้ยวซ้ายผ่านตลอ ดได้ก็ต าม แต่ก็ต้องดูรถทางขวาด้วย ดังนั้นแล้วสัญญาณไฟในแต่ละจุด ควรที่จะคำนึงวิเคราะห์ถึงความปลอ ด ภั ยเป็นที่ตั้ง

3 เปิดไฟเลี้ยวค้างไว้เป็นเวลานาน

การที่เราเปิดไฟเลี้ยวนั้น ควรเปิดเฉพาะในกรณีที่เราจะเลี้ยวไปทางซ้ายหรือทางขวาเท่านั้น ควรเปิดล่วงหน้าอย่ างน้อยไม่ต่ำกว่า 30 เมตร เพื่อที่จะเป็นสัญญาณบอ กให้รถคันข้างหลังชลอ และไม่ทำการแซง เพื่อที่จะทำให้เราเลี้ยวได้อย่ างสะดวกและปลอ ด ภั ยมากที่สุด

4 กระพริบไฟสูง

โดยส่วนใหญ่แล้วผู้ที่ขับรถและใช้ถนนนั้น จะทำการกระพริบไฟสูงเพื่อเป็นการเตือนไม่ให้คนที่ขับรถในทางร่วมกันตัดเข้ามาตรงทางข้างหน้า แต่ในบางกรณี แสงไฟรถที่เป็นไฟสูงอาจจะก่อให้เกิดการรบกวนทางสายต า ของคนที่สวนเลน มา อาจจะทำให้เกิดเหตุบนท้องถนนได้ง่าย ดังนั้นควรระมัดระวัง

5 ความเร็วในการขับขี่

ความเร็วในการขับขี่นั้นถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญ แล้วแต่ในพื้นที่จะมีสัญญาณป้ายบอ กการกำหนดความเร็วเอาไว้ เราควรที่จะขับขี่ต ามป้ายจราจร เพื่อที่จะเป็นการลดการเกิดเหตุได้มากที่สุด หากเราขับขี่รถในความเร็วสูงในพื้นที่ชุมชน อาจจะทำให้คนที่เดินข้ามถนนเกิดเหตุได้

6 ความเชื่อที่ว่ารถใหญ่ผิดเสมอ

ในปัจจุบันผู้คนจำนวน มากมักจะเข้าใจผิดว่า ไม่ว่าจะเกิดเหตุใดๆเกิดขึ้นบนท้องถนนก็ต าม คนที่ผิดมักจะเป็นรถใหญ่เสมอ แต่ในทางกลับกัน ความจริงแล้ว ควรที่จะต้องพิจารณาในทุกทาง เพื่อที่จะสอ ดคล้องกับความชัดเจนและความถูกต้อง ไม่จำเป็นว่ารถใหญ่จะต้องติดเสมอไป ปัจจุบัน มีกล้องหน้ารถติด เพื่อที่จะเป็นตัวช่วยในการบันทึกภาพและวีดีโอในการขับขี่ของเราได้

7 เร่งความเร็วเมื่อไฟเหลือง

หล า ยคนทำพฤติก ร ร มเช่นนี้เป็นจำนวน มาก เมื่อสัญญาณไฟเหลืองมักจะเร่งเครื่อง อาจจะทำให้เกิดการปะทะกันของฝ่ายตรงข้ามได้ ดังนั้นแล้วไปเหลืองคือสัญญาณที่เราควรชะลอรถ ลดความเร็วลง เหยียบเบรคด้วยน้ำหนักและจังหวะที่พอ ดี พร้อมกับการหยุดรถ ไม่ให้รถของเราเกินเส้นสัญญาณจราจร

ที่มา Postsod