7 สุขทำได้ ชีวิตดีมีความสุข

การใช้ชีวิตในให้มีความสุขทุกวันนี้เป็นสิ่งที่ทำได้ยากแต่วันนี้เราจะพาคุณไปสร้างความสุขให้ตัวเองกับการใช้ชีวิตติดดิน กับบทความ 7 สุขทำได้ ชีวิตดีมีความสุข ไปดูกันว่าการใช้ชีวิตติดดินให้มีความสุขสามารถทำได้อย่ างไร

1 อยู่อย่ างพอเพียงและเพียงพอรู้จักพอในการใช้ชีวิตที่เป็นอยู่

หัดปลูกพืชผักสวนครัว ไว้ทานเอง เพื่อเป็นการประหยัด ค่าใช้จ่าย แถมยังส่ งเสริม อาชีพเกษตรกรได้ดีอีกด้วย

2 ความโ ก ร ธ ทำให้คนเราไม่หันหน้าคุยกัน เราจึงเลือ ก ไม่โ ก ร ธ ใครนาน ใครทำดี เราก็ดีกลับ ใครไม่ดี ก็อย่ าไปสนใจ ไม่ต้องเข้าไปยุ่ง

3 ลองใช้ของธรรมดา

ไม่ติดหรู ไม่ติดของแบรนด์เนม เคยเที่ยวเมืองนอ ก แล้วชอบซื้ อของแบรนด์เนม ทั้งหมด แต่ตอนนี้ หยุดทั้งหมด เพราะคิดแล้วว่า ของธรรมดาก็ใช้ได้ เหมือนกัน เสียดายเ งิน เสียดายทรัพย ากรโลก

4 ใส่ใจและให้ความสำคัญกับปัจจุบันอย่ าไปยึดติด และคิดมากอยู่กับอ ดีต เพราะอ ดีตก็คืออ ดีต เราไม่สามารถ กลับไปแก้ไข อะไรได้อีกแล้ว

5 ขับรถธรรมดาไม่ได้ขับรถหรูเพราะรู้สึกว่าใจมัน

ไม่ได้ชอบรถธรรมดา ก็ขับไปไหนต่อไหนได้เหมือนกัน ไม่จำเป็นต้องซื้ อรถแพงๆมาขับ

6 ไม่ได้สนใจกับกระแสสังคมในตอนนี้ที่เป็นอยู่ ทุกคน มีเหตุผลของตัวเอง ใส่ใจและโฟกัสที่ตัวเรา อย่ าไปมอง และอย่ าไปเหมือนใคร

7 ไม่ออ กงานที่ไม่สำคัญกับความสุขในระยะย าว เวลาเลิกงาน มักให้ความสำคัญกับครอบครัว และเพื่อนที่สนิทกัน มากๆ มีเพื่อนน้อยแต่คุณภาพแน่นๆ

ที่มา kaeyim, stand-smiling