7 สิ่งที่ควรคิด ก่อนให้เพื่อนยืมเงิน

วันนี้เราอยากที่จะเพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้ข้อคิดที่เรานั้นควรคิดทบทวนให้ดีก่อน ก่อนที่จะตัดสินใจให้เพื่อนยืมเงิน กับบทความ 7 สิ่งที่ควรคิด ก่อนให้เพื่อนยืมเงิน ไปดูกันว่าเราจะต้องทำอย่ างไร เพื่อไม่ให้เสียทั้งเงินและเพื่อนไปพร้อมๆ กัน

1 ยิ่งเราสนิทกับคน ที่จะยืมเ งินเรามากเท่าไหร่ โอ กาสที่จะได้คืน

ก็มีความเสี่ยง ยกตัวอย่ างกรณี ถ้าคนที่จะยืมเงิ น มีห นี้หล า ยคน เค้าจะเลือ กจ่ายห นี้ ให้กับคนที่เค้าเกรงใจก่อน ส่วนคนสนิทหรือคนรู้จัก มักได้คิวหลังๆ

2 เราชอบปฏิเสธคน ที่จะมายืมเงิ น โดยให้เหตุผลว่า ไม่อย ากเสียเพื่อน

หรือคนรู้จักเรื่องเ งิน เราขอไม่ช่วย เพราะว่าเราก็มีภาระ แต่ถ้าเป็นเรื่องอื่นๆ เรายินดีช่วยเต็มที่ ( แล้วถ้าเค้าขอ…ก็ต้องช่วยเค้าจริงๆนะคะ ) อย่ างนี้ไม่เสียคน

3 ถ้าทำตัวมีเงิ น โอ กาสที่จะถูกยืมขอตังค์ ก็จะมีมากขึ้นไปด้วยค่ะ

4 ระลึกไว้เสมอว่าให้ใครยืมเงิ นไป ให้นึกถึงด้วยว่าถ้าห นี้ก้อนนั้น เป็นศูนย์เราต้องอยู่ได้

5 ช่วงนี้บอลโลก คนที่ติดห นี้พนันบอล หรือธุรกิจมืดอย่ าให้ยืมเงิ น เพราะโอ กาสได้คืนต่ำมากๆค่ะ

6 ยิ่งเงิ นก้อนใหญ่ ยิ่งมีโอ กาสได้คืนย ากขึ้น เพราะลูกห นี้บางคน มองว่าเป็นภาระ ถ้าไม่ใช้มันคนเดียวก็สบายเราไปเลย

7 ยิ่งระยะผ่านไปนานเท่าไหร่ โอ กาสได้เ งินคืนยิ่งย ากขึ้นเรื่อยๆ

ส่วนตัวมองว่า ยิ่งนานไปความรู้สึกต้องรับผิดชอบ ที่ยืมเงิ น มา มันจะลดลงเรื่อยๆ แล้วจะมองว่า ทำไมเราต้องจ่ายเงิ นให้มันด้วยน้อ…

สุดท้ายนี้มีคำขวัญอันนึง เอามาฝากค่ะ ‘ ไม่ให้เพื่อนยืมเ งิน เสียเพื่อนให้เพื่อน ยืมเงิ นเสียทั้งเ งินเสียทั้งเพื่อน ‘ ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้ชี้นำว่า อย่ าให้คนอื่นยืมเ งิน เพราะเราก็ให้เพื่อนยืมอยู่บ่อยๆ แต่ส่วนใหญ่ได้คืนแทบทั้งหมด เพราะเราให้คนที่เราไว้ใจและรู้จักเขาจริงๆ ไม่ก็ให้พี่น้องยืม ( ส่วนใหญ่ไม่ได้คืนค่ะ555 )

ที่มา bangpunsara,ปราจีนไทม์, stand-smiling