7 สิ่งที่ทำให้ผู้หญิงนอ กใจสามี ไปเริ่มต้นความรักครั้งใหม่

วันนี้เราอยากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้ถึงเหตุผลที่ทำให้ผู้หญิงคิดที่จะนอ กใจสามี ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ กับบทความ 7 สิ่งที่ทำให้ผู้หญิงนอ กใจสามี ไปเริ่มต้นความรักครั้งใหม่ ไปดูกันว่ามีเหตุผลอะไร ที่ทำให้เธอเลือ กที่จะไม่อ ดทนกับความรักครั้งนี้อีกต่อไป

การนอ กใจสำหรับทุกวันนี้ มันก็เกิดขึ้นได้เสมอนั่นแหละ และสาเหตุของแต่ละคน ก็ต่างกันออ กไป เรื่องความรักนั้น ก็เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน มันค่อนข้างเข้าใจได้ย าก แต่ก็เข้าใจได้อยู่นั่นแหละ และบางคู่ อาจจะเป็นเพราะ มีบางสิ่งกระตุ้ น ทำให้ความรักเกิ ดเปลี่ยนแปลงไปโดยไม่รู้ตัว และผู้หญิงก็จะเป็นเพ ศ ที่รักจริง ก็อย่ างไรซะ เมื่อถึงเวลาของความอ ดทน ที่มันถึงขี ดจำกั ด พวกเธอทั้งหล า ยนั้น ก็คิดจะนอ กใจได้เช่นกัน และเราก็ได้รวบรวม เหตุผลต่างๆ ว่าการนอ กใจ มันเกิดขึ้นได้ยังไง มาให้หนุ่มๆ ได้เข้าใจ และก็ปรับปรุงตัวให้ดีขึ้น

1 มีความเบื่ อ หน่าย

เพราะหากคบกันไปสักพักแล้ว คู่รักทุกคู่ ย่อมเกิ ดปัญหานี้ เพียงแต่คุณ จะป้ องกัน มันได้ดีขนาดไหน แต่บางคู่นั้น พวกเขาก็ ไม่คิดที่จะหาทางแก้ไขเลย ไม่เคยทำให้สถานการณ์ ความเบื่ อนั้น ดีขึ้นเลย ฉะนั้น มันจึงเป็นสิ่งที่ทำให้ ผู้หญิงหล า ยคน เลือ กที่จะนอ กใจ

2 รสนิยม เรื่องบ น เ ตี ย ง

จะบอ กว่าอย่ ามองข้ามเชียว เพราะมันเหมือนเป็นกิจก ร ร ม ที่สร้างความสัมพั นธ์ต่อ กัน กระชับความอบอุ่น ของคู่รักได้ดีเลยล่ะ ซึ่งเรื่องของความชอบ มันก็มีส่วนทำให้อีกฝ่าย เปลี่ยนใจได้เช่นกัน คืออย่ าว่า แต่ผู้หญิงเลย ผู้ช ายบางคนก็เป็นเลย คิดดูสิ

3 เธอถูกทำร้ า ย

การทำร้ า ยนั้น ไม่ว่าจะทางร่างกาย หรือรวมไปถึงทางจิตใจ มันก็ถือเป็นสิ่ง ที่ผู้หญิงหล า ยคนไม่อย ากจะทนนั่นแหละนะ เพราะอยู่ด้วยกัน ก็ไม่มีความสุขอยู่ดี และยังจะต้องมา ทนอยู่กับคน แบบนี้อีก ดังนั้น มันก็มีบ้างแหละ ที่พวกเธอนอ กใจ

4 เพราะว่า ถูกนอ กใจก่อน

เพราะถ้าพวกเธอ ได้รับการกระทำแบบนี้ก่อนละก็ มันก็ไม่แปลกเลย ที่พวกเธอนั้น จะตอบสนองด้วยการนอ กใจกลับคืนเช่นกัน

5 ไลฟ์สไ ตล์การใช้ชีวิตไม่เหมือนกัน

คือมัน มีผลกับชีวิตคู่มาก อย่ างเช่น ผู้ช ายชอบอยู่บ้าน แต่ผู้หญิงชอบ ออ กไปท่องเที่ยว นี่แหละมันเป็นความขัดแ ย้ งแล้ว และซึ่งบางทีนั้น มันก็อาจจะมองว่า เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆ แต่พอเจอจริงๆ มันกล า ยเป็นปัญหาใหญ่ ได้ไม่ย ากเลย

6 ความรู้สึก ที่มันลดลง

เพราะความรักนั้น มันจะข าดส่วนใดไปไม่ได้ เพราะมันจะส่ งผล ให้ความรู้สึกรักลดลง ฉะนั้นเมื่อส่วนนี้ จางห า ยไป ก็ยิ่งทำให้คู่ของคุณ ข าดความสัมพั นธ์ต่อ กัน นำมาซึ่งอาจนอ กใจได้

7 คู่รักของตัวเอง พึ่งพาไม่ได้

ไม่สนใจเทคแคร์อะไรเลย นี่แหละมันคือสิ่งที่ ผู้หญิงหล า ยคน ต้องการจาก คนรัก นั่นก็คือ การดูแลเอาใจใส่ และยังหมายรวมไปถึง การพึ่งพาอาศัยกันได้ด้วย แต่ถ้าเมื่อไหร่ผู้ช ายไม่มี สิ่งเหล่านี้ และยิ่งคบกันไป มันก็ยิ่งมีแต่จะเสียมากกว่าได้อีกละก็ มันก็เป็นอีกเหตุผล ที่ผู้หญิงหล า ยๆคน

เขาเลือ กที่จะไม่ทน สิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้น มันล้วนแล้วแต่กระทบ กับความรู้สึกทั้งนั้นนั่นแหละ คือจะโท ษฝ่ายหญิง หรือช ายเพียงฝ่ายเดียวก็ไม่ได้ เพราะมันคือปัญหาชีวิตคู่ และมันก็เกิ ดจากคนสองคนนั่นแหละ

ที่มา san-sabai