7 อาหารควรหลีกเลี่ยงย ามท้องว่าง

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้อาหารที่ไม่ควรทานเป็นอย่ างมากเมื่อเวลาที่ท้องเราว่าง กับบทความ 7 อาหารควรหลีกเลี่ยงย ามท้องว่าง ไปดูกันว่ามีอาหารชนิดใดบ้างที่เรานั้นไม่ควรทานย ามท้องว่าง

1 สับปะรด

เป็นผลไม้โปรดของหล า ยคนรสช าติเปรี้ยว ๆ หวาน ๆ กำลังดีเลย วิต ามิน แร่ธาตุมีประโยชน์ต่อร่างกาย แต่ว่าไม่ควรจะทานตอนที่ท้องว่างเพราะว่าจะทำให้เกิดการระคายเคืองต่อ กระเพาะอาหารได้ง่ายมาก ในสับปะรดนั้น มีความเปรี้ยวเป็นกรดอยู่สูงทีเดียว

2 น ม / ถั่วเหลือง

หล า ยคน มักจะเลือ กทานน ม น้ำเต้าหู้ ในตอนเช้าเพราะหวังจะให้อิ่มท้อง แต่ว่าจะทำให้ท้องอื ดได้นะ เพราะว่ามีแป้งอยู่ในนั้น แม้ว่าจะช่วยให้อิ่มนานแต่ก็ทำให้รู้สึกไม่ค่อยสบายตัวนัก ฉะนั้นเลี่ยงเป็นอย่ างอื่นจะดีกว่าหรือทานร่วมกับอาหารอย่ างอื่นด้วย

3 อาหารรสหวาน

หล า ยคนนั้นก็เข้าใจว่าทานของหวานจะช ดเชยพลังงานที่เสียไปได้ ทำให้ห า ยอ่อนล้าแต่ว่ามันไม่เหมาะเลยที่จะทานในตอนท้องว่าง ๆ เพราะจะไปทำให้การดูดซึมโปรตีนต่าง ๆ นั้นลดสมรรถภาพการทำงานลงไป รวมถึงระบบหมุนเวียนเ ลื อ ดและไ ตก็มีปัญหาด้วย

4 มันเทศ

หากเราทาน มันเทศตอนหิวมาก ๆ ท้องว่างจะทำให้เกลือในกระเ พ าะอาหารนั้นเพิ่มปริมาณมากขึ้นและยังมีเอนไซน์ออ กซิไดซ์ที่จะทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออ กไดซ์ในทางเ ดิ นอาหาร พอเราทานเข้าไปจะทำให้เกิดอาการท้องอืด สะอึกได้ง่าย

5 ลูกพลับ

ในลูกพลับนั้นจะมีตัวที่คอยกระตุ้นการหลั่งกรดเกลือในกระเพ าะอาหาร ถ้าหากเราทานตอนท้องว่างจะทำให้แน่นหน้าอ ก คลื่นไส้ อาเจียน และเกิดเป็นแผ ลในกระเพาะอาหารได้ด้วย แถมเวลาจะทานนั้นให้ทานตอนที่ท้องได้ทานอาหารอย่ างอื่นไปแล้วและไม่ควรเกิน 2 ลูก/วัน

6 เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ต ามที่มีแอลกอฮอล์นั้นห้ามทานในตอนท้องว่างเพราะจะไปกระตุ้นเ ยื่ อ บุ กระเ พ า ะอาหาร ทำให้เป็นโ ร ค กระ เพาะ อาหาร อัก เ ส บ ได้ง่าย ๆ แถมยังทำให้เป็นแผ ลในกระเพาะอาหารได้อีกด้วย หรือหนักกว่านั้นคือเกิดอาการภาวะในเลือ ดต่ำ ทำให้เวียนหัว ใจสั่น เหงื่อออ กเยอะ เหงื่อออ กง่ายอีกด้วย

7 วิต ามิน

แม้ว่าจะเป็นตัวเสริมให้ร่างกายนั้นแข็งแรง เป็นย าบำรุงแต่ว่าจะทานตอนท้องว่างไม่ได้ เพราะว่าร่างกายจะไม่มีประสิทธิภาพในการดูดซึมและไม่ได้ป้องกันการระคายเคืองของกระเ พ าะอาหาร เพราะวิต ามินบางตัวมีความเป็นกรด ฉะนั้นควรทานหลังอาหารจะเหมาะมากกว่า

สำหรับคนที่ชอบทางของทั้ง 7 อย่ างนี้ก็สามารถทานได้ปกติ เพียงแค่ให้เลี่ยงการทานตอนที่ท้องว่างเท่านั้นเอง เพราะว่าของบางอย่ างมันก็จะทำให้ระบบทางเดินอาหารมีปัญหาได้ จะทำให้รู้สึกสบายตัว

ที่มา krustory