8 วิ ธีดูทองคำแท้เบื้องต้น ทำได้เองด้วยตัวเอง

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการตรวจสอบทองคำแท้ และทองคำปลอมว่าจะมีลักษณะที่แตกต่างกันอย่ างไร เพราะช่วงนี้ร า ค าทองคำนั้นได้พุงขึ้นสูงมาก กับบทความ 8 วิ ธีดูทองคำแท้เบื้องต้น ทำได้เองด้วยตัวเอง ไปดูกันว่าเราจะต้องทดสอบเบื้องต้นอย่ างไร เพื่อไม่ให้เรานั้นถูกมิจฉาชีพหลอ กได้

1 การชั่งน้ำหนัก

วิ ธี นี้ถ้าไม่มีเครื่องชั่งก็ต้องมีทองคำแท้อีกชิ้นหนึ่งไว้เทียบกัน เพราะทองคำแท้ไม่ว่าจะเส้นใหญ่หรือเส้นเล็ก ถ้าน้ำหนัก 1 บาท ก็จะมีน้ำหนักเท่ากันเสมอ น้ำหนักของทองรูปพรรณความ บ ริ สุ ท ธิ์ 96.5% ( 23k ) แต่ละขนาดเอาไว้ โดยคุณสามารถทดสอบได้ผ่านน้ำหนักมาตรฐานดังนี้

ทองครึ่งสลึง หนัก 1.89 – 1.9 กรัม

ทอง 1 สลึง หนัก 3.79 – 3.8 กรัม

ทอง 2 สลึง หนัก 7.58 – 7.6 กรัม

ทอง 3 สลึง หนัก 11.37 – 11.4 กรัม

ทอง 1 บาท หนัก 15.16 – 15.2 กรัม

ทอง 2 บาท หนัก 30.32 – 30.4 กรัม

2 ดูจากขนาดของทอง

วิ ธี นี้ต้องใช้การสังเกตให้ดี ต้องรู้ว่าทองคำหนัก 1 บาท หรือ 2 บาทนั้น ควรมีขนาดแค่ไหน น้ำหนักกับขนาดต้องสอ ดคล้องกัน ถ้าบอ กหนัก 1 บาทแต่มีขนาดใหญ่มากก็ให้ระวังไว้เลยว่าอาจเป็นทองปลอมได้

3 หยดด้วยน้ำกรดไนตริก

ทองคำแท้เมื่อหยดด้วยกรดไนตริก จะไม่เกิดปฏิกิริย า ไม่เปลี่ยนสี หรือหลอมละล าย แต่ถ้าทองคำนั้น มีโลหะอื่นผสม เช่น ทองแดง ก็จะละล ายไปอย่ างเห็นได้ชัดเจน วิ ธี นี้คงต้องทำที่ร้านทองเพราะกรดไนตริก หาซื้ อไม่ได้ต ามร้านค้าทั่วไป

4 แม่เหล็ก

ถ้าใช้แม่เหล็กแล้วดูดติดทันทีทองเส้นนั้นเป็นทองปลอมแน่นอนเพราะใส่เหล็กในปริมาณมาก แต่ถ้าเป็นทองคำแท้แม่เหล็กจะดูดไม่ติด

5 ดูจากรอยต่อหรือจุดที่ทองเสียดสีกัน

วิ ธี นี้สามารถใช้แว่นขย ายดูต ามรอยต่อหรือจุดเสียดสี ถ้าเป็นทองคำแท้จะไม่มีรอยถลอ ก ลอ ก หรือเปลี่ยนสี แต่ถ้าเป็นทองคำชุบหรือทองปลอม ต ามรอยต่อเหล่านี้จะเกิดการลอ กหรือถลอ ก

6 ทดสอบโดยการกัด

ทองคำแท้จะมีความแข็งไม่มาก ถ้ากัดก็จะเกิดรอยบุ๋มเห็นได้ชัด แต่ถ้าเป็นทองปลอม ทองผสมเหล็กหรือทองแดง หรือทองชุบ จะแข็งมาก กัดแล้วไม่เกิดรอยบุ๋ม

7 โยนลงบนกระจก

ทองคำเป็นโลหะที่มีเนื้อนุ่ม ไม่แข็งเหมือนเหล็กหรือทองแดง ถ้าโยนไปกระทบกับกระจกจะได้ยินเสียงกระทบกันแบบนุ่มๆ ไม่มีเสียงแหลม ดัง แต่ถ้าเป็นทองปลอมเสียงจะดังแก๊งๆอย่ างชัดเจน

8 การสำรวจตราประทับ

ใช้แว่นขย ายส่องดูต ามข้อหรือห่วงของทอง ทองแท้ทั่วไปจะมีการตีตราร้านไว้อย่ างชัดเจนเพื่อเป็นการการันตี บอ กแหล่งที่มา หรือมีการตอ กตัวเลขบอ กความ บ ริ สุ ท ธิ์ ของทองไว้ด้วยเช่น 14k 18k 22k 24k ถ้าตรานั้นเบลอๆไม่ชัดเจนก็ให้ระวังไว้ก่อนว่าอาจเป็นของปลอม ให้หลีกเลี่ยงการซื้ อ

นี่คือ 8 วิ ธี ดูทองคำแท้ เพื่อป้องกันความเสี่ยงในเบื้อต้น อย่ างไรก็ดีการซื้ อทองคำจากร้านทองที่เชื่อถือได้ก็เป็น วิ ธี ที่ดีที่สุด แต่ถ้ามีคนเอามารับจำนำหรือรับซื้ อทองคำจากใคร ควรนำไปให้ร้านทองตรวจสอบก่อนตัดสินใจเสมอ

เกร็ดความรู้

ทำความรู้จักทองคำประเภทต่างๆ

ทองคำแท้ หมายถึงทองคำที่มีเปอร์เซ็นต์ความ บ ริ สุ ท ธิ์ สูง ได้แก่ 96.5% ( 23k ) และ 99.9% ( 24k ) หรือมีธาตุอื่นๆ เจือปนในขั้นตอนการผลิตไม่เกิน 3.5%

ทองคำเปอร์เซ็นต์ต่ำ หรือที่รู้จักกันในชื่อ ทองเค ทองเขียว หมายถึงทองที่มีเปอร์เซ็นต์ความ บ ริ สุ ท ธิ์ ต่ำกว่า 96.5% ลงไป หรือมีธาตุอื่นๆ ผสมเกินกว่า 3.5% ทำให้มีความแข็งแรงทนทาน มากกว่าทองคำแท้ และสามารถออ กแบบได้หลากหล ายดีไซน์มากกว่า รวมไปถึงการตกแต่งสีเป็น Pink Gold หรือ Yellow Gold

ทองคำปลอม ในที่นี้หมายถึงทองที่ไม่ได้มีส่วนผสมของทองคำแท้อยู่เลย โดยอาจใช้โลหะอื่นๆ ชุบทองแค่เพียงภายนอ กเท่านั้น ภายในอาจเป็นทองเหลืองเหลืองอลูมิเนียม

เนื้อหาบางส่วนจาก www.aagold-th.com/article/107/ และ www.ngerntidlor.com/th/article/lifeรtyle/5-ways-fake-gold-different-real-gold.html

ที่มา parinyacheewit