7 สิ่งที่คนทิ้งครอบครัว จะต้องพบเจอ

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆไปเรียนรู้สิ่งที่คน มิ้งครอบครัวไปหาใครคนใหม่ จะด้พบเจอ กับผลของการกระทำในครั้งนี้ กับบทความ 7 สิ่งที่คนทิ้งครอบครัว จะต้องพบเจอ ไปดูกันว่าผลของการกระทำจะนำพาชีวิตของคนทิ้งครอบครัวไปพบเจออะไรบ้าง

1 ไปเกิดใหม่ในภพภูมิที่ต่ำกว่า

หากชีวิตไร้บุญวาสนาใหญ่ มาช่วยเหลือก่อนต า ย ช่วงระยะหนึ่งจะนึกถึงแต่ก ร รมชั่ วที่ทำไว้ ต า ยจากความเป็นคน ก็มีแต่นรก และเปรตอันแสนทรมาน เป็นที่ไปอย่ างย าวนานต ามก ร รมที่ก่อ ยิ่งคนที่เรากระทำผิดบาป เป็นคนที่ดีมาก มีศีลธรรมมาก ผลของบาปก ร รมก็จะยิ่งหนาแน่น

2 ไร้ซึ่งเกียรติ ชื่อเสียง และการยอมรับ

คนที่นอ กใจคนอื่น เลือ กคบชู้ แม้ชีวิตทั่วไปจะดูดีหรือสวยงามเพียงใด แต่ก็ไร้ซึ่งการยอมรับจากคนรอบข้าง มีแต่คนนินทา ต่อหน้าแม้ทำดี แต่ลับหลังมักจะเจอคนพูดให้ร้ า ย เสียๆ ห า ยๆ ไม่สามารถทำงานที่มีเกียรติได้ เพราะไม่เจริญ ทำได้ไม่นานก็มีเรื่องเสียห า ย คนรอบข้างรังเกียจ

3 หมดความมั่นใจในตัวเอง

เมื่อเป็นคนลักกินขโมยกิน นานวันเข้าจิตใจก็เปลี่ยนไป จากที่เคยกล้าหาญมั่นใจ จิตใจแน่วแน่ก็เสื่อมลง เป็นคนขี้ระแวง หัวเสียง่าย กังวลไปซะทุกอย่ าง กลัวคนจะทำร้ า ย กลัวคนจะรังเกียจ แม้มีเงินทองมาก ใส่เครื่องประดับดีๆ แต่จิตใจกลับโทรมลงไปทุกวัน

4 ชีวิตมีเส้นทางที่ตกตํ่า

ทำคุณคนไม่ขึ้น ต้องพบเจอแต่คนไม่จริงใจ ไร้มิตรแท้คอยช่วยเหลือสนับสนุน

5 บุตร บริวาร คนใต้ปกครอง ไม่เชื่อฟัง

ว่ากันว่าหากมีลูก ก็จะได้ลูกเวรลูกก ร รม ที่นำแต่ความเดือ ดร้อนทุ ก ข์ใจมาให้

6 โ ร คเยอะ ป่ ว ยง่าย

คนที่มีชู้ แย่งผัวแย่งเมียคนอื่น มักจะต้องเจอ กับโ ร คภั ยไข้เ จ็ บ โดยเฉพาะโ ร คในที่ลับๆ มักมีอาการกันแทบทุกคน จากผลก ร รมนี้

7 ต้องแยกกับคนรัก มีเรื่องให้ช้ำใจอยู่ตลอ ด

ก ร รมที่ได้กระทำนี้ จะส่ งผลให้ต้องแยกจากคนที่รัก มักถูกคนอื่น แย่งชิงของรักของหวง รักใครได้ไม่นาน มีเรื่องต้องช้ำใจอยู่ร่ำไป เรามักจะมองว่ามือที่สามเป็นฝ่ายผิด แต่ความเป็นจริงแล้ว คนรักของเรานี่แหละตัวดีเลย เพราะถ้าเขามั่นคง ไม่คิดจะนอ กใจเรา และไม่เล่นด้วยซะอย่ าง เหตุการณ์แบบนี้ก็ไม่เกิดขึ้นหรอ ก

ที่มา aanplearn