7 เหตุผลไม่ควรเอาคำพูดคนอื่น มาทำให้เราไม่มีความสุข

หากวันนี้คุณนั้นเป็นคนหนึ่งที่อายุก็เพิ่มขึ้นทุกวัน แต่ก็ยังดำเนินชีวิตในทุกวันด้วยคำพูดของคนอื่น วันนี้เราจุพาคุณไปเรียนรู้การสร้างความสุขและความสำเร็จในชีวิตโดยที่ไม่ต้องไปแคร์คำพูดของคนอื่น กับบทความ 7 เหตุผลไม่ควรเอาคำพูดคนอื่น มาทำให้เราไม่มีความสุข ไปดุกันว่าทำไมชีวิตของเราจึงำม่ควรไปแคร์คำพูดของคนอื่นจนทำให้ชีวิตไม่มีความสุข

1 การกังวลสิ่งที่คนอื่นคิด

หากคุณเป็นกังวลอยู่ตลอ ด เกี่ยวกับสิ่งที่คนอื่นคิดคุณจะไม่มีทางที่จะไป ถึงที่ ที่คุณฝันไว้ได้เลยบางครั้ง คุณก็ต้องทำในสิ่งที่ คนอื่นไม่เห็นด้วย หรือต้องเอาชื่อเสี่ยงของตน ไปเสี่ยงเพื่อจะได้มาซึ่งสิ่งที่คุณต้องการจริงๆ

2 ชีวิตสั้นเกินกว่าที่จะเอาเวลามาใส่ใจเรื่องพวกนี้

คุณมีชีวิตเพียงครั้งเดียว ดังนั้น คุณต้องใช้มันให้คุ้มที่สุด ทำไมต้องไป กังวลเรื่อง ความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยล่ะจริงไหม ทำในสิ่งที่คุณคิดและ ตั้งใจไว้เถอะเพร าะหลังจากที่คุณประสบความสำเร็จ คุณก็อาจจะไม่ได้ เห็นคนเหล่านี้ มาพูดพึมพำให้ฟังอีกต่อไป แล้วก็ได้นะ

3 สิ่งที่ใช่สำหรับคนอื่นอาจจะไม่ใช่สำหรับตัวคุณ

สิ่งสำคัญคือ ต้องเข้าใจว่า ความคิดเห็นของคนเรามักจะขึ้นอยู่กับสิ่ง ที่ทำนั่นแหละ ดังนั้นสิ่งที่ดีที่สุด สำหรับคนอื่นก็อาจเป็นสิ่งที่แย่ที่สุด สำหรับคุณ และสิ่งที่คนอื่น มองว่าไร้ค่า ก็อาจเป็นสิ่งมีค่าสำหรับ อีกคนได้ เราทุกคนล้วน มีคุณค่าและเอกลักษณ์เฉพาะตัว จึงมีแค่เรา เท่านั้นที่รู้ว่าอะไรเหมาะกับตัวเราที่สุด

4 ความคิดของผู้คนเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆ

คนเราเปลี่ยนแปลงไปตลอ ดเวลา นักปรัชญาและนักทฤษฎีบางคน เสนอว่า คนเราอยู่ในสภาวะ ที่เปลี่ยนแปลงอย่ างต่อเนื่องตลอ ดเวลา จนไม่สามารถมี’ตัวตน’ ที่เฉพาะเจาะจงดังนั้น ความคิดและมุมมองของคน จึงเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ นั่นหมายความว่า แม้ว่าตอนนี้บางคนจะไม่ชอบคุณ แต่ไม่นาน พวกเขาก็อาจจะเปลี่ยนความคิดไปก็ได้ เพร าะงั้นความคิดของ คนอื่น ถึงไม่ค่อยสำคัญเท่ากับความคิดที่แน่วแน่ของคุณยังไงล่ะ

5 ผลลัพธ์เกิดกับตัวคุณไม่ใช่คนอื่น

คุณเป็นคนที่ต้องรับผล จากการกระทำและการตัดสินใจของตัวเองตัวอย่ าง เช่น ถ้ามีคนแนะนำ ให้คุณซื้ อหุ้น แต่แล้วหุ้นดันตกจนคุณขา ดทุน มหาศาล คุณนี่แหละที่ต้องอยู่กับความเสียดาย ไม่ใช่ใครอื่น จงจำไว้ว่า เมื่อมีคนแนะนำ หรือสั่งอะไร คุณไม่ใช่พวกเขาหรอ ก ที่ต้องแบกรับความเสี่ยงแต่เป็นคุณเอง ต่างหาก

6 เขาไม่รู้ว่าอะไรดีที่สุดสำหรับคุณ

ตัวคุณเองเท่านั้น ที่จะตอบคำถามเหล่านี้ได้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่ดีที่สุด การที่ เราได้เรียนรู้เองได้เลือ กเอง ได้ตัดสินใจเอง นั่นคือสิ่งที่ตัวคุณลงมือทำ และพร้อมที่จะรับผิดชอบ ต่อผลที่ต ามมาหากล้มเหลว อย่ างน้อย คุณก็ ได้เรียนรู้และได้รับมือ กับสิ่งที่เกิดขึ้น แทนที่จะไปนั่งโทษคนอื่นว่า เป็นเพร าะใคร

7 เป็นไปไม่ได้เลยที่คุณจะทำให้ทุกคนพอใจ

คุณไม่สามารถ ทำให้ทุกคนพอใจได้ตลอ ดเวลา และก็เป็นไปไม่ได้ที่จะ ตอบสนองต่อทุกความคาดหวังของทุกคน ดังนั้น จึงไม่มีประโยชน์อะไร ที่จะอ ดทนฝืนทำอย่ างนั้น เพร าะคนแรกที่คุณควรจะทำให้พึงพอใจ ให้ได้มากที่สุดก็คือตัวคุณเองไงล่ะ ความคิดของคนอื่นๆ อาจกล า ย

เป็นภาระต่อคุณได้ เมื่อคุณหมกมุ่นกับมันจนเกินไป ซึ่งคุณอาจลืมไปแล้ว ก็ได้ว่าตัวเองคิดอย่ างไร ดังนั้น การได้ปลดปล่อยตัวเอง จากความคิด คนอื่นนี่แหละที่ถือเป็นเรื่องที่สำคัญ แม้ว่าอาจต้องใช้เวลาฝึกฝน มาก สักหน่อยแต่หากเมื่อไหร่ ที่คุณทำได้สำเร็จ คุณจะได้เห็นโลกในมุมใหม่ ได้ค้นพบตัวตนของตัวเองและเป็นอิสระ อย่ างที่ไม่เคยเป็น มาก่อนเลยล่ะ

ที่มา create-readingth