7 สิ่งที่เกิดขึ้นของการพูดไม่คิด

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้ข้อเสียของการเป็นคนพูดแล้วไม่คิด กลับมาคิดทีหลัง ก็ไม่สามารถที่จะดึงคำพูดของเรากลับมาแล้ว กับบทความ 7 สิ่งที่เกิดขึ้นของการพูดไม่คิด ไปดูกันว่าคนที่พูดไม่คิดจะต้องได้รับผลกระทบอะไรบ้าง

การเป็น คนคิดน้อย ๆ บ้ างในบางเรื่อง ก็อาจมีส่วนช่วยสร้างข้อ ดี ให้กับตัวเองได้ แต่ในขณะเดียวกันการเป็นคนที่คิดอะไรน้อยจน ‘เกินไป’ ในบางที ก็อาจเป็นสิ่งที่ สามารถช่วยทำเกิด เ รื่ อ ง แ ย่ ๆ ขึ้นได้ เช่นเดียวกัน

1 ทำ ร้ า ย ความรู้สึกคนอื่น

การเป็นคนที่มีนิสัยคิดน้อย บางครั้งก็อาจเป็นการมุ่ง ทำ ร้ า ย ความรู้สึกของคนอื่นในทางอ้อมได้แบบไม่รู้ตัวเพราะ การมัวแต่คิดแค่ว่าอย ากที่จะลงมือทำโดยทันที จนได้มองข้ามความรู้สึกของคนรอบข้างไปซึ่งสุดท้ายแล้วก็คงไม่สามารถย้อนกลับมาสร้างความรู้สึก ที่พังลงไปแล้วให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ใหม่ เพราะทางเดียวที่จะ ช่วยทำให้ความ รู้ สึ ก แ ย่ ๆ พวกนั้น กลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ คือ การยอมรับผิด และระมัดระวังไม่ให้มันเกิดขึ้นซ้ำอีก

2 ถูกมองว่าไม่รู้จักคิด

ข้อเสียของการเป็นคนคิดน้อย ที่จัดว่า แ ย่ ที่สุดคือ การถูกมองจากสายต าของคนรอบข้างว่าเป็น ‘พวกไม่รู้จักคิด’ ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่า เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สามารถบ่งบอ ก ตัวตนและวุฒิภาวะของคนๆ นั้นได้เป็นอย่ างดีอีกทั้ง ยังช่วยให้ลบล้าง ความน่าเชื่อถือที่เคยมี เพราะผลจากการกระทำที่ไม่รู้จักคิดไม่รู้จักมอง ให้หลากหล า ยมุม และการใช้ความคิดที่มีอยู่น้อยจนเกินไป

3 ทำให้สถานการณ์ แ ย่ ล ง

บางสถานการณ์ ที่กำลังจะดีขึ้น อาจกลับกล า ยเป็นว่า แ ย่ ล ง ไ ด้ เนื่องมาจากความคิดน้อยที่ไม่ทันได้มองเห็นถึงผลลัพธ์ที่จะต ามมาซึ่งหล า ยครั้งที่การพูดจาแบบ ไม่รู้จักคิดหรือพฤติก ร ร ม ที่ไม่ทันได้คิดของคนเรามักมีส่วน ทำให้สถานการณ์ต่างๆ เ ล วร้ าย ลงมากกว่าจะดีขึ้นได้ด้วยซ้ำ

4 ทำ ร้ า ย ตัวเอง

ผลจากความคิดน้อย หรือ ความไม่รู้จักคิดในตัวคนเรา ก็มักจะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สามารถย้อนกลับมาทำ ร้ า ย ตัวเราเองอย่ างหลบเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะผลของการกระทำ ที่ตนเองเป็นคนก่อไว้ดังนั้นในเมื่อเป็นคนสร้างปัญหาเหล่านี้ขึ้น มาแล้ว ก็ควรจะต้องเป็นคนเดียวกัน กับที่แก้ไขปัญหาเหล่านี้ให้จบลงไปด้วย ซึ่งก็ไม่สามารถรับรู้ได้ว่า ในระหว่างทางที่ต้องดำเนินการแก้ไข จะเกิดการ ทำ ร้ า ย ความรู้สึกของตัวเองขึ้นได้มากน้อยเพียงใด

5 เกิดความผิดพลาดได้ง่ายขึ้น

บ่อยครั้งที่ความเป็นคนคิดน้อยจนเกินไป มักมีส่วนทำให้เกิดความผิดพลาดได้ง่ายขึ้น มาก เพราะความที่ไม่รู้จักคิดให้รอบครอบ หรือไตร่ตรองให้ดีก่อนลงมือทำจึงทำให้ ต้องมานั่งแก้ไขปัญหาและรับผิดชอบต่อความผิดพลาด ที่เกิดขึ้นอย่ างหลีกเลี่ยงไม่ได้โดยเฉพาะในความผิดพลาดที่เกิดขึ้น กับเรื่องที่ค่อนข้างมีผลกระทบต่อคนส่วนรวม ทำให้การแก้ไขปัญหาจบลงอย่ างย ากลำบาก

6 ดูเหมือนไม่แคร์ใคร

คงต้องยอมรับว่าในบางครั้ง พวกที่คิด อะไรน้อยจนเกินไป มักจะมีภาพลักษณ์ที่ดูเหมือนว่าไม่ค่อยแคร์อะไรมากมาย สักเท่าไหร่นักเพราะได้ทำการมองข้ามความสำคัญ ของคนอื่นไปแล้วจึงทำให้ไม่ได้คิดทบทวน มาอย่ างดีก่อนที่จะลงมือทำ ดังนั้น เมื่อคิดน้อยจนเกินไป ก็มีส่วนทำให้ลืมนึกถึง ผลกระทบที่จะต ามมา รวมถึงความรู้สึกต่างๆ ของคนรอบข้างที่จะมีผลต่อสิ่งเหล่านั้น

7 รับมือ กับปัญหาไม่ทัน

พอได้กล า ยเป็น คนที่คิดอะไรน้อยๆ แล้ว ก็มักจะลืมตัวและไม่รู้จักที่จะคิดทบทวนสิ่งต่างๆให้ดีเสียก่อน จนส่ งผลให้ไม่ได้เตรียมพร้อมในการรับมือถึงผลกระทบที่จะต ามมา ด้วยเมื่อปัญหาเกิดขึ้นจึงไม่แปลกใจว่า ทำไมถึงไม่สามารถแก้ไขปัญหา เฉพาะหน้าได้อย่ างทันท่วงที เพราะสืบเนื่องมาจากผลของการคิดน้อยทั้งนั้น

ที่มา s i n e e n o w, m y f r i e n d t h