8 แนวคิดเปลี่ยนชีวิตให้ร ว ย ก่อนวัย 30

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปสร้างความร่ำร ว ย มั่งคั่งให้กับตัวเองก่อนวัย 30 ปี กับบทความ 8 แนวคิดเปลี่ยนชีวิตให้ร ว ย ก่อนวัย 30 ไปดูกันว่าแนวความคิดเหล่านี้จะเปลี่ยนชีวิตให้คุณนั้นเป็นคนที่มีชีวิตที่สุขสบายมากขึ้นเพียงใด

1 ล ง ทุ น สิ !

นำเงินที่มีอยู่และไม่มีความจำเป็นที่ต้องใช้เอาไปล ง ทุ น เพื่อสร้างผลกำไรและเงินกลับมาให้เราต ามความชอบและความถนัด อาจจะเป็นการนำไปเล่นหุ้นหรือซื้ อตราส า รก็ได้

2 ไม่สร้างห นี้สิน

อันนี้สำคัญมากที่สุด เพราะห นี้สินบ่งบอ กได้ว่าวินัยทางการเงินและการยับยั้งชั่งใจของเราอาจจะดีพอ ห นี้สินที่มีมาก่อนอาจจะไม่นับก็ได้ แต่อย่ าสร้างห นี้สินใหม่ก็พอ เพราะการมีห นี้สินนอ กจากจะทำให้เราเก็บเงินออมได้ย ากแล้ว ยังทำให้เราต้องเคร่งเ ค รี ย ดอยู่ตลอ ดเวลา และยังอาจจะนำไปสู่การทะเลาะเบาะแว้งกับคนใกล้ชิด เนื่องจากความไม่ลงตัวในเรื่องการเงินอีกด้วย ดังนั้นพย าย ามอย่ าเป็นห นี้จะดีกว่านะ เอาเงินที่จะต้องจ่ายด อ ก เ บี้ ย

3 หาเงินด้วยตนเองก่อน

แน่นอนว่าในช่วงก่อนที่เราจะอายุ 30 ปีนั้น มีมากกว่าครึ่งแน่นอนที่ยังคงแบเงินขอเงินพ่อเม่ใช้อยู่ ดังนั้นจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดของคนที่อย ากจะร ว ยก่อนอายุ 30 ปีก็คือ คนที่สามารถหาทางสร้างรายได้ให้ตนเองได้ก่อนที่จะอายุ 30 นั่นเอง โดยอาจจะเป็นเงินที่ได้จากการทำงานประจำก็ได้หรือจะเป็นเงินที่ได้จากการทำอาชีพเสริม

ก็ได้เช่นกัน เงินไม่ได้ลอยมาให้เราเฉยๆ เพราะฉะนั้นอย่ าอยู่เฉยๆและรอให้เงินลอยมาหาหากอย ากได้เงินก็ให้จินตนาการถึงเงินและลงมือหาเงินด้วยนั่นเอง ซึ่งการจะหา รายได้ให้กับตัวเองนั้น สามารถเริ่มได้ตั้งแต่วัยเด็กกันเลยทีเดียว โดยอาจจะเริ่มจากการออมเงินค่าโรงเรียนอย่ างน้อยวันละ 5-10 บาททุกวันก็จะทำให้มีเงินออมแล้วล่ะ แถมยังเป็นการปลูกฝังนิสัยการออมเงินให้กับเด็กอีกด้วย ส่วนใครที่อยู่ในวัยที่สามารถทำงานได้บ้ างแล้ว ก็อาจจะรับอาชีพเสริมมาทำอย่ างการข า ยของ หารายได้ผ่าน อินเทอร์เน็ต หรือจะเป็นอาชีพเสริมอื่นๆ อีกมากมาย แค่มีความตั้งใจและขยันทำงานจริง รับรองว่าคุณจะร ว ยก่อนอายุ 30 อย่ างแน่นอน

4 เงินอะไรที่สมควรเก็บก็ต้องเก็บให้มิด

ไม่ใช่ว่านำเอาออ กมาใช้จนหมด เพราะบางครั้งเราเอาแต่คิดว่าเงินในส่วนนั้นเดี๋ยวก็หาใหม่ได้ แต่เชื่อเถอะว่าน้อยคนจริงๆที่จะนำเอาเงินนั้น มาคืน ดังนั้นเงินอะไรที่ต้อง เก็บก็อย่ าได้ไปยุ่งกับมันเลยยกเว้นแต่ว่ามันไม่มีทางเลือ กอื่นๆแล้วจริงๆจึงนำออ กมาใช้ แต่เมื่อนำออ กมาแล้วก็อย่ าลืมคืนกลับเข้าไปด้วยนะ หรือถ้ากลัวว่าจะบังคับใจ ตัวเองไม่ได้ ก็เอาแบบนี้สิ คิดซะว่าคุณกำลังกู้ยืมเงินอยู่พร้อมทั้งคิดด อ ก เ บี้ ยเสร็จสรรพ เมื่อถึงกำหนดคืน ก็ให้คืนเข้าไว้ทั้งต้นและดอ ก ซึ่งวิธีนี้นอ กจากจะไม่ทำให้เงิน ออมห า ยไปอย่ างสูญเปล่าแล้ว ยังมีเงินออมเพิ่มมากขึ้นจากเดิมอีกด้วยนะ

5 คนเค้าร ว ยทำยังไง ต ามไปสิ

หากไม่รู้ว่าจะเริ่มจากตรงไหน ลองสังเกตการใช้ชีวิตและแนวคิดของคนร ว ยก่อนว่า เขามีหลักอย่ างไรมีอะไรที่เขาแตกต่างออ กไปจากคนธรรมดาและนำมาปรับใช้กับตัวเราเอง แต่ไม่แนะนำให้ลอ กเลียนวิธีการมาเลย เพราะเรื่องพวกนี้ไม่มีใครที่จะได้ผลเหมือนกันอย่ างแน่นอน

6 อย่ าใช้เงินที่มีจนหมด

เพราะบางคน มีความเชื่อแบบผิดๆว่าคนที่ร ว ยคือคนที่มีการใช้จ่ายเงินได้อย่ างไม่ข า ดมือ ซึ่งเราขอแนะนำให้เปลี่ยนความคิดใหม่เสียเพราะถ้าเราเอาแต่ใช้เงินก็อาจ จะหมดไปได้ แต่คนที่รู้จักหาเงิน มาใช้ต่างหากที่จะเป็นคนร ว ยอย่ างแท้จริง เพราะเขามีหนทางในการสร้างเงินด้วยไม่ใช่ใช้เงินอย่ างเดียวดังนั้นหยุดใช้เงินเพื่อแสดง

ความร่ำร ว ยดีกว่า และหัน มาใช้จ่ายต ามความเหมาะสมแทน ถ้าทำได้แบบนี้ คุณก็จะมีเงินเหลือใช้มากขึ้นอย่ างแน่นอนอย่ างไรก็ต ามพย าย ามอย่ าให้ความอย ากได้มา ทำให้คุณต้องใช้จ่ายเงินเกินเหตุจะดีกว่านะ เพราะความร ว ยไม่ได้แสดงออ กจากการใช้จ่ายเงิน แต่มันแสดงได้ตรงที่ใครสามารถเก็บออมเงินได้เยอะกว่าต่างหาก

7 อย่ าฝันหวานแต่พอตัว

บางครั้งการฝันให้ไกลก็เป็นเรื่องที่ดี เพราะยิ่งเราตั้งเป้าหมายไว้สูงยิ่งเป็นการก ร ะ ตุ้ นให้เราพย าย ามมากขึ้นเท่านั้นนั่นเองและนี่คือ 8 วิธีง่ายๆที่จะทำให้เรา ร ว ยก่อน อายุ 30 ปี จำไว้ให้แม่นใครเริ่มก่อนได้เปรียบก่อน แล้วจะรอช้าทำไม เราเริ่มกันเลยดีกว่า

8 ทำไมเรายังไม่ร ว ย ?

การรู้ว่าทำไมเราถึงยังไม่ร ว ยเป็นหนทางที่ดีในการแก้ไขตนเองอย่ างตรงจุดเพื่อสร้างความร่ำร ว ย แต่ไม่ใช่การเอาแต่โทษสิ่งเหล่านั้นว่าเป็นสาเหตุของปัญหาโดยที่ ไม่ยอมแก้ไขอะไรเลย เพราะถ้าสาเหตุมันยังอยู๋ผลของมันก็จะต ามมมาเรื่อยๆ ดังนั้นแทนที่จะเอาเวลาไปโทษว่าทำไมถึงไม่ร ว ย ควรเอาเวลาไปแก้ไขมันจะดีกว่า

ที่มา m o n e y h u b, f a h h s a i