8 ข้อคิดนักเรียนหลังมักประสบความสำเร็จ

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปเรียนรู้ข้อคิดการใช้ชีวิตของเด็กนักเรียนหลังที่เติบโตเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิต กับบทความ 8 ข้อคิดนักเรียนหลังมักประสบความสำเร็จ ไปดูกันว่ามีเหตุผลอะไรบ้างที่ผลักดันให้เด็กหลังห้องเป็นคนที่มั่งคั่งในชีวิต

หากเราลองมองย้ อนกลับไปในวัยเรียน เห็นตัวเองเป็นอย่ างไร บ้างอาจเกเร ไม่ค่อยชอบเข้าเรียน หนีไปเล่นเกมบ้าง อาจตั้งใจเรียน เพื่อเตรียมสอบเข้ามหาวิทย าลัยที่ตัวเองหวัง แต่เชื่อแน่ว่า เ ด็กตั้งใจเรียนนั่งอยู่หน้าห้อง คงเป็นส่วนน้อยแน่นอน ส่วนเ ด็กหลังห้องแบบเราๆ แล้ว เรื่องเรียนถือเป็นปัจจัยรองอย่ างช่วยไม่ได้ ซึ่งมีคำเฉพาะสำหรับใช้เรียกนักเรียนกลุ่มนี้ว่า คนเรียนไม่เก่งนี่เอง

1 พวกเขามีคำจำกัดความของคำว่าความสำเร็จเป็นของตัวเอง

คนเรียนไม่เก่งมักรู้ว่า ความสำเร็จของพวกเขา ไม่ได้มาจากการที่ไ ด้เกรดเอในห้องเรียน เพราะเ ด็กเหล่านี้รู้ว่า ความสำเร็จมักเกิดมาจ ากการสั่งสมประสบการณ์ ที่เกิดขึ้นภายนอ กมากกว่า และพวกเขาไม่สนใจว่า คนอื่นจะคิดอย่ างไร เพราะพวกเขามีหนทางที่เข าได้เลือ กไว้ในใจอยู่แล้ว

2 พวกเขามักจะเรียนรู้โดยตรงมากกว่า

คนเรียนไม่เก่ง มีความคิดว่า การที่จะต้องเรียนรู้อะไรสักเรื่องหนึ่ง การที่พาตัวเองไปเรียนรู้กับมันโดยตรง ถือเป็นสิ่งสำคัญ นี่เองเป็นเหตุผลว่า เมื่อเ ด็กเหล่านี้สนใจอะไร พวกเขาก็จะทุ่มเทตัวเข าต่อ การเรียนรู้สิ่งนั้นสุดตัว อีกทั้งพวกเขามักกำหนดทิศทางก ารเรียนรู้ในแบบของพวกเขาเอง โดยไม่ต้องการคำตอบ สูตรสำเร็จจากผู้อื่น แต่พวกเขาจะมีวิธีก ารเรียนรู้ในแบบของตัวเอง

3 พวกเขามักเป็นคนช่างฝัน

ในบรรย ากาศห้องเรียน ขณะที่เหล่าเ ด็กเรียนทั้งหล า ยตั้งใจเรียนอยู่ คนเรียนไม่เก่งมักมองออ กไปนอ กหน้าต่าง มองดูท้องฟ้า และเมฆ และจินตน าการสิ่งต่างๆ ไปเรื่อยเปื่อย เ ด็กเหล่านี้มักเป็นเ ด็กที่ช่างฝัน ชอบจินตนาก ารนอ กกรอบ พวกเขามักจะจินตนาการไ ปถึงการทำงานในชีวิตจริง ดังนั้นเมื่อพวกเขาเรียนแล้ว และมีอิสระ ทำให้พวกเขาทุ่มเททุกอย่ าง เพื่อสร้างความฝันที่เขามักว าดไว้ให้เป็นจริงนั่นเอง

4 พวกเขามักมีเรื่องใหญ่กว่าที่ต้องกังวล

น่าแปลกที่มีผลก ารยืนยันที่น่าสนใจว่า หากเราตั้งใจเรียน มากเกินไป จะทำให้เราไม่มีเวล าคิดถึงอนาคตอย่ างจริงจัง นี่เองเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้คนเรียนไม่เก่ง มักประสบความสำเร็ จในชีวิตหลังการเรียนจบ เพราะเ ด็กเหล่านี้คอยเฝ้ารอ และคิดมาตลอ ดถึงชีวิ ตหลังการเรียนจบ ว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่พวกเข าจะได้ใช้ชีวิตที่แท้จริง

5 พวกเขามักไม่พย าย ามประจบประแจงผู้บังคับบัญช า

คนเรียนไม่เก่ง มักไม่เคยมีพฤติกร รมประจบประแจง หรือคอยเอาใจอาจ ารย์ของพวกเขา พวกเขาจะเคารพรักครูของพวกเขา แต่จะไม่ได้ต้องทำต าม หรือเชื่อในทุกสิ่งที่ครูของพวกเขาพูด เพราะเ ด็กเหล่านี้ไม่เชื่อว่า การที่ทำทุกสิ่งต ามที่ครูสั่ง จะเป็นหนทางเดียวที่จะนำพ าเขาไปสู่ความสำเร็จ ในการดำเนินชีวิตในอนาคต โดยพวกเขามักมีความคิดว่า ความก้าวหน้าในอนาคต คือสิ่งที่พวกเขาจำเป็นต้องสร้างขึ้นเอง

6 พวกเขาตั้งคำถามเกี่ยวกับระบบการศึกษา

คนเรียนไม่เก่ง จะไม่ค่อยเชื่อมั่นในระบบการศึกษ าที่ตีกรอบอยู่ภายในห้องเรียน พวกเขาเชื่อในการเรียนรู้ที่อยู่ภ ายนอ กมากกว่า เพราะรู้ว่าการเรียนรู้สามาร ถเกิดขึ้นได้ในทุกสถานการณ์ อีกทั้งยังไม่กลัวที่จะท้าทายตัวเอง แม้การท้าทายไปสู่หนทางนั้น อาจอึดอัดจากการค้านส ายต าของบุคคลอื่น แต่คนเรียนไม่เก่งรู้ว่า มันก็อึดอัดน้อยกว่าที่จ ะต้องเดินไปในหนทางที่ผิดพลาด และไม่ใช่ตัวเอง

7 พวกเขารู้วิธีจะยกระดับความสามารถของผู้อื่น

ในขณะที่เหล่าบรรดาเ ด็กเรียนกำลังตั้งใจเรียน และเคร่งเครียดกับการสอบ เหล่าคนเรียนไม่เก่งใช้เวลาเหล่านั้น ไปกับการสร้างกองทั พของพวกเขาเอง โดยเขาจะใช้เวลาในช่วงเวลานี้ ในการสร้างคอนเน็คชั่นให้ม ากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพราะพวกเขารู้ว่ าชีวิตหลังการเรียนจบ เจ้าตัวความสัมพันธ์ระหว่ างบุคคลอื่นนี้แหละ ที่จะเป็นใบเบิกทางให้เข าสามารถมีลู่ทางต่างๆ ได้

8 พวกเขาไม่ยอมเป็นผู้ติดต ามใคร

พวกเขามักไม่ค่อยชอบเดินต ามเส้นทางของใคร โดยเ ด็กเหล่านี้ไม่เชื่อว่า การที่ชีวิตของพวกเขาต้องไ ปคอยเดินต ามบุคคลที่คนอื่นต่างคิดว่า เป็นแบบแผน จะเป็นหนทางที่ถูกต้อง อีกทั้งพวกเขายังไ ม่ชอบให้ใครมาบอ กว่า พวกเขาต้องใช้ชีวิตอย่ างไร เพราะคนเรียนไม่เก่ง จะมีวิธีการดำเนินชีวิตใ นแบบของพวกเขาเอง

เป็นอย่ างไรกันบ้าง มีใครเป็นคนเรียนไม่เก่งกันบ้างรึเปล่า เชื่อว่าคงมีอีกหล า ยคนที่จบการศึกษามาแล้วตอนนี้ และกำลังพย าย ามสุดวิถีทางในการไล่ล่ าความฝันให้เป็นจริงอยู่ เราเชื่อว่าความทุ่มเท ถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ที่จะช่วยให้คุณไปถึงฝั่งฝันได้ ดังนั้นอย่ าท้อ จงสู้ไปเพื่อความฝัน เพราะเมื่อไหร่ที่เร าหยุดแล้วล้มเหลว นั่นคือวิธีเดียวที่จะยอมให้คำพูดของเหล่ าครูบาอาจารย์ที่เคยดูถูกไว้เป็นจริง แบบนั้นเราจะยอมเหรอ

ที่มา forlifeth, horoscopedaily99