7 สิ่งต้องคิดและลงมือทำ เมื่อชีวิตเข้าวัย 30

วันนี้เราจะพาคุณไปดูสิ่งที่ควรลงมือทำ เมื่อชีวิตของคุณนั้นเริ่มเข้าสู่วัย 30 ปี กับบทความ 7 สิ่งต้องคิดและลงมือทำ เมื่อชีวิตเข้าวัย 30 ไปดูกันว่ามีอะไรบ้างที่ควรทำ

1 วางแผนเกษียณ

แก่ได้แต่ควรมีเงิน ที่บอ กแบบนี้ เพราะอย ากให้วางแผนเกษียณกันไวๆ ยิ่งทำได้เร็วยิ่งดี ฉะนั้นการเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ ก็เพื่อผลประโยชน์สำหรับเร าเองในอนาคตอันไม่ไกล

2 บริหารความเสี่ยงให้ได้

การเป็นคน มีสติ มันช่วยให้เราผ่ านทุกปัญหาได้ แล้วไม่ว่าคุณจะโสดหรือไม่ ความเสี่ยงที่ควรพิจ ารณามันก็มีเสมอ เช่น ความเสี่ยงในก ารดำเนินชีวิต หากวันใดโชคไม่เข้าข้าง ขับรถแล้วเกิดอุ บั ติ เ ห ตุ เรามีประกันรถยนตร์มั้ย หากไม่ จะซื้ อมั้ย แล้วซื้ อแบบไหนดี

3 มีเงินสำรองฉุ ก เ ฉิ น อย่ างน้อย 6 เดือน

ก็เพราะว่าเงินจำนวนนี้ จะช่วยให้เราสามารถรับมือ กับปั ญหาเฉพาะหน้าด้านการเงินได้ แบบที่ไม่ต้องก ู้ยืมเงินคนอื่นเลย ซึ่งหากเราจะไปยืมคนอื่น อาจจะทำให้เรากลับเข้ าไปอยู่ในวงจรห นี้อีกครั้ง

4 จงรู้ก่อนว่ามีอะไรมากกว่ากัน ท รั พ ย์สินกับห นี้สิน

หากทำงานได้เงินหล า ยหมื่น แต่กลับมีรายจ่ ายไปกับห นี้พอๆ กันกับรายรับ สิ่งที่ควรเข้าใจอย่ างแรกเลยคือ ลิสต์รายการของท รั พ ย์สิน เพื่อเปรียบเทียบกับห นี้สินที่มีอยู่ และหากมานั่งงงว่า มีสินท รั พ ย์เยอะนะ เช่น กล้องถ่ายรูป มือถือรุ่นใหม่ๆ แต่ทำไมยังจนอยู่ มีห นี้ คิดง่ายๆ เลย มือถือจำนวน 1 เครื่อง มันก็ประมาณ 25,000 – 30,000 แล้วข า ยต่อมันก็ห ายไปแทบจะครึ่งแล้ว แค่นี้ก็พอจะมองออ กแล้วใช่มั้ย เราต้องเริ่มกลับมาวางแผนก ารเงินให้ตัวเองได้แล้วนะ

5 ควรศึกษาเรื่องภาษี

เพราะถือเป็นกฏหม ายที่ทุกคนต้องปฏิบัติต าม สิ่งที่ควรศึกษาคือ กฏหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาษี เช่น การลดหย่อน หรือ การละเว้นใดๆ ก็ต าม

6 สร้างงบการเงินได้แล้ว

แม้จะหาเงินได้มากแค่ไหน แต่ถ้าเราบริหารเงินไม่ดี เงินที่ได้มา ก็จะไปง่ายๆ เช่นกัน เรียกว่าร ว ยเดย์ ฉะนั้นสิ่งที่เพื่อนๆ ต้องให้ความสนใจก็คือ การสร้างงบรายจ่าย แต่ถ้ายังคิดไม่ออ กว่า จะเริ่มยังไงดี ก็ให้เริ่มต้นจากงบการเงิน 50-30-20 ดู

7 เริ่มทยอยปลดห นี้

ไม่ว่าจะเป็นค่าผ่อนรถ ค่าบัตรเครดิต แม้แต่ค่าผ่อนสินค้า 0% นั่นเพราะยิ่งปลดห นี้เร็ว เราก็สามารถนำเงินไปทำอย่ างอื่นได้มากขึ้นน่ะสิ แล้วให้เริ่มจากดูว่า เรามีห นี้ทั้งหมดกี่ราย จำนวนเงินที่เป็นห นี้ของแต่ละราย และอัตราด อ กเบี้ย จากนั้นให้จัดลำดับห นี้ ให้ห นี้ที่มีอัตราด อ กเบี้ยสูงสุดอยู่ด้านบน และเริ่มต้นปลดห นี้ จากก้อนนั้น แล้วต่อมาก็ค่อยๆ ทยอยปิดห นี้ก้อนอื่นๆ เรื่อยๆ ต่อไปจนหมด

ที่มา sit-smiling