9 ของ มีไว้ในบ้าน แล้วร่ำร ว ย ชีวิตดี

วันนี้เราจะพาคุณนำเงินนำทองเข้าบ้าน กับบทความ 9 ของ มีไว้ในบ้าน แล้วร่ำร ว ย ชีวิตดี ไปดุกันว่ามีสิ่งของอะไรบ้าง ที่มีไว้ในบ้านแล้วช่วยให้ชีวิตของคุณและครอบครัวดีขึ้น

1 กระจกเงา กระจกสะท้อน

ต ามหลักในเรื่องของฮวงจุ้ย การนำกระจกม าใช้ถือว่าเป็นก ารเพิ่มพลังเชิงบวก ควรวางกระจกอยู่ในตำแหน่งที่ส ะท้อนมุมที่สวยงาม หรือมาจากสวนด้านนอ ก การสะท้อนจ ากด้านนอ กจะทำให้บ้ านของคุณเต็มไปด้วยพลังบวก

2 รูปปั้นช้าง

เนื่องจ ากช้างนั้นเป็นสั ต ว์ที่ฉลาด มีความมั่นคงและแน่วแน่ นี่จึงเป็นสัญลักษณ์อีกอย่ างหนึ่ง ที่ทำให้ใครหล ายคนนิยมวางตุ๊ ก ต าหรือรูปปั้นช้างไว้ในบ้าน เพื่อเป็นการปกปักรั ก ษ าคุ้มครองให้คนในครอบครัวอยู่รอ ดปลอ ดภั ย

3 ด อ กไม้สด

ไม่เพียงด อ กไม้ซึ่งจะนำมาสู่ความสุขในบ้านเท่านั้น แต่ต ามหลักในเรื่องของคว ามเชื่อเกี่ยวกับฮวงจุ้ยแล้ว ยังมีความเชื่อเกี่ยวกับด อ กไม้สดที่ว่า ด อ กไม้สดนั้นจะช่วยในเรื่องของโชคลาภ และจะส่ งผลให้เกิดเรื่องราวดีๆ เกิดขึ้นในชีวิต แต่แนะนำว่าควรเป็นด อ กไม้ที่ไม่มีหน าม เพราะถ้าหากด อ กไม้ที่มีหน าม จะส่ งผลให้เกิดในทิศทางตรงกันข้าม

4 สีของประตู

ถ้าประตูหน้ าบ้านของคุณนั้นหันหน้าไปทางทิศใต้ ต ามหลักฮวงจุ้ยแนะนำว่ า ให้ทาประตูที่เป็นสีแดงหรือสีส้มก็ได้ เพื่อเป็นการเสริมสิริมงคล และดึงดูดพลังอำนาจ ถ้าประตูหันไปทางทิศเหนือ แนะนำว่าให้เป็นสีเข้ม สีน้ำเงิน สีดำ จะช่วยปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดี และดึงดูดสิ่งที่ดีเข้ามาแทน ส่วนประตูที่หันไปทางทิศตะวันตก ควรเป็นประตูสีเทาหรือสีขาวเท่านั้น

เพราะเชื่อว่าประตูสีนี้จะนำพาม าซึ่งความสุขในชีวิต ถ้าหากประตูหันหน้าไปทางทิศตะวันออ ก ควรเป็นประตูสีไม้ สีน้ำต าล สีเขียว สีธรรมช าติ จะนำพามาซึ่งความอบอุ่น ความสดชื่น โชคลาภในชีวิต

5 ผ้าลินินเนื้อนุ่ม

หล า ยคนอาจจะคิดว่ าไม่ข้องเกี่ยวกับความโชคดีสักเท่าไหร่ แต่รู้หรือไม่ว่ามีผลงานวิจัยระบุว่า ผ้าเนื้อนุ่มจะทำให้ชีวิตมีความสงบ และสะดวกสบายมากขึ้น เมื่อมองแล้วได้สัมผัสจะรู้สึกถึงความเงียบ ความสงบในชีวิต

6 เฟอร์นิเจอร์ในบ้าน

โดยมีคำแนะนำว่าถ้าหากเราจัดว างเฟอร์นิเจอร์ในบ้านใ ห้มีลักษณะเป็นวงกลม จะนำมาซึ่งความโชคดีเสมอ

7 ผลไม้

เชื่อว่าใครหล ายคนอาจจะไม่เคยได้ยิน การทานแอปเปิ้ลสดวันละ 1 ผลจะทำให้สุขภาพดี เช่นเดียวกันหากคุณนำผลไม้ใส่ในถ้วยช ามวางไว้บนโต๊ะกินข้าว เชื่อกันว่าจะส่ งผลในเรื่องของพลังอำนาจทางก ารเงินและโชคลาภอีกด้วย

8 ทางเข้าบ้าน

ถ้าคุณไม่ต้องก ารให้ชีวิตของคุณพบเจอแต่รายจ่าย ควรที่จะทำความสะอาดท างเข้าบ้านให้ดูโล่งและโปร่ง อย่ าให้อะไรมาขวางกั้น เพราะนั่นนำม าซึ่งปัญหาในชีวิต ไม่ควรปล่อยให้รกรุงรัง ควรจะเป็นการเปิดท างให้สะอาด หมั่นทำความสะอาดบริเวณหน้ าบ้านให้ดี

9 รูปเกือ กม้า

เป็นความเชื่อของใครหล า ยคน มีความนิยมให้นำม าตกแต่งบ้านด้วยเกือ กม้า ซึ่งเกือ กม้านั้นแสดงถึงคว ามรู้สึกในเรื่องของโชคช ะ ต า บ่งบอ กว่าจะพบเจอกับความดีความชอบที่ไม่รู้จักหมด ทำให้ชีวิตนั้นมีแต่คว ามสุขคว ามเจริญยิ่งนัก

เห็นกันแล้วใช่ไหมว่า 9 อย่ างที่เรานำมาฝากใ นวันนี้เป็นประโยชน์กับคุณมากแค่ไหน หวังว่าเพื่อนๆ จะนำประโยชน์จากการปรับเปลี่ยนฮวงจุ้ยบ้านไปใช้กันนะ ขอให้บ้านของคุณพบเจอแต่ความมงคลในชีวิต เงินทองไหลมาในชีวิต

ที่มา horoscopedaily99