8 ลักษณะสามี ที่ใครได้ไป ถือว่า มีบุญวาสนาที่สุด

วันนี้เราจะพาคุณไปดูลักษณะของสามีที่สาวๆ หล า ยๆ คนนั้นอย ากที่จะได้มาเป็นสามีในชีวิตจริง กับ 8 ลักษณะสามี ที่ใครได้ไป ถือว่า มีบุญวาสนาที่สุด ไปดูกันว่าสามีในฝันของสาวๆ นั้นมีลักษณะอย่ า งไร บ้าง

บางครั้งสาวๆ ก็อาจเกิดความสงสัย กันขึ้น มาว่าช ายหนุ่มที่อยู่เคียงข้าง เ รานั้นเขาจะรักเราจริงหรือเปล่า? จนคุณอาจจะพย าย ามใช้วิธีการร้อยแปดพันเก้าในการพิ สู จ น์ ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นแต่วันนี้เราจะมาพูด ถึงวิธีที่ง่ายมากๆ ด้วยการสังเกตกับ 8 สัญญาณ ที่จะสามารถบอ กคุณได้ว่าแฟนหนุ่มเขารักคุณจริงๆ นะ จะมีอะไรบ้าง เราลองไปดูกันเลย

1 เขาให้คุณ เป็นอันดับแรก

เขามักจะตั ด สินใจทำในสิ่งที่คุณต้องการซึ่งนั่นไม่ใช่เพราะว่าเขาแค่อย ากใช้เวลาร่วมกันเพียง อย่ างเดียวแต่เขามองว่ามันคือ การเป็นส่วนหนึ่งของกันและกันในตอนนี้และวันข้างหน้าคุณเปรียบ ได้กับคนที่ใกล้ชิดกับเขามาก เขาจะพิ จ า ร ณ า ความสนใจของคุณไปพร้อมๆ กับของตัวเอง

2 เขาฟังคุณ มากกว่าที่จะพูด

ผู้ช ายมักจะพูดถึงเรื่อง ของตัวเองหรือความสำเร็จ ที่เคยได้รับแต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่ควร เกิดขึ้นในตอนที่พวกเขา มีความรักเพราะ รักแท้จะทำให้พวกเขาเกิด ความสนใจในตัวอีกฝ่ายและเห็นอ กเห็นใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เล็กน้อย มากขนาดไหนก็ต า มพวกเขาจึงจะรับฟังสาวๆ ข้างกายอย่ างตั้งใจและถามเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ อยู่เสมอ

3 เขาใส่ใจเพื่อน และครอบครัวของคุณ

หนุ่มที่รักคุณจริง จะต้องใส่ใจในเรื่อง ของครอบครัวและเพื่อนๆ ของคุณ เพราะเขาได้กล า ยเป็นส่วนหนึ่ง ในชีวิตคุณไปแล้วซึ่งแม้ว่าเขา อาจจะไม่ได้ชอบหรือเคารพคนเหล่านั้น แต่เขาก็จะไม่มาคอยกีดกันคุณออ ก จากสังคมที่มีแต่เขาพร้อมที่จะเข้าไปช่วยเสมอทุกครั้งที่คุณต้องการ

4 เขาจะไม่ ผ ลั ก คุณออ ก จากบทสนทนาหรือ การโต้ เ ถี ย ง

คุณอาจเคยได้ยิน ประโยคว่า ‘หยุดเลย ผมจัดการตรงนี้เองได้’ นั่นเป็นสิ่งที่คุณจะไม่ได้ยินจากปาก ของช ายที่รักคุณจากใจเพราะ เขาจะปฏิบัติกับคุณให้เท่าเทียมกับตัวเอง อีกทั้งเขายังจะมอบโอ กาส ให้คุณได้แสดงความคิดเห็นอยู่เสมอ

5 เขาภูมิใจในความสำเร็จของคุณ และมักจะเอาไปพูดกับคนอื่นๆ อยู่บ่อยครั้ง

ผู้ช ายจำนวน มาก ไม่ชอบเห็นแฟนสาวของตัวเอง ประสบความสำเร็จยิ่งถ้าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ตัวเอง ทำไม่ได้ด้วยแล้วแต่ผู้ช ายที่รักคุณจริง จะมองว่าคุณคือส่วนหนึ่งของเขา เขาจึงรู้สึกดีใจอยู่เสมอ ที่ได้เห็นความสำเร็จของคุณ และชอบที่ได้อวดเรื่องนี้กับเพื่อนๆ ของเขา

6 เขารู้สึกยินดีในความเป็นคุณ และคอยให้กำลังใจอยู่เสมอ

ช ายที่รักจริง จะทำให้คุณรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนพิเศษสำคัญ และมีคุณค่าเวลาที่อยู่ด้วยกัน เพราะสาวๆ จะได้ยินคำพูดที่ช่วยสนั บ ส นุ น พวกเธออยู่ตลอ ดทำให้เธอเข้าใจว่าความพย าย ามของตัวเองเป็นเรื่อง ที่น่ายินดีมากขนาดไหนและ สิ่งนี้ก็จะยังคงเกิดขึ้นแม้ว่าจะแต่งงานกันไปแล้วก็ต าม

7 เข า ยอมที่จะเป็นฝ่ายถอย แม้ว่าคุณจะไม่ได้ร้องขอ

ความสั ม พั น ธ์ คือสิ่งที่เกิดขึ้นจากการประนีประนอม บางครั้งเราก็อาจต้องสละบางอย่ างไปเพื่อ รั ก ษ า มันเอาไว้ซึ่งถ้าหากความสัม พั น ธ์ ที่ไม่ได้มีความรักให้กันก็จะเกิดแรงก ด ดั น ขึ้น มาจากฝ่ายใด ฝ่ายหนึ่งแต่ถ้าผู้ช ายคนไหน รักคุณจริง ฃเขาก็พร้อมที่จะเสียสละ บางสิ่งบางอย่ างเพื่อคนที่เขารัก

8 เขาเคารพและ ยอมรับความคิดเห็นของคุณ แม้เขาจะไม่เห็นด้วย

มันไม่ใช่เรื่อง ที่ว่าใครผิดใครถูกเพราะถ้าเขารักคุณจริงเขา ก็พร้อมที่จะทำความเข้าใจและเปิดรับ ความคิดเห็นของคุณอยู่ตลอ ดเวลาแม้ว่า เขาจะไม่ได้เห็นด้วยกับสิ่งๆ นั้นก็ต าม

อ่ า นดูแล้วเพื่อนๆ ก็ลองเอาไปสังเกตหนุ่มข้างกายของตัวเองได้นะ แต่ก็อย่ าลืมว่าความรัก คือสิ่งที่เกิดขึ้นจากคนสองคนเพราะ ฉะนั้นสิ่งที่จะ ตั ด สินได้ดีที่สุดก็คือ การใช้เวลาและ การ ตั ด สินของหัวใจคุณเอง

ที่มา : kapook999