8 นิสัยคนติดดิน อยู่ที่ไหนก็ไม่มีวันลำบาก

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้ลักษณะนิสัยของคนติดที่ไม่มีวันลำบาก แม้จะอยู่ในที่ลำบากก็ต าม กับบทความ 8 นิสัยคนติดดิน อยู่ที่ไหนก็ไม่มีวันลำบาก ไปดูกันว่าคนที่อยู่ที่ไหนก็ได้นั้นจะมีนิสัยอย่ างไรติดตัว

1 แต่งหน้าน้อยลงกว่าเมื่อก่อนวันนี้รู้แล้วว่า…การแต่งหน้าเยอะแล้วจะดูแก่

แล้วมันยังประหยัดเงินในการซื้ อเครื่องสำอางได้เยอะมากเลยล่ะ มีเงินไปทำอย่ างอื่นได้ด้วย

2 ไม่ออ กงานที่ไม่สำคัญกับความสุข ในระยะย าวของตัวเอง

พอเลิกงาน มักให้ความสำคัญกับครอบครัวของเราเองก่อน และเพื่อนที่สนิทกัน มากๆ แม้มีเพื่อนน้อยแต่คุณภาพ

3 จงใช้ชีวิตอยู่อย่ างพอเพียงเพียงพอพอในการใช้ชีวิตที่เป็นอยู่

ณ ปัจจุบัน ปลูกพืชผักสวนครัวทานเองเพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย แล้วยังสามารถ ส่ งเสริมอาชีพเกษตรกรได้ดีอีกด้วยมีแต่ข้อ ดีนะ!

4 ไม่ได้สนใจกับกระแสสังคมณตอนนี้ที่เป็นอยู่นี้ เราทุกๆ คน

มีเหตุผลของตัวเองกันทั้งนั้นแต่จงใส่ใจ และโฟกัสที่ตัวเรา ไม่ต้องไปมองหรืออย่ าไปเหมือนใครเขาเลยเป็นตัวเองดีกว่า

5 ไม่ติดหรูใช้แต่ของธรรมดาๆไม่ติดของแบรนด์เนม

แต่ก่อนเที่ยวเมืองนอ ก แล้วมักซื้ อของแบรนด์เนมทั้งหมด แต่เวลานี้หยุดทั้งหมดแล้ว เพราะคิดว่าของธรรมดาๆมันก็ใช้ได้ ไม่ต่างกันเลย เสียดายเงิน เสียดายทรัพย ากรโลกที่ใช้จ่ายไป

6 ไม่ได้ขับรถหรูแต่ขับรถธรรมดาเพราะรู้สึกว่าใจมันชอบรถธรรมดา

ก็ขับไปไหนต่อไหนได้เหมือนกัน ไม่จำเป็นต้องซื้ อรถแพงๆ มาขับอวดใครเขาหรอ ก

7 ความโ ก ร ธทำให้คนเราไม่คุยกันดีๆ เราจึงเลือ กไม่โ ก ร ธใครนานๆ

ใครทำดีกับเรา เราก็ดีกลับไปใครไม่ดีก็อย่ าไปใส่ใจ ปล่อยเขาไปต ามทางของเขา

8 เมื่อชีวิต ผ่านอะไรมามากแล้วจงใส่ใจ และให้ความสำคัญกับปัจจุบัน

ที่เป็นอยู่ไม่ไปยึดติด หรือคิดมาก กังวลไม่อยู่กับอะไรที่ผ่าน มา แล้วอ ดีตมันก็คืออ ดีต เราไม่สามารถกลับไปแก้ไข อะไรได้เลย สนใจแค่กินอยู่ให้มีสุขก็พอ ชีวิตไม่มีอะไร ย ากเกินทำความเข้าใจ

หลักการใช้ชีวิต แบบเรียบง่าย ที่ต้องเรียนรู้ไว้.. ในท้ายที่สุดแล้ว คุณก็แค่ดำเนินชีวิต ด้วยการเป็นตัวของตัวเอง ทำตัวเองและคนรอบข้างให้มีความสุขก็พอ

ที่มา t a m n a n n a, y i n d e e y i n d e e