8 หลักคิดสร้างพลังบวกให้ตัวเองได้เป็นคนใหม่ในทุกวัน

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้หลักคิดที่จะเพิ่มพลังบวกให้เราได้ทุกๆ วัน กับบทความ 8 หลักคิดสร้างพลังบวกให้ตัวเองได้เป็นคนใหม่ในทุกวัน ไปดูกันว่าการคิดบวกในทุกวันจะช่วยทำให้ชีวิตของเรานั้นเปลี่ยนแปลงได้อย่ างไร

1 คิดอย่ างมีเหตุผล ไตร่ตรองให้รอบคอบ อย่ าเชื่ออะไรง่าย ๆ แล้วเก็บมากังวลใจ ควรตรวจสอบหาข้อเท็จจริงก่อนตัดสินใจ

2 คิดหล าย แง่มุมให้ลองคิดหล าย ๆ ด้าน การใช้ความคิดมองเพียงด้านเดียว จะทำให้ใจเป็นทุ ก ข์ และควรหัดคิดในมุมมองของคนอื่นบ้าง

3 คิดแต่เรื่องดี ๆ การคิดแต่เรื่อง ร้ า ย ๆ หรือเรื่องที่ล้มเหลว หรือสร้างความผิดหวัง จะทำให้เราทุ ก ข์ใจ ควรคิดเรื่องดี ๆ ให้มากขึ้น เช่น คิดถึงประสบการณ์ที่ทำแล้วประสบความสำเร็จ เป็นต้น

4 คิดถึงคนอื่นเปิดใจให้กว้าง อย่ า ห ม ก มุ่ น อยู่แต่กับตัวเอง ควรรับรู้ความเป็นไปของผู้อื่น จะทำให้เราพบว่าปัญหาของเราเล็กน้อย เมื่อเทียบกับผู้อื่น

5 รู้จักให้อภั ยตัวเอง และผู้อื่น เราทุกคนต่างเคยทำผิดพลาดกัน มา ไม่มีใครสมบูรณ์แบบ100% ให้รู้จักปล่อยวาง รู้จักให้อภั ยตัวเราเองและผู้อื่น ดับไฟในใจลง จะทำให้ใจเราเป็นสุข เป็นผู้มีเมตต า มีสมาธิ สติ ปัญญา ได้ง่าย

6 คิดดี มองโลกในแง่ดี พูดแต่สิ่งดี ๆ เราสามารถเริ่มต้นวันใหม่ ให้ใจเป็นสุขด้วยการคิดดี พูดแต่สิ่งดี ๆ รู้จักขอบคุณและขอโทษ คุยเรื่องดีดีกับคนรอบข้าง เพื่อเติมพลังบวกเข้ามาในชีวิตเรา

7 เมื่อมีทุ ก ข์ ให้คิดถึง คนที่ทุ ก ข์กว่าเรา เพราะการมองคนที่ทุ ก ข์กว่าเรา จะทำให้เราเกิดกำลังใจในการดำเนินชีวิต และพร้อมที่จะต่อสู้อุปสรรคต่อไป

8 การคิดบวกต้องใช้เวลา กรุงโรมไม่ได้สร้างเสร็จในวันเดียว การคิดบวกก็เช่นกัน

การฝึกคิดบวก จึงต้องใช้เวลาและความพย าย าม อะไรที่ผิดพลาด ให้ปลอบใจตัวเองว่า ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะทำใหม่ให้ดีขึ้น ฝึกตัวเองให้มีวินัย ในการทำสิ่งดีดี เพื่อเปลี่ยนไปเป็นคนใหม่ที่ดีกว่าเดิม

ที่มา g e d g o o d l i f e , v e r r y s m i l ej u n g