8 คติการใช้ชีวิตติดดินของผู้หญิงใจสวย

วันนี้เราจะพาคุณไปดูผู้หญิงใช้ชีวิตติดดิน แต่ข้างในใจเธอสวยมาก จนเปล่งประกายออ กมาภายนอ กให้คนอื่นๆ ได้รับรู้ วันนี้เราก็อย ากที่จะแนะนำคุณเกี่ยวกับ 8 คติการใช้ชีวิตติดดินของผู้หญิงใจสวย ไปดุกันว่าผู้หญิงแบบไหน ที่มักใช้ชีวิตติดดิน และจิตใจก็ยังสวยงาม

1 ไม่ได้สนใจกับ ก ร ะ แ ส สังคมในตอนนี้ ที่เป็นอยู่ เราทุกๆ คนมีเหตุผลของตัวเองเสมอจง ใส่ใจ และโฟกัสที่ตัวเรา อย่ าไปมองและอย่ าไปเหมือนใครเขา

2 ใส่ใจและให้ความสำคัญกับปัจจุบันที่เป็นอยู่ อย่ าไปยึดติด และคิดมากอยู่กับอะไรที่ผ่าน มาแล้ว เพราะอดีตก็ คือ อดีตเราไม่สามารถกลับไปแก้ไขอะไรได้แล้ว

3 จงอยู่อย่ างพอเพียง และเพียงพอ พอในการใช้ชีวิตที่เป็นอยู่ ปลูกพืชผักสวนครัวไว้ทานเอง เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย และยังสามารถ ส่ งเสริมอาชีพเกษตรกร ได้ดีอีกด้วยนะ

4 ใช้แต่ของธรรมดาๆ ไม่ติดหรู ไม่ติดของแบรนด์เน ม เคยเที่ย วเมืองนอ ก แล้วชอบซื้ อของแบรนด์เน มทั้งหมด แต่ตอนนี้หยุดทั้งหมดแล้ว เพราะคิดว่า ของธรรมดาๆ มันก็ใช้ได้เหมื อนกัน เสี ยดายเงิน เสี ยดายทรัพย ากรโลก

5 แต่งหน้าน้อยลงมาก รู้แล้วว่าการแต่งหน้าเยอะ แล้วจะดูแก่ และยังประหยัดเงิน ในการซื้ อเครื่องสำอ างได้เยอะมากเลยล่ะ

6 ไม่ออ กงาน ที่ไม่สำคัญ กับความสุขในระยะย าว เมื่อเลิกงานมักให้ความสำคัญกับครอบครัว ของเราเอง และเพื่อนที่สนิทกัน มากๆ ถึงจะมีเพื่อนน้อย แต่คุณภาพนะ

7 ไม่ได้ขับรถหรู ขับรถธรรมดา เพราะ รู้สึกว่าใจมันไม่ได้ชอบ รถธรรมดาก็ขับไปไหนต่อไหน ได้เช่นกัน ไม่จำเป็นต้องซื้ อ รถแพงๆ มาขับหรอ ก

8 ความโก ร ธ ทำให้คนเรา ไม่หันหน้าคุยกัน เราจึงเลือ กไม่โก ร ธ ใครนานๆใครทำดีกับเรา เราก็ดีกลับ ใคร ไม่ดี ก็อย่ าไปใส่ใจ ไม่ต้องเข้าไปยุ่ง

ที่มา doungrasi