9 ขั้นตอนดูแลที่ดินว่างเปล่า ก่อนถูกคนอื่นครอบครอง

วันนี้เราจะพาคุณไปดูการดูแลที่ดินว่างเปล่าของคุณ ก่อนที่จะมีคนอื่นเข้ามาครอบครอง กับ 9 ขั้นตอนดูแลที่ดินว่างเปล่า ก่อนถูกคนอื่นครอบครอง ไปดูกันว่าจะต้องทำอย่ าง ไร บ้างเพื่อไม่ให้คุณนั้นเสียประโยชน์ของคุณ

เห็น มาหล า ยรายแล้วกับการที่แอบใช้พื้นที่ของผู้อื่นทั้งที่เจตนาและไม่เจตนา วันนี้เราจะพาไปดูวิธีป้องกันพื้นที่ว่างของเราไม่ใช้ผู้อื่น มาบุกรุก ยึดใช้เป็นของตัวเอง เพราะว่าพื้นที่ว่างพวกนั้นแม้ไม่ได้นำไปใช้ประโยชน์แต่ก็เป็นสมบัติของเราที่ควรรั ก ษ า

และไม่ให้ผู้อื่น มาทำล า ย ยิ่งปล่อยให้คนอื่น มาใช้ นานวันเข้าเขายึดไว้เป็นของตนเองเป็นแน่ ยิ่งถ้าปล่อยให้อยู่ถาวร ถึงเราจะมีโฉนด เป็นผู้ครอบรองต ามกฎหมาย หากมีคน มาใช้ที่ดินถาวรก็อาจจะกล า ยเป็นการครอบครองปรปักษ์ที่ดิน ได้นะ งั้นวันนี้เรามาดูกันดีกว่าว่า 9 วิธีรับมือ ไม่ให้พื้นที่เราโดนบุกรุก และเป็นที่ดินปรปักษ์ ไปดูกัน

1 หากมีเงิน มากพอที่จะล้อมรั้วไว้ จะเป็นการดีที่สุด เพราะเป็นการแสดงความเป็นเจ้าของ และผู้อื่นก็ไม่สามารถเข้าไปใช้ได้อีกเลนย

2 สร้างหลักหมุดไว้ว่าเป็นที่ดินของเรา อาจจะเป็นเสาปูน ปักไว้รอบๆพื้นที่บรเวณที่ดินของเรา แล้วถ้าเกิดเหตุการณ์หลักหมุดห า ย ควรไปแจ้งความกับตรวจ ถือเป็นความผิดทางอาญาเลยนะ จากนั้นก็ให้ไปแจ้งที่ดินเพื่อ ดำเนินการต่างๆต่อให้เรียบร้อย

3 เวลาที่ไปดูที่ดิน ทำความสนิทสน มกับช าวบ้านระแวกใกล้เคียง ให้เค้าหมั่นดูพื้นที่เราให้ และคอยต ามว่ามีใครมาใช้พื้นที่นั้นรึป่าว

4 รังวัดที่ดินอ ย่ า งน้อยทุกๆ5 ปี เพื่อตรวจสอบความผิดปกติของที่ดิน เพราะบางที่ที่ติดริมตลิ่ง หรือริมแม่น้ำ น้ำอาจเซาะพื้นที่ตรงนั้นห า ยไปได้

5 หมั่นไปตรวจสอบ ดูแลที่ดินเป็นประจำอ ย่ า งน้อยปีละครั้ง หากปล่อยให้รกร้างบางคนที่ไม่รู้ว่ามีเจ้าของอาจจะเข้าไปทำประโยชน์ได้โดยไม่ตั้งใจ

6 ตรวจหลักหมุดเป็นประจำ ว่าเกิดการชำรุด หรือโดนย้ า ยหรือไม่ เพราะหลักหมุดเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆ

7 หากมีผู้อื่น มาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ของเรา ให้เข้าไปพูดคุยและทำการตกลงกันเลยว่า จะเช่า จะซื้ อและทำสัญญาเป็นล า ยลักษณ์อักษรให้เรียบร้อย หากไม่ทำต ามนี้ควรไล่ออ กไปเลย

8 หมั่นสังเกตุว่ามีร่องรอยการเดินรถหรือไม่ หากมีก็ควรจัดการแก้ไขให้เรียบร้อย

9 ควรทำป้ายว่าเป็นพื้นที่ที่มีเจ้าของ ซึ่งทำแบบนี้ก็จะทำให้ผู้อื่นไม่กล้าเข้ามาให้ หรือหากสามารถเข้าไปได้ ก็เขียนรายละเอียดต่างๆให้เรียบร้อย

และทั้งหมดนี้ก็คือวิธีการรับกับการโดนบุกรุกพื้นที่ ใครที่มีพื้นที่มากๆและไม่มีใครดูแลให้ ก็ควรทำสิ่งเหล่านี้ไว้ดีกว่า เป็นการป้องกันไม่ต้องไปเสียเวลาเมื่อเกิดเรื่องขึ้นแล้ว ถือว่ากันไว้ดีกว่าแ ก้ น ะ คะ

ที่มา krustory