8 สิ่งที่ควรทำ ช่วยให้ชีวิตดีขึ้น เงินทองไหลมา

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้สิ่งที่ทำแล้วช่วยให้ชีวิตของเรานั้นดีขึ้นในทุกๆ วัน ช่วยให้เงินทองไหลมาเทมา กับบทความ 8 สิ่งที่ควรทำ ช่วยให้ชีวิตดีขึ้น เงินทองไหลมา ไปดูกันว่าจะต้องทำอสิ่งใดบ้าง เพื่อให้ชีวิตของเรานั้นเจริญก้าวหน้า

ชีวิตมีในช่วงขึ้นและลง ไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้ว่าอนาคตในวันข้างหน้าของเรานั้นจะเป็นอย่ างไร วิธีการที่จะทำให้ชีวิตดีขึ้นได้ วันนี้จะมาพูดถึงในเรื่องของความเชื่อเป็นในสิ่งที่เรามีทำแล้วก็จะให้ผลที่ดี เป็นความเชื่อส่วนบุคคล เอาไว้ทำกันดู เราก็จะพบว่าชีวิตเปลี่ยนไป เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น จะทำให้มีความเจริญยิ่งขึ้นในทุกๆด้านของชีวิต เรื่องที่ไม่ดี ก็จะกลับกล า ยมาเป็นเรื่องที่ดี ปัญหาต่างๆที่เข้ามาก็จะเบาลง

1 ห้องครัว

ในส่วนของห้องครัวเป็นขุมท รั พ ย์ของบ้ า น การจัดวางข้าวของให้เป็นระเบียบเรียบร้อยการดูแลในเรื่องของความสะอาด ไม่ปล่อยให้ห้องครัวมีความส ก ป ร ก หรือหากปล่อยทิ้งเอาไว้แบบไม่ดูแลทำความสะอาด จะเป็นการ อั บ โชคเงินทอง ที่หามาได้ ก็จะเก็บเอาไว้ไม่อยู่ จะมีทางออ กอยู่เสมอ

2 เตียงนอน ที่นอน

สิ่งสำคัญของห้องนอน เตียงนอน ที่นอน ที่จะต้องดูกันเอาไว้ การจัดวางหัวเตียงนอนชนกับผนังห้องน้ำนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำ เพราะจะทำให้มีความ อั บ โชคเกิดขึ้นได้ และอย่ าตั้งในส่วนของเตียงนอนหั่นปล า ยเ ท้ าตรงกับประตูทางเข้าออ ก ความเชื่อว่ากันว่าจะทำให้ฝั น ร้ า ยไม่มีโชคโชคไม่ดีเข้าหา

3 การจัดหิ้งพระ

การจัดวางหิ้งพระสิ่ง ศักดิ์ สิทธิ์ทั้งหล า ยที่ทุกท่านได้เคารพและบูช า ย ก ย่อง ควรที่จะมีการกราบไหว้และทำความสะอาดอยู่เสมออย่ างเป็นประจำ ดอ กไม้พวงมาลัยเปลี่ยนอยู่ประจำ ถวายน้ำทำความสะอาด ค่อยเช็ดฝุ่นให้สะอาดดี เปลี่ยนน้ำสะอาดอยู่บ่อยๆ ไม่ควรปล่อยให้ฝุ่นเกาะอยู่แบบนั้น จะนำพาซึ่งโ ช ค ไ ม่ดีมาให้

4 พระ สิ ว ลี

พระสิ ว ลีเป็นพระที่มีความดังในด้านของโชค ล า ภ หากท่านใดได้มีโอกาสดีๆก็หาเวลาไปกราบไหว้พระ สิ ว ลี มีความเชื่อ กันว่าในการกราบไหว้บูช านั้น และขอพรในสิ่งที่ต้องการ จะทำให้ชีวิตดีขึ้นในทันต า และยังมีโชคที่ติดตัว ชีวิตจะพบแต่ความเจริญและก้าวหน้าจะมั่งมี เงินทองเข้ามา

5 ตะกร้าไข่และส้ม

ตะกร้าไม้ใส่ผลไม้ส้มเอาไว้อยู่ในตะกร้า ไข่ไก่เอาไว้อยู่ในตะกร้า แล้ววางไว้บนโต๊ะทานข้าวหรือวางไว้ในห้องครัว เป็นการเสริมความอุดมสมบูรณ์ ให้มีกิน มีใช้อย่ างไม่อ ด จะทำให้รับโชครับเงินทองเข้ามา

6 ทำบุญ โ ล ง

หากท่านใดที่ยังไม่เคยได้ทำบุญด้วยการถวาย โ ล ง จะแนะนำกันเลยว่าให้หาเวลาว่างไปถวายทำให้กับผู้ที่ไร้ญาติ การถวาย โ ล งเป็นการเสริมโชคช ะ ต า ชีวิตของตัวเราเองให้ดียิ่งขึ้นไป มีการใช้ชีวิตที่ดี เป็นการสร้างบุญสะสมบุญที่ดี ให้กับตัวเอง

7 สวมใส่แหวน

การเลือ กสวมใส่แหวนให้ถูกโฉลกต ามวันเกิดและต ามเดือนเกิดของตัวเอง จะเป็นตัวช่วยในการเสริมโชคเสริมบุญบารมี เสริมสิ่งที่ดีเข้ามาหา เลือ กใส่เป็นแบบชนิดใดเป็นสีอะไร เลือ กให้ถูกต ามวัน

8 ใส่เงิน ไว้ในกระเป๋าเงิน

กระเป๋าใบใหม่ ซื้ อมาแล้วไม่ว่าจะเป็นเนื่องในวันสำคัญอะไรก็ต าม แต่แนะนำกันว่าให้ใส่เงินเอาไว้กระเป๋า 90 หรือ 900 บาทเอาไว้อยู่ในกระเป๋าเลย 1 คืน เพื่อเป็นการเสริมโชคเสริมลาภ เพิ่มความเป็น ม ง ค ล ให้กับกระเป๋าตังค์ จะช่วยเรียกเงินทองเข้ามาจะมีเงินเก็บที่มากขึ้น เป็นความเชื่อของคนโบราณ

ที่มา hostingrc